Adonai Ashtar Sheran: O univerze

Ashtar Sheran je milujúca bytosť svetla, ktorá prináša pokoj a mier nielen nám, ale aj celému univerzu. Jeho energie upokojujú a harmonizujú a sú nám veľmi nápomocné, keď máme rozbúrené emócie. Pomocou nich môžeme uzemniť naše emocionálne telo – stačí, keď zavoláme Ashtara Sherana a požiadame ho, aby v nás zharmonizoval mužskú a ženskú energiu. [čítaj ďalej]

O energii zasvätenia a kvapiek požehnania

Od: Shira – Kvapky požehnania, zasvätenia, ako to vlastne funguje?

Na originálnych nahrávkach Sabine Sangitar (kroky, festival, channelingy na youtube…) je zakaždým hovorené slovo a potom ide hudba – silná, dramatická, epická, filmová hudba Hansa Zimmera, alebo skladby Benjamina Chamuela. Práve vtedy prichádzajú kvapky požehnania, či zasvätenie. Kvapky požehnania sú najväčším darom pre nás, ľudí, ale i pre ostatné bytosti celého univerza. Vtedy boží zdroj vypľúva určité energie priamo z prameňa svetla a tieto sa dostávajú okamžite do duše. Človek to cíti, je to stav požehnania. Keď prichádzajú tieto kvapky z božieho prameňa, ponáhľajú sa k nám milióny bytostí svetla, aby boli pri tom. Duchovný svet toto považuje za jeden z najväčších zázrakov a darov pre ľudí.

Ľuďom sa tá hudba páči, zažijú pritom niečo zvláštne, ale nie je to tá hudba, hudba je len nosič, sú to kvapky požehnania, ktoré človek cíti, keď je otvorený vyšším dimenziám. Ten, kto to zažije, nech si to nesmierne váži, že mal tú milosť.

Zasvätenie vykonáva najčastejšie MELEK METATRON, JESUS, niekedy aj iná kompetentná vysoko vyspelá bytosť. Počas zasvätenia je táto bytosť prítomná a vkladá energiu (ku ktorej sa z vlastného úsilia nedostaneš, musí ti byť daná zhora) priamo do tvojho svetelného tela.

Celé je to mystérium božie, čo sa nedá pochopiť rozumom.

Staraj sa o energie

Od: Shira – Keď s niekým pracujem (konzultácie, kroky, seminár, alebo len obyčajný rozhovor, dávam sa k dispozícii ako kanál skutočnosti, kanál liečenia – to je aj dôvod môjho stvorenia (prvé písmeno S). Vtedy pre toho človeka doslova prinášam nebo na Zem, alebo s ním cestujem do iných dimenzií. Každý cíti prítomnosť duchovného sveta, cíti dobré energie, cíti sa dobre. Čo však treba robiť, aby sa tento stav rozšíreného vedomia udržal čo najdlhšie, respektíve natrvalo? Keď sa človek vráti naspäť do svojej reality, do každodenného života, do duality, tento stav postupne vyprchá. Energia zasvätenia ostáva natrvalo, obalená ochrannou membránou, pôsobí v človeku postupne. O tie energie sa ale treba denne starať. Znova a znova zameriavať pozornosť na skutočnosť, na svoje srdce, akonáhle sa človek začne zaoberať bežnými starosťami, kolektívne energie sú tak invazívne hlučné, že si zakaždým treba dopriať chvíľu ticha a samoty.

Tieto vysokofrekvenčné energie sa správajú rovnako, ako aj iné energie. Keď chce mať niekto dobrú kondíciu, musí cvičiť každý deň, nestačí len raz do mesiaca. Kto chce žiť v radosti, musí vytvárať drobné radosti denne, radosť z veľkej výhry v lotérii, nevystačí na celý život. Rovnako aj o svetlo a energie sa treba starať denno-denne. Nesmieme však nimi manipulovať, majú svoje vedomie, hľadajú si svoju cestu, nie sú naším sluhom (ego núti energie, aby konali podľa jeho predstáv). Treba mať trpezlivosť a pozorovať, čo sa deje. Ktorým smerom sa to celé hýbe…

O našich obežných dráhach a vzťahoch medzi rodičmi a deťmi

Od: Shira – Nielen planéty majú svoju obežnú dráhu, ale aj každá bytosť vo vesmíre má svoj predom určený orbit. Postupne ako sa naša planéta vracia tam, odkiaľ vypadla, aj ľudia sa dostávajú na svoje pôvodné dráhy. Navonok to vyzerá ako veľký chaos, ale vývoj nás posúva presne tam, kam patríme. Každý má svoje miesto v celku a svoju špecifickú bohom danú úlohu, pre ktorú bol stvorený. Sme ako bunky jedného veľkého vesmírneho organizmu, ako atómy stvoreného vesmíru. [čítaj ďalej]

Kryon: Energie pre tvoj fyzický aspekt

Toto je fantastický channeling, ktorý nám môže pomôcť, keď nám je ťažko na tele. Patrí do skupiny praktických pracovných channelingov, ktoré nám pomáhajú vydržať a ktoré môžeme používať znova a znova, vždy, keď treba. Keď nás dlávi únava či nespavosť, bolesti, závrate, chvenie, jednoducho vtedy, keď prichádzajúce energie a prebiehajúce transformácie sú príliš silné a naše telo nevládze s nimi držať krok. [čítaj ďalej]

O blokoch

Od: Shira – Metafora o našich vnútorných blokoch: blok mi bol ukázaný ako orech v škrupine. Energia je uzavretá v obale ako v tvrdej škrupine, nemôže prúdiť von. Lenže rovnako ako orech, aj blok je len semiačko, a jedného pekného dňa, keď dozreje čas a budú vhodné podmienky, semiačko dozreje, praskne a vyrastie z neho nádherný strom. V každom našom bloku je uložený potenciál veľkého duchovného daru.

Je to pre mňa veľmi upokujujúce, tento úplne iný pohľad na vnútorné bloky. Treba len počkať, keď dozreje čas…a všetko bude dobré, všetko sa vyrieši samo od seba.
 

Ganesha: Rozpustenie prekážok a odporu

Ganesha sa k nám neprihovára často, no jeho energia je láskavá, hladiaca, milujúca a silná. V tomto channelingu z júla 2010 nám prináša poznanie o tom, prečo sa nám vždy nedarí manifestovať si to, čo chceme najviac – lásku, zdravie, radosť. Navyše – ak to dovolíme –, odstráni z nás prekážky, ktoré nám v tom bránia. Prichystajte si k tomu peknú hudbu. Channeling bol zverejnený aj v treťom zväzku kníh 36 najvyšších radcov. [čítaj ďalej]

Melek Metatron: Prepojenie energií z rôznych časových epoch

My všetci sme prešli všetkými dôležitými časovými epochami, ktoré sa vyvinuli na našej planéte. Každá epocha mala svoje vlastné energie a svoje vlastné úlohy. Brány jednotlivých epoch sú už otvorené, ich energie k nám môže prúdiť a zjednocovať sa. O tom, aké boli najdôležitejšie črty tých najdôležitejších epoch, hovorí Melek Metatron v krátkom channelingu z jesenného Kryonfestivalu 2012. [čítaj ďalej]

Anjel Enoi: Zbav sa svojich hraníc – Sväté dary

Nič nie je nemožné, zbav sa svojich hraníc – to je posolstvo anjela múdrosti Enoi. Prišiel čas zažiť, že my sami sme pravými majstrami, ktorí tvoria svoj život. Okrem toho nám Enoi prináša aj sväté dary – aké to sú, musí zistiť každý sám, pre každého sa môžu líšiť. Je užitočné vypočuť si audio nahrávku channelingu (v nemčine) a naladiť sa na energiu anjela Enoi – možno zistíte, že ste starí známi. [čítaj ďalej]

Hiam’Destranus: Aktivácia lemurijských strážcov Annotha a Neroosa

Predchodcom tohto channelingu je channeling Kryona o lemurijskom ohni lásky, v ktorom prinášame život strážcom dimenzionálnej brány epochy Lemurien. Na záver prehovorí aj prebudený strážca Annoth. Channeling priniesol Hiam’Destranus na Kryonfestivale na jeseň 2010 a je zaradený aj do tretej knihy 36 najvyšších radcov svetla. [čítaj ďalej]