O energii zasvätenia a kvapiek požehnania

Od: Shira – Kvapky požehnania, zasvätenia, ako to vlastne funguje?

Na originálnych nahrávkach Sabine Sangitar (kroky, festival, channelingy na youtube…) je zakaždým hovorené slovo a potom ide hudba – silná, dramatická, epická, filmová hudba Hansa Zimmera, alebo skladby Benjamina Chamuela. Práve vtedy prichádzajú kvapky požehnania, či zasvätenie. Kvapky požehnania sú najväčším darom pre nás, ľudí, ale i pre ostatné bytosti celého univerza. Vtedy boží zdroj vypľúva určité energie priamo z prameňa svetla a tieto sa dostávajú okamžite do duše. Človek to cíti, je to stav požehnania. Keď prichádzajú tieto kvapky z božieho prameňa, ponáhľajú sa k nám milióny bytostí svetla, aby boli pri tom. Duchovný svet toto považuje za jeden z najväčších zázrakov a darov pre ľudí.

Ľuďom sa tá hudba páči, zažijú pritom niečo zvláštne, ale nie je to tá hudba, hudba je len nosič, sú to kvapky požehnania, ktoré človek cíti, keď je otvorený vyšším dimenziám. Ten, kto to zažije, nech si to nesmierne váži, že mal tú milosť.

Zasvätenie vykonáva najčastejšie MELEK METATRON, JESUS, niekedy aj iná kompetentná vysoko vyspelá bytosť. Počas zasvätenia je táto bytosť prítomná a vkladá energiu (ku ktorej sa z vlastného úsilia nedostaneš, musí ti byť daná zhora) priamo do tvojho svetelného tela.

Celé je to mystérium božie, čo sa nedá pochopiť rozumom.