Aká je naša úloha pri otváraní Quin’Taas a čo to vlastne znamená?

Pre duchovný svet je veľmi ťažké používať slová tak, aby sme im rozumeli a prijali. Preto veľmi často pracuje s metaforami, vďaka ktorým môžeme pochopiť, aké posolstvo sa nám snaží odovzdať. Metafory však zostávajú metaforami – netreba ich brať doslovne.

Jednu z krásnych metafor použila aj Sabine Sangitar na seminári o zmene dimenzií na jeseň 2019. Dá sa na nej veľmi dobre pochopiť proces, ktorým teraz všetci prechádzame: čo znamená otváranie Quin’Taas a akú úlohu v ňom hráme.

Predstavme si Quin’Taas ako obrovské jazero s priezračnou vodou, nádhernými rybami, krásnymi rastlinami, ktoré však bolo miliardy rokov zasypávané kamením a štrkom. Postupne začala nad ním rásť hora štrku a kamenia, až dosiahla nebotyčnú výšku a jazero pod sebou úplne skryla. Aby sme ho mohli znova vidieť, máme jedinú možnosť: celú tú horu odpratať preč, kameň za kameňom. Je to dlhá, namáhavá a unavujúca práca, no inú cestu nemáme. A to je teraz našou úlohou – odpratávať kamene a štrk a vyčistiť jazero. A to aj robíme. [čítaj ďalej]

Sangitar: Dokonalý tón

Možno ste už niekedy počuli o dokonalom tóne. V starších channelingoch môžeme nájsť, že pri vzostupe planéty vydá Lady Shyenna, vedomie našej planéty, dokonalý tón, a to bude znamenie, že vzostup sa naozaj začal. Dokonalý tón sa spája aj s každým jedným človekom – keď zaznie, bude na konci tejto dlhej cesty a bude môcť naplno žiť v skutočnosti. Ako si to však môžeme vysvetliť? Čo je za dokonalým tónom skryté? [čítaj ďalej]

O reči duchovného sveta

Každý, kto si aspoň raz vypočul nejaký channeling, mal možnosť zažiť nádherný pocit, ktorý v ňom zanechal. Je to vďaka energiu, ktorá je ukrytá za slovami channelingu. Hoci náš rozum vníma slová, to dôležité je energia, ktorá s týmito slovami prúdi. Preto je dobré, keď vieme, aká energia prúdi za rôznymi výrazmi a čo vlastne duchovný svet svojimi slovami mieni.

Zopár vysvetlení nám dala Sangitar na seminári 36 radcov svetla vo februári 2022. Na začiatok si treba uvedomiť, že reč je záležitosť ľudí a nie duchovného sveta, a naša slovná zásoba je veľmi obmedzená. Preto musel najskôr duchovný svet nájsť spôsob, ako nám za pomoci slov priniesť energiu. Samo o sebe je to neuveriteľný energetický akt, zázrak, ktorý môžeme pri každom channelingu zažívať. [čítaj ďalej]

Čo od nás potrebuje Lady Shyenna?

Pýtate sa niekedy sami seba, ako môžete pomôcť našej planéte pri procese zmien, ktorým prechádza? Možno si myslíte, že láska k nej je to najdôležitejšie, čo jej môžete prejaviť. Nie je to však celom tak.

Láska je základným predpokladom akéhokoľvek bytia, je to prvotný, pôvodný stav bytia. Láska sa nedá popísať či pomenovať, aj keď my ľudia toto slovo používame a niečo si pod tým predstavujeme. Je to niečo, čo nám dáva duchovný svet, na čom je založené všetok život. Láska sa samozrejme mení, ale nie vo svojej podstate, keďže to je stav bytia.

Z toho stavu bytia založenom na láske vyplýva množstvo toho, čo Lady Shyenna od nás potrebuje: odvaha, pozornosť, ochota urobiť zmeny, súcit, prijatie, vďačnosť, dôvera. Všetky takéto atribúty menia jej vedomie a pomáhajú jej.

Prirovnať sa to dá k ľudským vzťahom. Ak ste s niekým, koho máte radi, je to stav bytia, ale to samo o sebe nestačí, ak má vzťah fungovať. Z lásky ku svojmu partnerovi, ktorá je základom vzťahu, na ktorom celý vzťah stojí, niečo robíte. Staráte sa o partnera, ste mu verní, cítite s ním, robíte všetko čo, čo je pre vás a vášho partnera dôležité, aby vám spolu bolo dobre. Tak je to aj so vzťahom k našej planéte. Pomôcť jej môžeme všetkým tým „ostatným“ čo robíme pre tých, ktorých máme radi.

Zem – Solvana – Sol’A’Vana – Lady Gaia – Lady Shyenna

Naša Zem  sa označuje viacerými názvami. Ako sa v tom dá vyznať? Pozrime sa na to bližšie, čo jednotlivé mená znamenajú.

Pri planéte je to podobne ako pri ľuďoch: máme naše pozemské meno, ktoré sa spája s naším telom a máme naše pôvodné meno, ktoré nám dali naši kozmickí rodičia, keď nás stvorili a ktoré vyjadruje našu vibráciu, naše tóny.

Rovnako je to aj so Zemou. Musíme rozlišovať meno pre hmotu planéty – pre jej fyzický aspekt – a meno pre jej vedomie – pre jej nefyzickú časť. Tiež je potrebné rozlíšiť stav vedomia, v akom sa planéta nachádzala či nachádza – a teda časový aspekt.

Zem je staré pomenovanie pre fyzický aspekt planéty.

Lady Gaia je staré meno pre vedomie planéty, v časoch, keď nebola prebudená. Tento čas už skončil. Planéta je prebudená a jej prebudené vedomie nesie tóny Lady Shyenna.

Rastom vedomia a energií planéty sa zmenili aj jej vibrácie. Preto bolo možné, aby začal duchovný svet nazývať Zem Solvana.

Rast energií pokračoval a koncom roka 2016 bolo možné, aby planéta obdržala krst od duchovného sveta, keď jej bol do mena pridaný tón „A“. Odvtedy teda znejú jej tóny Sol’A’Vana. Tón „A“ nesie v skutočnosti energiu prúdiacej lásky. Odráža obrovský nárast energie Zeme a jej znovuzískanú pôvodnú vibrácii.

Sangitar: Čo je boh?

„Dnes ráno som sa musela pousmiať, pretože jeden z môjho tímu povedal, že človek niekedy strávi celý život s otázkou: „Čo je boh?“. Moja odpoveď na to je celkom jednoduchá: Buď rád, že nevieš, čo je boh! Ak by sme my ľudia vedeli, čo boh je, boli by po všetkom.

V tej chvíli by už nebol potrebný žiadny ďalší vývoj, žiadna túžba, žiadna dôvera. Všetko, čo nás drží pri živote, kvôli čomu boh dýcha, je naša túžba byť bližšie božskému zdroju. V tom okamihu, v ktorom by si všetci ľudia boli vedomí toho, čo boh je, boh, resp. prvotná energia by všetko vdýchli. To je pekné, nie? O otázku menej!

Mojou odpoveďou sa však neodvolávam na výrok: „Božský zdroj je láska.“ To je vyjadrenie toho, čo my „bohom“ voláme, ale boh je oveľa viac ako tu. To považujem za vzrušujúce.“

Podľa: https://quintaas.net/was-ist-gott/

Čo môžem robiť, keď sa mi veľmi cnie za mojou frekvenciou pôvodu?

Niekedy cítime v sebe veľký smútok a ani nevieme prečo. Potom sa dozvieme, odkiaľ pochádzame a uvedomíme si, že podstatná časť nášho smútku súvisí s tým, že chceme byť „tam doma“, so svojimi, na druhej strane. Ako sa s tým môžeme vyrovnať? Ako to máme zvládnuť a prekonať ten hlboký smútok?

Prvý krok je uvedomiť si, že to, čo cítime, nie je smútok, ale túžba. Túžba po tom, čo naša duša dobre pozná a chýba jej to. Túžba po blízkosti, po prijatí, po láske, ktorou sme „tam“ neustále zahŕňaní.

Keď sa nám podarí tento obrat v myslení, všetko sa zrazu zmení. Vtedy prichádza druhý krok, a ten môže byť pre niekoho ťažký: nechať to tak. Pripustiť si, že je úplne v poriadku takúto túžbu cítiť. Túžba je niečo veľmi krásne. Túžba neoddeľuje, ale spája. Má v sebe zárodok ďalšieho vývoja, lebo nás vždy vedie bližšie k tomu, po čom túžime.

Ľudia, ktorí v sebe cítia hlbokú túžbu, sú pripravení viac cítiť, sú pripravení vnímať sa ako súčasť niečoho väčšieho a byť si viac vedomí toho, kým v skutočnosti sú. A to je niečo nádherné, proti tomu netreba nič robiť, len si to vychutnávať a tešiť sa z každého kroku, ktorý nás priviedol bližšie k splneniu našej túžby.

Sangitar: Aké atribúty majú v sebe ľudia z rôznych frekvencií pôvodu?

Ak si dáte channelovať pôvodné meno, dozviete sa aj frekvenciu, z ktorej pochádzate – frekvenciu pôvodu. Ľudia z rovnakej frekvencie majú v sebe uložené rovnaké atribúty. O tom, čo je pre jednotlivé frekvencie pôvodu spoločné, hovorila Sangitar na seminári Ríša anjelov pred jarným Kryonfestivalom 2019. Text je aj súčasťou desiateho zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Zdroj zverejnených textov: https://quintaas.net

Ľudia z frekvencie Shekina majú v sebe zväčša atribúty bojovníkov svetla, ktorí veľmi často v pozitívnom zmysle bojujú za svetlo. Sú to ľudia, ktorí sa nedajú ľahko odradiť od svojej cesty. Sú to bojovníci svetla Nového veku. …“ [čítaj ďalej]

Sangitar: Ako sa dá prehĺbiť kontakt s anjelmi?

Seminár pred jarným Kryonfestivalom v roku 2019 sa venoval ríši anjelov. Na úvod sa Sangitar venovala vysvetleniu, čo môžeme urobiť preto, aby sme prehĺbili náš kontakt s anjeli a s duchovným svetom, aby sme ich lepšie cítili a vnímali. Text je súčasťou desiatej knihy 36 radcov svetla, v nemčine je zverejnený aj tu.

„Mnohí ľudia majú svoju vlastnú predstavu, ako anjeli pôsobia, čo anjeli v univerze robia a ako to celé vo vesmíre prebieha. Myslím, že väčšina predstáv nemusí úplne ladiť, ako to vnímam a vidím pri mojej každodennej práci….“ [čítaj ďalej]

Kto je biela frekvencia a čo má spoločné s karmou Zeme

Každý človek, ktorý sa na Zemi inkarnoval, je spojený s dvomi frekvenciami, teda s dvomi hlavnými energetickými poľami, ktoré v sebe nesú určitý energetický vzor, ktorý nás formuje. Jedna je frekvencia pôvodu, ktorá hovorí o tom, kde sme boli stvorení a aké energetické otlačky v sebe máme uložené. Druhá je naša vlastná frekvencia, ktorá hovorí o úlohe, s akou sme prišli na Zem. [čítaj ďalej]