Kryon: Cesta prebudenia je jednoduchá!

Prebudenie je proces, ktorý čaká každého jedného z nás. Znamená, že pochopíme, že je v nás niečo viac, božia sila a začneme ju využívať a tvoriť si svoj svet v láske, zdraví, šťastí, radosti, hojnosti. Je to proces, ktorý sa deje postupne, ako sa viac a viac otvárame božej pravde.

V tomto channelingu sa nám Kryon snaží dodať odvahu, aby sme vstúpili na cestu prebudenia. Venuje sa strachom, ktoré nám v tom bránia a vysvetľuje, že táto cesta, cesta k oslobodeniu od strachov a starostí, vôbec nie je zložitá, len my sami si ju komplikujeme. Channeling je súčasťou prvého zväzku kníh 36 radcov svetla, ako časť kapitoly venovanej Kryonovi, preto mu chýba zvyčajný úvod a záver, na aký sme zvyknutí. Je zverejnený aj v Quin’Taas Bibliothek.

Máš veľký zámer a tento zámer umožňuje vysokým bytostiam svetla pracovať s tebou a na tebe, kým ty čítaš. Vízia božského človeka preniká tvojím srdcom a ono mäkne a je jemnejšie. Začínaš cítiť to, čo si nepovažoval za možné, pretože sa príliš spoliehaš na to, čo ti ukazujú tvoje dve oči. Ale sú okamihy, keď iskra v tebe natoľko narastie, že zrazu začínaš rozumieť. Je to ako hlboká túžba, ktorá tebou preniká. Tento kúsok túžby je možno najväčší dar, aký si kedy dostal! [čítaj ďalej]

Aký je rozdiel medzi channelingom a meditáciou?

Mnoho ľudí si pletie channeling s meditáciou. Každé však znamená niečo úplne iné.

Pri meditácii sa my sami ponárame do svojho vnútra, aby sme dosiahli stav pokoja a vyrovnanosti na mentálnej aj emocionálnej úrovni, zrelaxovali sa a cítili vnútorný mier. Môžeme sa pri tom sústrediť na určitý objekt, myšlienku, aktivitu. 

Niektorí berú meditáciu ako tréning mysle, s cieľom sústredenia svojich myšlienok a ovládania sa. Pre mňa je meditácia ponor do môjho vlastného bytia a spojenie sa s mojím božským jadrom, božským plameňom, mojou vlastnou tvorivou silou, prvý krok potrebný k tomu, aby som vystúpila z duality a prešla do skutočnosti.

Channeling je iný energetický proces. Ako názov hovorí, vytvára sa tu „kanál“, ktorý slúži na prenos určitej energie. Na jednom konci kanála je človek, ktorý energiu prijíma, na druhom duchovná bytosť (alebo bytosti), ktorá energie vysiela. Každý jeden z nás má schopnosť byť takýmto kanálom. Channeling je teda posolstvo, ktoré je prijímateľovi odovzdávané – ako keď si otvoríte knižku, ktorú napísal niekto iný a čítate ju. Pri meditácii je proces opačný, tam si knižku píšete sami.

Channelingy sú výnimočné v tom, že ich duchovný svet cielene na nás smeruje takým spôsobom, aby sme mali možnosť cítiť určité energie, ktoré do posolstva zakódoval. Nejde teda prioritne o slová, ktoré posolstvo opisujú, ide predovšetkým o energie, ktoré sú v slovách uložené. Duchovný svet nás tak pripravuje na energie skutočnosti.

A teraz prichádza to výnimočné: Ak sa počas channelingu dostaneme do skutočnosti, ak nás napríklad duchovný svet zoberie na cestu do Quin’Taas, do nášho Nového sveta, máme tam možnosť zažiť niečo, čo môžeme potom priniesť so sebou sem, späť do duality. Tým môžeme tento svet ľahko pretvárať. Ak sme hlboko spojení so sebou, so svojím tvorivým svetlom, v pozornosti voči tomu, čo každá energia potrebuje, potom máme možnosť zakaždým kúsok skutočnosti zmanifestovať.

O druhej, tretej, štvrtej a piatej dimenzii

Webová stránka aj facebooková skupina Tora’An’Taria sú tvorené z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio, žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j. vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítava. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou. [čítaj ďalej]

O zmene dimenzie

Doba, v ktorej žijeme, zanedlho vyústi do veľkej zmeny. Nazývame ju rôzne: koniec duality, návrat do skutočnosti, vzostup planéty, nový vek, zmena dimenzie. Všetky tie názvy znamenajú jedno: výrazne sa zmenia energie a túto zmenu budeme vnímať navonok aj vo svojom vnútri.

K zmenám energií však došlo už aj v predchádzajúcich časových cykloch – v Lemurii, Atlantíde či Avalone. Prečo teraz hovoríme o zmene dimenzie? Prečo by to teraz malo byť iné? [čítaj ďalej]

 

Aká je naša úloha pri otváraní Quin’Taas a čo to vlastne znamená?

Pre duchovný svet je veľmi ťažké používať slová tak, aby sme im rozumeli a prijali. Preto veľmi často pracuje s metaforami, vďaka ktorým môžeme pochopiť, aké posolstvo sa nám snaží odovzdať. Metafory však zostávajú metaforami – netreba ich brať doslovne.

Jednu z krásnych metafor použila aj Sabine Sangitar na seminári o zmene dimenzií na jeseň 2019. Dá sa na nej veľmi dobre pochopiť proces, ktorým teraz všetci prechádzame: čo znamená otváranie Quin’Taas a akú úlohu v ňom hráme.

Predstavme si Quin’Taas ako obrovské jazero s priezračnou vodou, nádhernými rybami, krásnymi rastlinami, ktoré však bolo miliardy rokov zasypávané kamením a štrkom. Postupne začala nad ním rásť hora štrku a kamenia, až dosiahla nebotyčnú výšku a jazero pod sebou úplne skryla. Aby sme ho mohli znova vidieť, máme jedinú možnosť: celú tú horu odpratať preč, kameň za kameňom. Je to dlhá, namáhavá a unavujúca práca, no inú cestu nemáme. A to je teraz našou úlohou – odpratávať kamene a štrk a vyčistiť jazero. A to aj robíme. [čítaj ďalej]

Sangitar: Dokonalý tón

Možno ste už niekedy počuli o dokonalom tóne. V starších channelingoch môžeme nájsť, že pri vzostupe planéty vydá Lady Shyenna, vedomie našej planéty, dokonalý tón, a to bude znamenie, že vzostup sa naozaj začal. Dokonalý tón sa spája aj s každým jedným človekom – keď zaznie, bude na konci tejto dlhej cesty a bude môcť naplno žiť v skutočnosti. Ako si to však môžeme vysvetliť? Čo je za dokonalým tónom skryté? [čítaj ďalej]

O reči duchovného sveta

Každý, kto si aspoň raz vypočul nejaký channeling, mal možnosť zažiť nádherný pocit, ktorý v ňom zanechal. Je to vďaka energiu, ktorá je ukrytá za slovami channelingu. Hoci náš rozum vníma slová, to dôležité je energia, ktorá s týmito slovami prúdi. Preto je dobré, keď vieme, aká energia prúdi za rôznymi výrazmi a čo vlastne duchovný svet svojimi slovami mieni.

Zopár vysvetlení nám dala Sangitar na seminári 36 radcov svetla vo februári 2022. Na začiatok si treba uvedomiť, že reč je záležitosť ľudí a nie duchovného sveta, a naša slovná zásoba je veľmi obmedzená. Preto musel najskôr duchovný svet nájsť spôsob, ako nám za pomoci slov priniesť energiu. Samo o sebe je to neuveriteľný energetický akt, zázrak, ktorý môžeme pri každom channelingu zažívať. [čítaj ďalej]

Čo od nás potrebuje Lady Shyenna?

Pýtate sa niekedy sami seba, ako môžete pomôcť našej planéte pri procese zmien, ktorým prechádza? Možno si myslíte, že láska k nej je to najdôležitejšie, čo jej môžete prejaviť. Nie je to však celom tak.

Láska je základným predpokladom akéhokoľvek bytia, je to prvotný, pôvodný stav bytia. Láska sa nedá popísať či pomenovať, aj keď my ľudia toto slovo používame a niečo si pod tým predstavujeme. Je to niečo, čo nám dáva duchovný svet, na čom je založené všetok život. Láska sa samozrejme mení, ale nie vo svojej podstate, keďže to je stav bytia.

Z toho stavu bytia založenom na láske vyplýva množstvo toho, čo Lady Shyenna od nás potrebuje: odvaha, pozornosť, ochota urobiť zmeny, súcit, prijatie, vďačnosť, dôvera. Všetky takéto atribúty menia jej vedomie a pomáhajú jej.

Prirovnať sa to dá k ľudským vzťahom. Ak ste s niekým, koho máte radi, je to stav bytia, ale to samo o sebe nestačí, ak má vzťah fungovať. Z lásky ku svojmu partnerovi, ktorá je základom vzťahu, na ktorom celý vzťah stojí, niečo robíte. Staráte sa o partnera, ste mu verní, cítite s ním, robíte všetko čo, čo je pre vás a vášho partnera dôležité, aby vám spolu bolo dobre. Tak je to aj so vzťahom k našej planéte. Pomôcť jej môžeme všetkým tým „ostatným“ čo robíme pre tých, ktorých máme radi.

Zem – Solvana – Sol’A’Vana – Lady Gaia – Lady Shyenna

Naša Zem  sa označuje viacerými názvami. Ako sa v tom dá vyznať? Pozrime sa na to bližšie, čo jednotlivé mená znamenajú.

Pri planéte je to podobne ako pri ľuďoch: máme naše pozemské meno, ktoré sa spája s naším telom a máme naše pôvodné meno, ktoré nám dali naši kozmickí rodičia, keď nás stvorili a ktoré vyjadruje našu vibráciu, naše tóny.

Rovnako je to aj so Zemou. Musíme rozlišovať meno pre hmotu planéty – pre jej fyzický aspekt – a meno pre jej vedomie – pre jej nefyzickú časť. Tiež je potrebné rozlíšiť stav vedomia, v akom sa planéta nachádzala či nachádza – a teda časový aspekt.

Zem je staré pomenovanie pre fyzický aspekt planéty.

Lady Gaia je staré meno pre vedomie planéty, v časoch, keď nebola prebudená. Tento čas už skončil. Planéta je prebudená a jej prebudené vedomie nesie tóny Lady Shyenna.

Rastom vedomia a energií planéty sa zmenili aj jej vibrácie. Preto bolo možné, aby začal duchovný svet nazývať Zem Solvana.

Rast energií pokračoval a koncom roka 2016 bolo možné, aby planéta obdržala krst od duchovného sveta, keď jej bol do mena pridaný tón „A“. Odvtedy teda znejú jej tóny Sol’A’Vana. Tón „A“ nesie v skutočnosti energiu prúdiacej lásky. Odráža obrovský nárast energie Zeme a jej znovuzískanú pôvodnú vibrácii.

Sangitar: Čo je boh?

„Dnes ráno som sa musela pousmiať, pretože jeden z môjho tímu povedal, že človek niekedy strávi celý život s otázkou: „Čo je boh?“. Moja odpoveď na to je celkom jednoduchá: Buď rád, že nevieš, čo je boh! Ak by sme my ľudia vedeli, čo boh je, boli by po všetkom.

V tej chvíli by už nebol potrebný žiadny ďalší vývoj, žiadna túžba, žiadna dôvera. Všetko, čo nás drží pri živote, kvôli čomu boh dýcha, je naša túžba byť bližšie božskému zdroju. V tom okamihu, v ktorom by si všetci ľudia boli vedomí toho, čo boh je, boh, resp. prvotná energia by všetko vdýchli. To je pekné, nie? O otázku menej!

Mojou odpoveďou sa však neodvolávam na výrok: „Božský zdroj je láska.“ To je vyjadrenie toho, čo my „bohom“ voláme, ale boh je oveľa viac ako tu. To považujem za vzrušujúce.“

Podľa: https://quintaas.net/was-ist-gott/