O druhej, tretej, štvrtej a piatej dimenzii

Od: Shira

Webová stránka aj facebooková skupina Tora’An’Taria sú tvorené z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio, žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j. vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítavá. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou.

4. dimenzia je v ľudskom srdci, je to človečina. Riadi sa podľa starých kresťanských a ľudských hodnôt: láska k sebe a k blížnemu, deliť sa s inými, robiť dobré skutky, rozdávať radosť, súcit, úctu a dôveru. Tu už platia iné zákony: čím viac dávame, tým viac to rastie. Každý veľmi dobre vycíti, ktorý človek je láskavý a dobrotivý, ten totiž žije srdcom.

Rozum je zlý navigátor aj radca. Môžete si byť istí, že v súčasnej fáze sa už vôbec nedokáže orientovať v tom, čo sa deje. Tomu už nedokážeme porozumieť, vysvetliť si to. Pravdu dokážeme cítiť. Bude to práve cítenie, čo nás vie správne navigovať. Ato sa teraz učíme všetci: odnaučiť sa vysvetľovať si čokoľvek rozumom. je to MONA´OHA (dôvera, viera), čo nás prinesie do novej dimenzie.

Realita tej ktorej dimenzie sa nedá meniť, ak je vedomie v tej istej dimenzii, ale len z dimenzie vyššej. Príklad: film premietaný na plátno je druhá dimenzia, plocha. Postavičky na plátne alebo na papieri, nedokážu meniť nič zmeniť zo seba. Ten film je už dávno hotový. Znovu treba natočiť v 3D film s telami a s predmetmi, alebo ho nakresliť znovu (nehovoríme teraz o tom, že film môže mať aj 4. a 5. dimenziu, ak je vytvorený srdcom, či duchom).

Podobne sa ani 3D nedá meniť, ak vedomie ostáva v 3D. Videla som množstvo ľudí, ktoré robilo rôzne semináre, cesty a školenia, a stále ostávali trčať na jednom mieste. Ako keby tapetovali väzenie, ale ostávali v ňom, vykrášľovali 3D, ale nepohli sa smerom hore. Na to treba mať odvahu – AMA’NAA, to je prvá podmienka, aby človek vykročil do neznáma, pustil sa toho starého, čo tak dobre pozná a čo mu dávalo istotu. Treba mať vieru – MONA´OHA, aby ste vykročili tam, kam vás ťahá srdce a kam chce duša, aj keď presne neviete, čo to prinesie.

Ako to pokračuje? Ja si momentálne pripadám, ako duch, ktorý sa projektuje do 3D, podobne ako sa film premieta na plátno – 2D. Predstavte si architektonickú maketu, kde zhora vidíte všetko naraz. Vaše vedomie obsiahne celú maketu. Maketa v 3D je už dávno hotová.

Film pre 4D a 5D je už dávno hotový – je to boží plán 999, je to skutočnosť. Nájdeme ho v našich víziách o novom svete, v našich snoch, pomocou intuície a inšpirácie. Sú nám prinášané v spevoch Hviezdneho semä AMINAH TAA HERAA – cez ne sme spojení s celým vesmírom, s najkrajšími víziami a snami.

Stránka TORA’AN’TARIA na facebooku: 5. dimenzia vchádza do 4. Tu sme Natália Shira a Ivona Myriel. Energie 5D sa prejavujú cez človeka. Naproti tomu webová stránka TORA’AN’TARIA, tam sme Shira a Myriel. 5D sa neprejavuje cez konkrétnu osobu, je to neosobné. Je to Magická Sila a Modrá Veľkňažka, a to je naša duchovná podstata, naše svetlo. Tak ako všetko ostatné, čo sme začali tvoriť, sa to deje samo od seba. A je to dobré.