Priestor

Od: Shira

Spolu s časom sa začal meniť aj priestor. Tieto dve veličiny spolu úzko súvisia.

V minulosti sme boli zvyknutí na objektívny svet. Čas i priestor boli niečo dané a bolo to mimo nás. V dnešných energiách čas sublimuje s priestorom, takže sú v podstate len dva rôzne prejavy toho istého fenoménu.

Keď je niečo pre nás dôležité, vytvoríme si na to čas. Rovnako by sme mohli povedať, že si na to vytvoríme priestor. Čas i priestor sa stávajú subjektívnymi veličinami, my ich tvoríme, ohýbame podľa vlastnej potreby.

Už dosť dávno vieme, že kamkoľvek človek vycestuje, nájde tam len seba, svoje vedomie. Jednak vidí len to, ako má nastavený filter a postupne aj tak začne meniť akékoľvek prostredie na svoj obraz.

Najprv práca, potom zábava, alebo naopak?

Od: Shira

Keby bol náš deň pieseň, a my speváci, čo ho spievame, tak práca i každá aktivita smerom navonok je ako tón, ktorý vylúdime. Každý spevák vie, že bez správneho nádychu sa pekný tón nepodarí. Majstri umelci vedia, že pauza, to ticho medzi tónmi je veľmi dôležité. Aká kvalita ticha, taká kvalita tónu.

Mlčanie v piesni nášho dňa je čas, keď na chvíľu prestaneme s vonkajšími aktivitami stiahneme pozornosť do vnútra, vtedy sa nadýchneme. Rytmus dňa vytvára striedanie vonkajších aktivít s pauzami. Nedá sa len dávať, dávať, dávať, byť výkonný, bez uvoľnenia. Každý deň trénujeme svoju pieseň, majstrami sa stávame, keď začneme tvoriť pekné melódie. V piesni ľudského života je spánok a noc nádych a aktívny deň výdych

Vzťahy

Od: Shira

Veľmi náročná je situácia v medziľudských vzťahoch. Každý človek sa nachádza v inej úrovni vedomia, komunikácia a porozumenie sa sťažuje, každý akoby vibroval v inej oktáve.

Mimoriadne ťažké je to s blízkymi ľuďmi v prípade, že sa jeden vyvíja a druhý nie, každý sa ocitne v inej dimenzii. Prežívame to bolestivo, ako smrť blízkeho človeka. Keď niekto zomrie a jeho duša sa ocitne v inej dimenzii, bolí to, ale dokážeme sa s tým zmieriť, je to „normálne“. Keď sa ocitne v inej dimenzii, ale ostáva v tele, nechápeme nič… dotyčný žije naďalej, ale pre nás zomrel, je nedostupný. Dobrá správa je, že to nebude dlho trvať. Čo k sebe patrí, to nič nerozdelí, je to len momentálna situácia, cez ktorú treba prejsť.

Cesta pre teba

Od: Shira

Existuje tak veľa rôznych ciest, niektoré sú veľmi náročné, vyžadujú rôzne komplikované techniky a postupy a nástroje a štúdium a neviem čo ešte.

A potom je tu jedna cesta, taká jednoduchá, taká priama, nepotrebuje nič komplikované, je to cesta Ježišova. Tá je vhodná pre každého človeka, aj pre teba.

On nám totiž prišiel pripomenúť a ukázať, že Boh sa stal človekom.

Na jeho ceste potrebujeme tieto nástroje: myšlienky, slová a ruky. Tieto nástroje má k dispozícii každý človek.

V tebe je ten istý Boh, ktorý sa tiež stal človekom. Nepotrebuješ nič iné, len seba a byť sám sebou.

Ďalšie zmeny v lineárnom čase

Od: Shira

„Hovor slová lásky, mysli myšlienky lásky, preciťuj pocity lásky, rob skutky lásky“ – toto posolstvo vo mne rezonuje. Zmeny sú enormné, ani to nedokážeme registrovať, čo všetko sa deje, čas sa neustále zrýchľuje. Ľudia ledva stíhajú plniť svoje základné potreby a povinnosti, neustále sme nútení robiť rozhodnutie – čo je pre nás priorita a čomu chceme venovať svoj čas. Rôzne aktivity aj stretnutia s ľuďmi sme nútení vynechávať, a tak sa dopracujeme k tomu, čo je pre nás naozaj dôležité.

Rovnako je to aj s peniazmi. Momentálna situácia nás núti, aby sme utrácali za to, čo je pre nás dôležité – a na to budeme mať vždy.

K dispozícii máme tento okamih, túto hodinku, tento deň. A je len na nás, čomu venujeme svoju pozornosť.

V októbri 2023 prišla na Zem nová energia – Asah’A’Yaan. Tá prináša ďalšie zmeny v lineárnom čase. Čo to pre nás znamená?

Pocit, že čas rýchlo letí sa bude naďalej zrýchľovať. Môžeme sa strácať v čase, to je keď poriadne nevieme, aký je deň a aký je dátum. Tí skôr narodení, si fenomén zrýchľovania času vysvetľujú, že je to vekom…Nie je to tak. Toto je kozmická záležitosť, dimenzionálna zmena, aká tu doteraz nikdy nebola. Naši starí rodičia, ani rodičia nezažívali nič podobné. Teraz sa deje to, čo sa doteraz nikdy nedialo. Nedá sa to prirovnať ku žiadnej skúsenosti minulých generácií.

Môžu k nám prichádzať energie z rôznych časových epoch, z minulých inkarnácií, z minulosti, a to naraz, alebo veľmi rýchlo za sebou – tak naraz paralelne prežívame multidimenzionalitu. Naďalej sa bude dualita rozpadávať pred našimi očami, prichádza stále viac svetla a čas mimo času (večnosť). Skráti sa doba do otvorenia Quin´Taas. Rozum a intelekt môže byť z toho zmätený, lebo sa v tom nevie orientovať a chápať, čo sa deje. Ľudia v našom okolí môžu byť z toho zmätení, treba mať pre nich pochopenie. Môže to mať vplyv na biorytmus a spánok.

Ďalšou anomáliou lineárneho času je, že predtým sme boli zvyknutí, že najprv bola príčina a vždy až potom následok. Napríklad pri chorobách, alebo terapiách a vôbec všade, sme hľadali príčinu, čo to spustilo. Teraz sa môže stať, že najprv príde následok a o pár dní príčina.

Zvládnuť tieto zmeny nám pomôže, keď budeme žiť naplno tento jeden deň, túto hodinku, túto chvíľu, akoby bol posledný a venovať sa tomu, čo máme radi, čo nás napĺňa a robí šťastnými. Takto sa pomaličky prekĺžeme cez finišujúci úsek prechodnej fázy. Želám vám, aby ste zažívali len to dobré, to krásne a to pravé.

Modlitba k Ježišovi v nových energiách

Ďalším príkladom, ako môže vyzerať modlitba v energiách nového veku, je nasledovná modlitba k Ježišovi. Rozdiel oproti tomu, čo možno poznáte, je v tom, v Novom veku pripúšťame, že boh je v nás, že my sami sme prejavom boha na Zemi, že nie sme od neho oddelení, že božia sila sa cez nás prejavuje, ak jej to umožníme. Že pochádzame z univerza a rozhodli sme sa prísť na túto planétu, aby sme splnili úlohu, ku ktorej sme sa zaviazali – vrátiť ju späť do skutočnosti. [čítaj ďalej]

Modlitba vo svetelnom jazyku

Modlitba vyslovená z hĺbky srdca, v hlbokej pozornosti a zámere, dokáže priniesť zázraky. Modlitba vo svetelnom jazyku, v ktorej použijeme kryštály, má ešte väčšiu silu – pretože keď vyšleme svetlo, vráti sa nám tisícnásobne znásobené.

Ľudský jazyk je jedným z prejavov duality, ktorý sa snaží vyvolať pocit oddelenia medzi ľuďmi a od zvyšku univerza. Ešte v časoch Atlantídy, kedy sme stále mali prístup ku svojim schopnostiam a vedeli sme, kto sme, dorozumievali sme sa telepaticky. Neskôr sa rozvinuli rôzne jazyky a tie priniesli so sebou to, že si ľudia prestali rozumieť, začali sa viac od seba vzďaľovať, začali byť od seba oddelení. Žiadne takéto oddelenie však v božskej skutočnosti neexistuje.

Ďalšou úrovňou oddelenia spôsobeného jazykom je to, že v rôznych spoločnostiach, kultúrach, môže mať jeden výraz rôzny, až protichodný význam – a tak niečo, čo je v jednom jazyku prejavom náklonnosti, môže v inom znamenať urážku. Toto viedlo k tomu, že jazyk sa stal tiež príčinou duchovného rozdelenia – rozdelenia na úrovni boha, spirituálneho sveta, božského myšlienkového poľa. [čítaj ďalej]

Energia dažďa v čase sucha a horúčav

Od: Shira

Odkaz od prírodných duchov – v čase sucha a horúčav:

Ak si pustíme video s dažďom (napríklad takéto, môžeme ho nechať bežať, aj keď nie sme v miestnosti), funguje to podobne, ako keď pozitívne naladený človek prináša slnko, aj keď je zamračené.

Prírodné bytosti žijú v tom istom rozmere, ako naša duša. Ak máme energiu dažďa v duši, oni to cítia, keď sa zdržujeme v parku, v záhrade, alebo v lese. Pre ne je dôležité, že na ne myslíme, že máme k nim súcit, ale ten pravý súcit, čo je láska, nie spoluutrpenie.

To, čo vidíme len fyzickými očami, to je hmota, nie je to skutočné. Hmota sa stále viac rozpadá, presvetľuje sa, už nie je rozdiel medzi jemným a hmotným.

O nepríjemnom hmyze a negatívnych myšlienkach

Od: Shira

Teraz sa všetko rýchle zhmotňuje. Napríklad nepríjemný hmyz môžu byť zhmotnené myšlienky a energie. Všímajte si hmyz okolo seba, aj štípance – kedy, kde a čo vás poštípalo. Môžu to byť zhmotnené myšlienky nejakého človeka, čo o vás nepekne zmýšľa, alebo vám nepraje nič dobré…
Treba sa priamo opýtať toho hmyzu, aký má pre vás odkaz. Môžu to byť myšlienky iných ľudí, kolektívne myšlienky vo vašej mysli i vlastné negatívne myšlienky. Treba to pozorovať a sebaskúmať.
Všetky medziľudské vzťahy, ale aj iné vzťahy (napr. k práci, k nejakej veci, k miestu, firme, obchodu…) sa stávajú veľmi transparentnými, pocity sa nedajú kontrolovať a maskovať. Pravé úmysly, úprimnosť, zištnosť, nezištnosť, osobný profit – to všetko sa ukazuje a vylieza ton von. Hmyz je len jedným spôsobom zhmotnenia pravdy.
Čo môžeme s tým robiť? Stýkať sa len s tými ľuďmi, kde je živé, ozajstné spojenie cez srdce, nepestovať vzťahy – lebo sa to patrí a podľa možnosti dať jemným spôsobom, ale pravdivo najavo, ako sa vďaka konkrétnemu správaniu cítite, aj keď je to nadriadený. Staré hry už skončili. Už nebudú fungovať – je v záujme aj nadriadených a autorít, aby jednali s láskou.
V prvom rade musíme byť úprimní sami voči sebe a nič nepredstierať sebe, ani iným. Pokiaľ sa dá, s neprajnými ľuďmi sa nestýkať, permanentne sa čistiť a povedať im, čo robia s vami a so svojim okolím. Oslobodí to nielen vás, ale aj ich…v podstate každý túži po tom byť milovaný a milovať.
 

 

Zvieratá a prebiehajúce zmeny

Máte doma zvieratko? Chová sa inak ako kedysi? Zmenili sa mu chute? A čo zvieratá v prírode? Zdajú sa vám zrazu iné ako kedysi?

Áno, je to tak, nezdá sa vám to. Chovanie zvierat v prírode aj domácich zvierat sa mení. Aj oni prechádzajú zmenami rovnako ako my, aj oni zažívajú všetky zmeny rovnako intenzívne ako my. Aj oni zažívajú rast vedomia a stávajú sa oveľa vnímavejšími. A vôbec to pre ne nie je jednoduché. Mení sa celý ich svet – tak ako ten náš. [čítaj ďalej]