Najprv práca, potom zábava, alebo naopak?

Od: Shira

Keby bol náš deň pieseň, a my speváci, čo ho spievame, tak práca i každá aktivita smerom navonok je ako tón, ktorý vylúdime. Každý spevák vie, že bez správneho nádychu sa pekný tón nepodarí. Majstri umelci vedia, že pauza, to ticho medzi tónmi je veľmi dôležité. Aká kvalita ticha, taká kvalita tónu.

Mlčanie v piesni nášho dňa je čas, keď na chvíľu prestaneme s vonkajšími aktivitami stiahneme pozornosť do vnútra, vtedy sa nadýchneme. Rytmus dňa vytvára striedanie vonkajších aktivít s pauzami. Nedá sa len dávať, dávať, dávať, byť výkonný, bez uvoľnenia. Každý deň trénujeme svoju pieseň, majstrami sa stávame, keď začneme tvoriť pekné melódie. V piesni ľudského života je spánok a noc nádych a aktívny deň výdych