Meč Excalibur

Meč Excalibur je energetické pole v univerze, ktoré má silu božej všemohúcnosti. Jeho strážcom je anjel Michael. Prebýva v ňom sila skutočnosti a nezničiteľnosti, čistá božia sila. Energetické pole Excalibru máme v sebe aj my: vďaka kráľovi Artušovi, ktorý bol inkarnáciou anjela Michaela na Zemi v čase Avalonu a zanechal nám ho tu ako božie dedičstvo. Pole má formu meča, treba ale pamätať na to, že je to energia, ktorú treba aktivovať. [čítaj ďalej]

Dych boží

Tak ako náš ľudí udržuje pri živote náš dych, tak celé univerzum udržuje pri živote dych boží. Bez neho by nikde nebol žiadny život. Dych boží je život. Je to energia, ktorá vychádza z merkaby božieho myšlienkového poľa a nesie v sebe vibrácie dokonalého tónu. Merkaba v určitom rytme vibruje, sťahuje a rozťahuje sa, tým boh dýcha a udržuje vesmír nažive. Ak by boh prestal dýchať, život by ustal. Znamenalo by to koniec všetkého života. Rovnako keď boh niečo vdýchne, prestane to existovať – hoci aj celá planéta či vesmír. [čítaj ďalej]

Sangitar: Čo je Prosonodo svetlo?

„Je pre mňa naozaj potrebné zdôrazniť, aké dôležité je Prosonodo svetlo, pretože toto poznanie presahuje možnosti nášho chápania! Všetky informácie, ktoré som k tomu dostala, zasahujú tak hlboko a dotýkajú sa duše tak silno, že je pre mňa osobne veľmi podstatné, aby všetci ľudia začali chápať, aké dôležité je toto svetlo…:“ [čítaj ďalej]

O denných energiách a vetách dňa

Sabine Sangitar pre nás každé ráno počas pracovného týždňa channeluje odkaz od duchovného sveta – vetu dňa, v ktorej je zdôraznená hlavná energia, ktorá v ten deň na Zem prúdi, spolu s kryštálmi, ktoré v daný deň obzvlášť silne pôsobia a vedia nám pomôcť. Čo sa deje pri čítaní týchto správ, ako môžeme s vetou dňa vedome pracovať a ako najlepšie môžeme kryštály z dennej vety použiť? Tu sú jej odpovede. (Zdroj: https://quintaas.net/)

Už pri samotnom čítaní prúdi k tebe energia. Nie je to len tak, že veta sa napíše. Vyživuje sa energiami a pridáva sa k tomu mantra s určitým energetickým vzorom. Dobré by bolo jednoducho sa hneď obaliť do kryštálov, hneď ich prijať do seba. Aj Kryon povedal pri verejnom channelingu, že kryštály sa vyživujú. Kryštály boli vždy plné energie, to všetci vieme a aj to cítime. Všetky boli spolu so všetkými cyklami zmien prinesené na Zem – a určite ešte viaceré prídu – ale teraz sú ešte viac vyživované. Teraz je to preto možné, lebo energia neustále narastá. A preto môže kryštál veľmi silne pôsobiť. [čítaj ďalej]

Sangitar: O energii vďačnosti

Sangitar vysvetľuje, ako duchovný svet vníma vďačnosť v univerze. Pôvodný text v nemčine je tu, zverejnený je aj v desiatom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla.

„Vďačnosť je niečo, čo je v dualite alebo pre nás ľudí spojené s niečím, čo všetci poznáme: dostaneme niečo a poďakujeme za to. Keď nám duchovný svet dáva dary, ďakujeme za ne. Ale vďačnosť je oveľa viac a lepšie pochopíš, čo tým duchovný svet myslí, keď ti vysvetlím, čo vďačnosť v univerze znamená. [čítaj ďalej]

Mystický liečivý duch

Mystický liečivý duch je energia, ktorá bola veľmi intenzívna už v čase Atlantídy. Podporovala nás aj planétu, a tak je to dodnes. Najviac sme s ňou pracovali v epoche Avalonu. Je to energia, ktorá spája našu mentálnu rovinu s naším srdcom a našou dušou, naše schopnosti s aspektom duše. [čítaj ďalej]

Prosím, podpor ho v jeho procese, ktorý je pre neho dobrý

Isto ste už stretli ľudí či liečiteľov (nie vyštudovaných lekárov), ktorí hovoria: „vyliečim tohto človeka“. Možno máte skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať tým, že podporia niekoho, kto tak robí. No pozor, podľa tohto postoja spoznáte liečiteľov, ktorí pracujú z ega. Nie z božej moci. Oni chcú niekoho vyliečiť. Nerešpektujú základný zákon vesmíru – že každá duša má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či chce byť teraz vyliečená alebo nie. Rozhodujú za ňu. [čítaj ďalej]

PROSONODO a ANA´ANARAA

Aký je rozdiel medzi svetlom PROSONODO a energiou ANA´ANARAA? Obidve sú energie spásy. PROSONODO je svetlo, ktoré priniesol na Zem Ježiš, keď sa tu inkarnoval. Je to svetlo, čo vychádza z jeho merkaby. Ľudia ho videli pred jeho narodením na nebi ako Betlehémsku hviezdu a išli za ňou. [čítaj ďalej]