OMAR TA SATT

OMAR TA SATT, vitaj, návštevník, na týchto stránkach. Prinášajú k tebe nový vek, v ktorom je možné úplne všetko. Vek, na ktorý sme čakali po všetky naše inkarnácie, aby sme v sebe mohli nájsť to, čím v skutočnosti sme. Si oveľa viac ako len človek. Si božská ľudská bytosť a v tomto novom veku môžeš začať naplno využívať všetky svoje schopnosti, ktoré si kedysi dávno v sebe zapečatil, celý svoj potenciál. Prišla doba, keď sa rúca všetko, čo nie je podložené láskou. Vzniká nový svet. Lineárny čas už neexistuje, dlhoveké štruktúry a istoty sa lámu, všetko sa mení, prúdi, vo vonkajšom svete sa nie je čoho zachytiť. 

Tieto stránky ti majú pomôcť prežiť v novom svete, v novom veku, zorientovať sa a začať chápať jeho pravidlá. Ty sám si tvoríš celý svoj život, každou svojou myšlienkou, každým činom. Tu nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu v tom, aby tvoj nový život bol slobodný, radostný, bohatý, krásny, šťastný. Vnímaj ich srdcom.

Je to cesta, po ktorej sa môžeš vydať aj ty. Vedie k prebudeniu. Prebudeniu, ktoré v tebe zobudí boha. A ty si plne uvedomíš, že aj ty si boh. Zobudí v tebe hlbokú, hlbokú lásku ku všetkému, čo ťa stretne. Pochopíš, že sám vytváraš každú situáciu, ktorá ťa stretne a začneš vytvárať okolo seba hojnosť, radosť, lásku. Pochybnosti a strach zmiznú, všetky tvoje vnútorné hranice a limity, ktoré si si dal sám alebo ti ich dali iní, zmiznú. Všetko bude pre teba možné. Chce to len tvoj zámer a dôveru.

Aj my sme si touto cestou prešli, s pomocou Kryona, bytosti z magnetického vesmíru, ktorý prišiel k nám na Zem, aby pomohol nám a našej Zemi prebudiť sa a vzostúpiť do vyššej dimenzie. Táto cesta bola nádherná vďaka nášmu médiu Sabine Sangitar, ktorá na podnet Kryona založila školu prebudenia prístupnú na https://www.shimaa.de, resp. https://www.kryonschool.com a priniesla nám mnohé chanellingy a informácie. Želáme ti veľa radosti na tejto ceste.

S láskou, Ivona Myriel & Natalia Shira