OMAR TA SATT

OMAR TA SATT, vitaj, návštevník, na týchto stránkach. Prinášajú k tebe nový vek, v ktorom je možné úplne všetko. Vek, na ktorý sme čakali po všetky naše inkarnácie, aby sme v sebe mohli nájsť to, čím v skutočnosti sme. Si oveľa viac ako len človek. Si božská ľudská bytosť a v tomto novom veku môžeš začať naplno využívať všetky svoje schopnosti, ktoré si kedysi dávno v sebe zapečatil, celý svoj potenciál. Prišla doba, keď sa rúca všetko, čo nie je podložené láskou. Vzniká nový svet. Lineárny čas už neexistuje, dlhoveké štruktúry a istoty sa lámu, všetko sa mení, prúdi, vo vonkajšom svete sa nie je čoho zachytiť. 

Tieto stránky ti majú pomôcť prežiť v novom svete, v novom veku, zorientovať sa a začať chápať jeho pravidlá. Ty sám si tvoríš celý svoj život, každou svojou myšlienkou, každým činom. Tu nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu v tom, aby tvoj nový život bol slobodný, radostný, bohatý, krásny, šťastný. Vnímaj ich srdcom.

Je to cesta, po ktorej sa môžeš vydať aj ty. Vedie k prebudeniu. Prebudeniu, ktoré v tebe zobudí boha. A ty si plne uvedomíš, že aj ty si boh. Zobudí v tebe hlbokú, hlbokú lásku ku všetkému, čo ťa stretne. Pochopíš, že sám vytváraš každú situáciu, ktorá ťa stretne a začneš vytvárať okolo seba hojnosť, radosť, lásku. Pochybnosti a strach zmiznú, všetky tvoje vnútorné hranice a limity, ktoré si si dal sám alebo ti ich dali iní, zmiznú. Všetko bude pre teba možné. Chce to len tvoj zámer a dôveru.

Aj my sme si touto cestou prešli, s pomocou Kryona, bytosti z magnetického vesmíru, ktorý prišiel k nám na Zem, aby pomohol nám a našej Zemi prebudiť sa a vzostúpiť do vyššej dimenzie. Táto cesta bola nádherná vďaka nášmu médiu Sabine Sangitar, ktorá na podnet Kryona založila školu prebudenia prístupnú na https://www.kryonschule.de, resp. https://www.kryonschool.com a priniesla nám mnohé chanellingy a informácie. Želáme ti veľa radosti na tejto ceste.

S láskou, Ivona Myriel & Natalia Shira

Od: Shira

Toto pole má čistú energiu Quin´Taas, preto sem nepatria žiadne dualitné energie. Predtým sa do Quin´Taas dostalo len pár ľudí, museli dostať od duchovného sveta zlatý kľúčik, čo je obraz pre energetický vzor, čo im umožnil vstup. Pri vstupe bol každý jeden zakaždým preverovaný, aby mohol vojsť dnu. Dnes sú brány Quin´Taas otvorené, energia odtiaľ nám sem prúdi každý deň. Dostala som novú úlohu doslova prevozníka. Prevádzam duše cez most. Keď na druhej strane čaká nejaká duša a ja mám povolenie, idem pre ňu a prinesiem ju do raja. Každý čakajúci je ako vždy preverovaný. Kontroluje sa čistota srdca a čistota zámeru.

Budem vám o tom písať. Čakajú nás naozaj krásne časy.

Od: Shira

Táto stránka (web aj facebook) je tvorená z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítavá. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou.

4. dimenzia je v ľudskom srdci, je to človečina. Riadi sa podľa starých kresťanských a ľudských hodnôt: láska k sebe a k blížnemu, deliť sa s inými, robiť dobré skutky, rozdávať radosť, súcit, úctu a dôveru. Tu už platia iné zákony: čím viac dávame, tým viac to rastie. Každý veľmi dobre vycíti, ktorý človek je láskavý a dobrotivý, ten totiž žije srdcom.

Rozum je zlý navigátor aj radca. Môžete si byť istí, že v súčasnej fáze sa už vôbec nedokáže orientovať v tom, čo sa deje. Tomu už nedokážeme porozumieť, vysvetliť si to. Pravdu dokážeme cítiť. Bude to práve cítenie, čo nás vie správne navigovať. Ato sa teraz učíme všetci: odnaučiť sa vysvetľovať si čokoľvek rozumom. je to MONA´OHA (dôvera, viera), čo nás prinesie do novej dimenzie.

Realita tej ktorej dimenzie sa nedá meniť, ak je vedomie v tej istej dimenzii, ale len z dimenzie vyššej. Príklad: film premietaný na plátno je druhá dimenzia, plocha. Postavičky na plátne alebo na papieri, nedokážu meniť nič zmeniť zo seba. Ten film je už dávno hotový. Znovu treba natočiť v 3D film s telami a s predmetmi, alebo ho nakresliť znovu (nehovoríme teraz o tom, že film môže mať aj 4. a 5. dimenziu, ak je vytvorený srdcom, či duchom).

Podobne sa ani 3D nedá meniť, ak vedomie ostáva v 3D. Videla som množstvo ľudí, ktoré robilo rôzne semináre, cesty a školenia, a stále ostávali trčať na jednom mieste. Ako keby tapetovali väzenie, ale ostávali v ňom, vykrášľovali 3D, ale nepohli sa smerom hore. Na to treba mať odvahu – AMA’NAA, to je prvá podmienka, aby človek vykročil do neznáma, pustil sa toho starého, čo tak dobre pozná a čo mu dávalo istotu. Treba mať vieru – MONA´OHA, aby ste vykročili tam, kam vás ťahá srdce a kam chce duša, aj keď presne neviete, čo to prinesie.

Ako to pokračuje? Ja si momentálne pripadám, ako duch, ktorý sa projektuje do 3D, podobne ako sa film premieta na plátno – 2D. Predstavte si architektonickú maketu, kde zhora vidíte všetko naraz. Vaše vedomie obsiahne celú maketu. Maketa v 3D je už dávno hotová.

Film pre 4D a 5D je už dávno hotový – je to boží plán 999, je to skutočnosť. Nájdeme ho v našich víziách o novom svete, v našich snoch, pomocou intuície a inšpirácie. Sú nám prinášané v spevoch Hviezdneho semä AMINAH TAA HERAA – cez ne sme spojení s celým vesmírom, s najkrajšími víziami a snami.

Stránka TORA’AN’TARIA na facebooku: 5. dimenzia vchádza do 4. Tu sme Natália Shira a Ivona Myriel. Energie 5D sa prejavujú cez človeka. Naproti tomu webová stránka TORA’AN’TARIA, tam sme Shira a Myriel. 5D sa neprejavuje cez konkrétnu osobu, je to neosobné. Je to Magická Sila a Modrá Veľkňažka, a to je naša duchovná podstata, naše svetlo. Tak ako všetko ostatné, čo sme začali tvoriť, sa to deje samo od seba. A je to dobré.