Mystický liečivý duch

Od: Myriel

Mystický liečivý duch je energia, ktorá bola veľmi intenzívna už v čase Atlantídy. Podporovala nás aj planétu, a tak je to dodnes. Najviac sme s ňou pracovali v epoche Avalonu. Je to energia, ktorá spája našu mentálnu rovinu s naším srdcom a našou dušou, naše schopnosti s aspektom duše. Je to mágia vykonávaná na mentálnej úrovni, je to sila mentálneho ducha, duch svätý. Má k nej má prístup každý jeden človek – bez ohľadu na to, akou cestou kráča. Aktivovať ju však v sebe a udržať si ju nie je však vôbec jednoduché, a tak to bolo vždy. Vždy, keď sme na to boli pripravení, keď sme otvorili svoje vedomie, ponorili sa do dôvery, vtedy prišla.

Niektoré energie, ktoré sú uložené v našom energetickom poli, vieme zavolať jednoducho, niektoré vyžadujú od nás mnoho práce na našom vedomí, kým k nám vôbec prídu. Mystický liečivý duch a mystické energie vôbec patria k tým druhým. Mystický liečivý duch buď príde alebo nie, neexistuje tu žiadny kompromis. Nie je možné, aby sa v nás aktivovalo trochu energie mystického liečivého ducha – ako je to napríklad pri liečení alebo prebudení. Je to vždy buď – alebo.

Tou zásadnou podmienkou, ktorá je stopkou pre mystického liečivého ducha, je čistota našej mentálnej sféry. Kým sa nám v nej pohybujú myšlienky ovplyvnené dualitou, nedočkáme sa ho. Príde len vtedy, keď máme v sebe absolútnu čistotu a jasnosť myšlienok – to, čo predstavuje kryštál Moha’Ra.

Ak mystický liečivý duch vstúpi, nie je už v našich myšlienkach žiadny priestor pre tiene a tmu, pre nič, čo má na sebe akúkoľvek stopu duality. Prinesie nám čisté božie myšlienky. Budeme ako Dalajláma: pokojní, neustále usmiati na každého, lebo už v nás nič nevyvoláva strachy, obavy, netrpezlivosť, hnev, hodnotenia. Mystický liečivý duch bude nami prenikať ako duch boží, a my sa staneme božím nástrojom, jednou časťou boha. Nájdeme v sebe silu všetko zmeniť – naše myšlienky, myšlienky iných ľudí. Rozpoznáme veľkosť vlastnej sily. Otvorí sa nám obrovské poznanie, prinesie nám vnútorné vhľady – jednoducho budeme vedieť. Budeme cítiť mier, úľavu, strachy zmiznú a božie myšlienky nám budú nablízku. Budeme môcť vytvárať nový svet, Quin’Taas. Je to energia, čo všetko spája. Preto je mystický liečivý duch v tejto dobe taký dôležitý, pre každého človeka – lebo s ním prichádza poznanie toho, kým skutočne sme.

Mystický liečivý duch k nám prichádza napríklad vtedy, keď počúvame channelingy alebo robíme kroky – k prebudeniu, Sa’Maa’Tah, pionierske či Sol’A’Vana a pod. Akonáhle však vstúpime do kolektívu a naše myšlienky naberú iný smer, prestane prúdiť a stiahne sa.

Udržať si myšlienky čisté a nemiešať ich s myšlienkami duality, ktoré prichádzajú z kolektívu, nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje to od nás neustálu pozornosť. Je treba, aby sme sa naučili rozpoznať, že v našej mentálnej sfére je niečo, čo nám nepatrí – strachy, starosti, pochybnosti, neistoty, zlosť, pocity nadradenosti, pocit, že sme lepší ako ten druhý – a aby sme si začali uvedomovať, že mnohé z toho nie je naše vlastné, ale z kolektívu a hneď sa toho zbavili. Tiež je treba, aby sme prestali veci riešiť rozumom – ten nás vždy stiahne do duality, aby sme prestali počúvať to, čo nám chce nahovoriť. Moha’Ra, Moha’Ra, Moha’Ra, znova a znova počas celého dňa, počas každého dňa, aby sme si myšlienky udržali čo najviac čisté.

Jeden z najkrajších darov, čo sme kedy dostali, k nám prišiel na Kryonfestivale v júli 2020: nová antakarana, most svetla, cez ktorý do nášho systému prúdi nyónske svetlo. Keď sa s ním spojíme, v tej sekunde sa zmení celý náš mentálny duch – zbaví nás všetkých kolektívnych myšlienok, pochybností, strachov, aby mohol mystický liečivý duch do nás prúdiť.

Prešli sme mnohými časovými epochami, fázami, úlohami a sme pred cieľom. Pre dosiahnutie cieľa máme urobiť úplne všetko. V tom, aby sme tam dorazili rýchlo, jednoducho a pokojne, nám pomôže práve mystický liečivý duch. Preto je také dôležité, aby sme mu urobili priestor. Každá energia chce, aby sme si ju všímali a venovali jej pozornosť, aby sme jej dali priestor, aby v nás mohla rásť, silnieť a hľadať si svoju cestu.