Dych boží

Od: Myriel

Tak ako náš ľudí udržuje pri živote náš dych, tak celé univerzum udržuje pri živote dych boží. Bez neho by nikde nebol žiadny život. Dych boží je život. Je to energia, ktorá vychádza z merkaby božieho myšlienkového poľa a nesie v sebe vibrácie dokonalého tónu. Merkaba v určitom rytme vibruje, sťahuje a rozťahuje sa, tým boh dýcha a udržuje vesmír nažive. Ak by boh prestal dýchať, život by ustal. Znamenalo by to koniec všetkého života. Rovnako keď boh niečo vdýchne, prestane to existovať – hoci aj celá planéta či vesmír.

Dych boží prúdi automaticky do všetkých častí všetkých univerz. Keďže sme ale ďaleko od božích magnetických dráh, vnímame ho slabšie ako keby sa planéta hýbala vo svojich pôvodných magnetických dráhach. Nič to však nemení na tom, že prúdi aj k nám. Od čias, keď sa na Zemi narodil Ježiš, je dych boží na našej planéte presiahnutý Kristovou energiou, energiou Kristovej lásky. My sami sa s ním niekedy podvedome spájame: Vo chvíľach, keď zažívame pocit spolupatričnosti, keď vieme, že nie sme sami, keď sme spojení so všetkým, čo nás obklopuje, vtedy sme spojení s dychom božím.

Rytmus božieho dychu sa mení spolu s tým, ako narastajú energie na našej planéte. Čím sú vyššie, tým rýchlejšie boh dýcha – tým rýchlejšie vibruje merkaba božieho myšlienkového poľa. A keď sa zrýchľuje boží dych, skracuje sa na Zemi čas – všetko plynie rýchlejšie.

Navyše aj jeho cirkulácia môže byť rôzna. Základnou cirkuláciou božieho dychu, ktorý prúdi na našu planétu, je Sol’A’Vana. Sol’A’Vana zjednocuje a harmonizuje všetky energie, aby mohol zaznieť dokonalý tón. Prináša mier v nás samotných aj medzi ľuďmi aj voči planéte a iných bytostiam. Je to najvyššia energia mieru.

Rýchlejšia vibrácia, ktorá prináša zmeny a nové energetické vzory, je Tora’An’Taria – to je energia, ktorá nás vedie Nového veku. Ešte rýchlejšia vibrácia je Ama’Anoi, tá nás privádza do vyššieho vedomia.