SOL’A’VANA FEST, NOVEMBER 2019

Od: Myriel, 19.2.2020

Duchovný svet posiela planéte a nám vždy také energie, ktoré planetárne vedomie Lady Shyenna v danom momente potrebuje najviac, aby sa posunula ďalej, aby jej energie mohli rásť, či už sú to každodenné energie alebo nové energie v rámci väčších cyklov. Tak to bolo aj s energiou Sol’A’Vana. Už niekoľko rokov je prítomná na Zemi a vnímame ju ako dych boží, ako energiu, ktorá pulzuje v rytme jedného z božích dychov. Stále je to pre nás nová energia, ktorú ešte nemáme dokonale zažitú a stále spoznávame jej rôzne odtienky a prejavy.

To, čo prinieslo časové okno Sol’A’Vana festu, je energia Sol’A’Vana ako energia mieru. Pretože práve ten je v súčasnej dobe potrebný najviac, aby sa ľudstvo a planéta pohli ďalej. Mier v každom srdci, nielen v krajine – mier v každom človeku voči inému človeku, voči inej bytosti i voči planéte, aj voči sebe. Našou úlohou v tomto okne bolo prijať energiu Sol’A’Vana ako energiu mieru, otvoriť sa jej a nechať ju, nech cez nás prúdi ďalej do sveta.

Druhá línia, ktorú okno Sol’A’Vana festu prineslo, je rovnako mocná: naplnenie mocného nástroja mágie Niha’Naras – čarovnej paličky – energiami mystického liečivého ducha a jeho zasvätenie do vyšších energií. Palička je naším okamžitým spojením so skutočnosťou, nástrojom pre prácu s energiami, pre využívanie našich schopností a darov, naším priateľom, spoločníkom a aj učiteľom. Prišla doba, aby tí, ktorí sa cítia byť spojení s mágiou, mohli ju využívať v oveľa väčšej sile.

O čom teda boli jednotlivé channelingy?

1 – MELEK METATRON: ENERGIA MIERU SOL’A’VANA  A KVAPKY POŽEHNANIA MIERU

Energia Sol’A’Vana je jednou z energií, čo predstavujú dych boží. Nesie v sebe hlboký mier a energie nového veku. Je to energia mieru. Preteká cez všetky vrstvy našej duše, prepája energie a prenáša nás do božieho poľa.

Každý človek túži po bezpečí, po istote, po blízkosti, po mieri. Keď mier vstúpi hlboko do našej duše, vtedy sme v jednote vo všetkým, čo je. Ľudia majú o mieri rôzne predstavy. No mier, čo cirkuluje v božej merkabe ako dych boží, mier čo zahŕňa všetko, Sol’A’Vana, sa popísať nedá. Sú v ňom uložené atribúty, čo tak vysoko vibrujú, že mnoho ľudí ešte nevie túto energiu naplno do seba prijať. Keď nás naplní, príde úplné upokojenie, príde oslobodenie, pretože dych boží Sol’A’Vana znamená aj veľkú slobodu – najslobodnejší sme vtedy, keď sme v mieri so sebou. Vždy keď túžime po niečom vyššom, túžime práve po tejto energii – po mieri a po slobode, ktorú prináša.

 

2 – LADY SHYENNA: KEDY SA OTVORÍ QUIN’TASS

Vždy, keď k nám prehovára Lady Shyenna, vedomie našej planéty, je to veľmi dojímavé a hlboko sa nás to dotýka, pretože sme s ňou spojení, každý človek na planéte, vedome či nevedome. Navzájom sa potrebujeme. Čo bráni tomu, aby sa Lady Shyenna vrátila domov, do božích línií, aby sa tu naplno otvorilo pole skutočnosti Quin’Tass? Dôvery sme preukázali dosť, keď sa zapálil kryštál dôvery Mona’Oha. Lásky je na planéte tiež dosť. No mnohé ešte nedozrelo. K tomu patrí mier. Aby mohol narastať, duchovný svet priniesol energiu Sol’A’Vana.

Túžbu po mieri má každý človek. No chýba nám pochopenie, aby sme ho dopriali aj iným. „Koľko tolerancie je treba na to, aby ste zistili, že v každom človeku žije božské svetlo? Že každý jeden človek, bez ohľadu na to, aké náboženstvo praktizuje, v akej kultúre je doma, akou rečou hovorí, má v sebe božské jadro presne ako ty? Je to božie dieťa, čo kedysi bolo stvorené v univerzita bez tela presne ako ty. Veľa ľudí neustále stavia hranice. Človek, čo bol inak vychovaný, čo sa narodil v inej kultúre, nie je pochopený. A predsa, každý človek presne ako ty je dieťa božie. Mnoho ľudí na tejto planéte to ešte nepochopilo. Neustále stavajú hranice a oddeľujú sa, posudzujú, kritizujú, súdia človeka, pretože je iný ako oni.“

V dnešnej dobe je dôležité, aby sme všetkých, čo sú iní ako my, privítali a uzavreli s nimi mier. Nemusíme im rozumieť, nemusíme s nimi ani súhlasiť. Stačí len uznať, že boli kedysi presne ako my stvorení ako svetlo a presne ako my s istou úlohou vstúpili do duality. To je najvyššia forma lásky. A to planéta potrebuje. „Len vtedy, keď sa toto vedomie zjednotí vo väčšej časti ľudí, to uznanie, že všetci sú deti božie, len vtedy sa otvorí dokonalý tón.“

 

3 – NABURAA: O ENERGII MIERU

Naburaa z hviezdneho semä vykonal prenos energie mieru, energie Sol’A’Vana, do našej duše a našich aspektov. Mier je to, čo si želá nielen planéta, ale aj naša duša. Naše svetlo je poslom mieru, nie boja. Aby sme energiu mieru Sol’A’Vana mohli vedome prijímať, je potrebný hlboký zámer. Keď ju prijímame, rozdelí sa po celom našom systéme, do všetkých tiel a prinesie nám pocity šťastia, bezpečia, lásky a pretavenia s dychom božím.

 

4 – MYRIEL: ULOŽENIE ENERGIE MYSTICKÉHO LIEČIVÉHO DUCHA DO NIHA’NARAS, MELEK METATRON: ZASVÄTENIE NIHA’NARAS

Myriel ako nositeľka energie mystického liečivého ducha a mystiky naplnila našu čarovnú paličku Niha’Naras energiami mystického liečivého ducha. Práve ten nás vedie do nového sveta, k tomu, aby v nás samých zaznel náš vlastný dokonalý tón. Pretože keď príde mystický liečivý duch, náš mentálny duch je slobodný a pripravený pre nový svet. Mať slobodného mentálneho ducha nie je však také samozrejmé a jednoduché. Kým nám v ňom prúdia dualitné myšlienky, nie sme naladení na skutočnosť a pohybujeme sa v rámci vlastných hraníc, nie za nimi. Keď je mentálna rovina prázdna, sme slobodní a len vtedy môže vojsť mystický liečivý duch.

Niha’Naras má v sebe uložené najvyššie energie, ktoré sme spolu zažívali pri chanellingoch, pri posolstvách, zasväteniach, krokoch i keď sme boli v hĺbke spojení s naším svetlom. Myriel k nim pridala energie mystického liečivého ducha. Vďaka tomu sa nám budú ľahšie vyprázdňovať z hlavy myšlienky a ľahšie sa spojíme s mystickým liečivým duchom.

Melek Metatron, oko božie, následne zasvätil Niha’Naras do vyšších energií. Niha’Naras je časť nás samých, pretože má našu energiu, no s oveľa väčšou silou. Je to samostatný život, čo je pretavený s nami. Ukáže nám, v hlbokom spojení, aké máme v sebe sily, že neexistujú žiadne obmedzenia ani hranice, že všetko je možné.

 

5 – KRYON: PRENOS SOL’A’VANA ĽUĎOM

„Hlboko vo vás bolo posilnené vedomie, aká dôležitá je energia Sol’A’Vana, mier boží. Mier vo vás, mier pre všetkých ľudí na tejto planéte, mier pre vedomie planéty. Lásky je na planéte dosť, Mona’Oha je aktivované. Ale treba viac energie mieru. Existuje čosi viac ako prijímať energiu božieho dychu a viesť ju ďalej ku všetkým živým bytostiam, vedomiu planéty? Všeličo si mohol zažiť, tak to teraz odovzdaj ďalej, pretože si dostal. Zober si dych boží Sol’A’Vana, vedome ho prijmi, s každým nádychom.“

Ako Sol’A’Vana odovzdať ďalej? Napríklad takto: V zjednotenej čakre sa spojte s dychom božím, staňte sa s ním jedno. Aktivujte lúč srdca. Požiadajte Kryona či inú bytosť, aby vám duchovný svet odovzdal zlatú guľu naplnenú dychom božím, energiou Sol’A’Vana. Umiestnite túto guľu na konček lúča srdca a pošlite ju planéte a ľuďom. Guľa s energiami si nájde svoju cestu, usadí sa, otvorí a vypustí energie v nej uložené.

„Nepúšťaj sa do boja, vchádzaj radšej do energií mieru. Váž si každú bytosť, váž si jej vnútro a vdychuj Sol’A’Vana a vnímaj, že sme s tebou v každom okamihu, s každým tvojím nádychom. Prišiel čas obrátiť sa na lásku, na mier, súcit, pokoru. Vtedy, keď Ježiš bol na tejto planéte, povedal ti: kráčaj stopami lásky. A ty kráčaš stopami lásky. Ja by som ti však chcel priniesť ešte jedno posolstvo: Kráčaj stopami lásky, kráčaj stopami mieru. Tak sa Quin’Tass otvorí. Toto je váš čas, teraz, hlboko v sebe pochopiť, je to mier, čo vás oslobodí.“

An’Anasha