Kryon: Naladenie merkaby na dych boží

Od: Myriel

Poznáte ten pocit, keď ste v bazéne s umelými vlnami, celkom blízko pri zdroji vĺn a musíte sa naladiť na ich rytmus, aby ste sa udržali na vlnách? Ak sa vám to podarí, môžete si to veľmi užiť, ak sa budete hýbať v inom rytme, vlny vás čoskoro potopia. To isté sa deje s nami každý jeden deň, len nie sme ponorení vo vode, ale v energiách. A ich vibrácie sa stupňujú. Ak sa na ne naladíme, ak sa naladíme na rytmus božieho zdroja, božieho dychu, budeme si to nesmierne užívať, ak nie, vlny nás budú potápať a my sa budeme životom len potácať. A pomôže nám s tým Kryon a jeho channeling. Je z novembra 2009, no aktuálny bude stále, až dovtedy, kým nepríde k vzostupu. Prináša informácie o tom, čo je to dych boží a prečo je dôležité naladiť sa na jeho rytmus. Tiež nalaďuje našu merkabu, naše bunky na rovnaké vlny ako sú tie, čo vychádzajú zo zdroja. Je veľmi dobré prechádzať týmto channelingom opakovane a často, aby sme boli čo najviac „na vlne“ a nie „pod vlnou“. Prípadne každé ráno požiadať Kryona, aby naladil našu merkabu a naše bunky na dych boží. Je to veľmi účinné a vie nám to nesmierne pomôcť – dni budú oveľa jednoduchšie. Channeling je zaradený aj do 4. zväzku kníh 36 najvyšších radcov.

Ja som Kryon. Zdravím ťa, priateľ svetla, pracovník svetla, pionier Nového veku. Zdravím ťa so slovami OMAR TA SATT, ktoré zahŕňajú v sebe nesmiernu lásku.

V posolstvách hovoríme znova a znova o božom dychu. Boží dych, zdroj božskosti, ktorý udržuje všetko nažive, ktorý všetko zjednocuje a má v sebe. Božie jadro vyžaruje cez dych boží. Keď hovoríme o božom dychu, nazývame ho tým, čím je – živou merkabou božieho myšlienkového poľa, ktorá v určitom rytme vibruje, sťahuje sa a rozširuje.

Keď sa zemská energia zvyšuje a energia Nového veku sa stretáva s energiou duality, frekvencia vibrácií božej merkaby sa zvyšuje.

Keď sa hlboko ponoríš do svojej duše, vnímaj božie svetlo, a tým dych boží, ktorý prijímaš a tým nachádzaš svoje božské jadro. Cíť, cíť, kým v tomto okamihu si.

Keď boh sám dýcha rýchlo – v rytme naladenom na novú energiu –, mení sa v dualite takzvaný časový systém, rytmus času. Energie vibrujú rýchlejšie a z 24 hodín sa stáva 18 hodín.

Precíť, počas ticha, kým si. Pretože je to pre toto posolstvo veľmi dôležité. Pretože tam, v tvojej duši – v pôvode tvojho božského jadra –, si spojený so zámerom nesmiernej lásky, ktorá je v ňom obsiahnutá a ktorou božské jadro rastie, privoláva svetlo a spája sa s tvojou merkabou.

Pretože aj tvoja merkaba dýcha a vibruje v určitom rytme. Vnímaj tento rytmus tvojej duše tým, že zvoláš všetky svoje čakry.

Keď sa dualitný časový rytmus hýbe rýchlejšie, hodiny a minúty plynú rýchlejšie a chýba ti energický čas, začína tvoja merkaba rýchlejšie vibrovať. A v tvojom tele je určitý biosystém, rytmus, ktorý by sa mal prispôsobiť tomuto Novému veku a tejto rýchlosti, inak môžeš pociťovať symptómy na fyzickej úrovni.

Preto ťa Kryon žiada, aby si sa so slovami „Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham“ v prítomnom okamihu ponoril do hĺbky svojej duše a zároveň sa spojili s bunkami tvojho tela.

Ak dovolíš, naladíme tvoj biorytmus na Nový vek. Udeje sa to bez slov, za zvukov skutočnosti.

Až po naladení ti Kryon odhalí posolstvá o tom, aké symptómy by sa mohli prejaviť v tvojom fyzickom systéme. Pretože aj tvoja fyzická vibrácia sa musí prispôsobiť vibráciám Nového veku. Vnímaš, že čas plynie rýchlejšie. Vnímaš to na všetkých úrovniach, fyzickej, emocionálnej a mentálnej.

To, čo sa v týchto okamihoch udeje, je veľmi dôležité. Tak sa priprav. Spoj sa so svojimi bunkami, so svojím telom.

(Pusti si hudbu alebo si daj trochu času.)

Toto je veľký dar: Tvoja merkaba vibruje v rovnakom rytme ako merkaba božieho myšlienkového poľa. Kým ti Kryon bude odovzdávať ďalšie posolstvá, príde k ukotveniu.

V súčasnosti veľa ľudí trpí fyzickými príznakmi ako nevoľnosť, narušenie rovnováhy a nespavosť. Je to preto, že v Novom veku sa dych boží hýbe tak rýchlo a zemská energia neustále rastie. Emócie tiež vibrujú rýchlejšie. Mnohí z vás z eufórie prechádzajú do smútku, z pochybností do odvahy. Všetko vibruje rýchlejšie, dokonca aj vaše myšlienky robia skoky a niekedy sa cítite zmätení. Teraz je tvoja merkaba vo vibrácii a v rovnakom rytme ako dych boží. To ti poskytne úľavu a budeš cítiť, že v tvojom systéme sa tým veľa zmení. Daj si čas, aby si vnímal svoju dušu. Uvedom si rytmus a súlad, ktoré ti dávajú pokoj a ľahkosť.

Čím rýchlejšie zemská energia stúpa, tým rýchlejšie vibruje merkaba božieho myšlienkového poľa. To znamená, že dualitný čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie. Až keď nastane vzostup, bude božie myšlienkové pole znova dýchať vo vlastnom rytme – oveľa pomalšie, ako sa teraz deje v tejto fáze vzostupu.

Vnímaj hĺbku tvojej duše, pretože tvoja merkaba ťa udržuje pri živote. Vibrácia tvojej merkaby v určitom rytme je pre všetky úrovne tvojho Ja veľmi dôležitá. Vnímaj zároveň aj Kryonovu magnetickú energiu lásky, ako ti dáva rásť a pozdvihuje ťa. Vnímaj spojenie s božským zdrojom.

V dualite čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie. Pre mnohých ľudí je to ťažká situácia. Pretože sa to väčšinou deje v noci, sny sa už nedajú úplne spracovať. Ako už Kryon spomínal, aj emócie sú zmätené, stávajú sa nestálymi, strácajú stabilitu. Myšlienky skáču tam a sem. To všetko vedie v ľuďoch k nepokoju.

Napriek tomu ti hovorím: je to milosť a dar, pretože toto je fáza vzostupu a čím viac Lady Shyenna signalizuje, že energia Zeme rastie rýchlejšie, tým rýchlejšie vibruje merkaba božieho myšlienkového poľa, čo následne spôsobuje, že energia Nového veku sa rýchlejšie začleňuje do dualitnej energie, staré sa vytláča a privoláva sa nové.

Vidíme, že pre mnohých ľudí to je zložitá situácia, pretože mnohí o tom nevedia. Ty máš zámer prijať do seba v plnej dôvere posolstvo Kryona. Tak si dostal veľký dar. Vykonalo sa ukotvenie. Počas tvojho bežného dňa budeš cítiť harmonický rytmus energií.

Najväčší dar, ktorý ti môže duchovný svet priniesť, je samotný dych boží, keď sa na teba vylieva. A tak ti chceme priniesť tento dar, dych boží, ktorý sa uloží v tvojej merkabe a v tvojej duši a umožní ti uvedomiť si, aké nádherné stvorenie si. Pretože ty si priekopník, svetlo na Sol’A’Vane. Prijmi teda dych boží.

(Daj si čas.)

Je to hlboké spojenie. Pokoj a ľahkosť, rovnako ako bezpečie sú v tebe. Kryon ti opakovane odovzdáva posolstvo: Uvedom si znamenia veku. Každá zmena, ktorá sa deje, je dar pre planétu a pre ľudí. A tak sa to udialo a je dokonané.

Pre teba, môj drahý pracovník svetla, sa týmto posolstvom a týmito energiami veľa zmenilo. Fyzické symptómy ustúpia, z emócií a pocitov už viac nebudeš zmätený. A aj keď vonku sú ľudia zmätení, tu v sebe cítiš hlboký pokoj.

A tak hovorí Kryon každému jednému

 AN’ANASHA.