Zvieratá a prebiehajúce zmeny

Od: Myriel, marec 2021

Máte doma zvieratko? Chová sa inak ako kedysi? Zmenili sa mu chute? A čo zvieratá v prírode? Zdajú sa vám zrazu iné ako kedysi?

Áno, je to tak, nezdá sa vám to. Chovanie zvierat v prírode aj domácich zvierat sa mení. Aj oni prechádzajú zmenami rovnako ako my, aj oni zažívajú všetky zmeny rovnako intenzívne ako my. Aj oni zažívajú rast vedomia a stávajú sa oveľa vnímavejšími. A vôbec to pre ne nie je jednoduché. Mení sa celý ich svet – tak ako ten náš.

Vaše domáce zvieratko k vám prišlo s určitým poslaním. Preto, aby vás podporilo presne v tom, v čom potrebujete najviac podporiť, aby ste otvorili svoje srdce a svoju myseľ a z duality prešli do jednoty. Sú s vami veľmi silne spojené. Zažívajú s vami jednotu – z jeho pohľadu sme vy a ono jedno.

Preto ak ste sa rozhodli nejesť mäso, lebo zvieratá sú vaši priatelia a priateľov nejete, môže sa vám stať, že aj váš pes bude mäso odmietať. Ak bude odmietať aj inú stravu a bude chcieť len tú vašu, spojte sa s ním, a vysvetlite mu, ako malému dieťaťu, že psíkovia jedia mäso a ľudia niečo iné. Postupne ale aj oni začnú prechádzať na inú stravu. Nielen nám, ale aj zvieratám sa mení telo a to, čo sme kedysi považovali za správne, prestáva platiť, preto je dobré nedržať sa striktne zaužívaných právd, ale srdcom počúvať vaše zvieratko.

Tiež sa vám môže stať, že sa zmení jeho chovanie. Zvieratá silne vnímajú energie, vnímajú – vidia – prírodné bytosti, ktoré sa k nám vracajú, cítia všetky strachy, ktoré ľudia v dnešnej dobe majú, preto sa aj u nich môžete stretnúť so zvýšenou bojazlivosťou. Pomáha na to, keď budete priestor a vaše okolie, čistiť, napríklad s mečom Excalibur. Ten všetky strachy, ktoré sa vznášajú vo vzduchu u vás doma či vonku počas prechádzky, transformuje a zvieratku sa uľaví. Ak zvieratko váha a nechce niekam prejsť – či už doma alebo vonku, môže to byť preto, že pred sebou vidí niekoho, koho my zatiaľ nevidíme – škriatka či vílu či inú prírodnú bytosť. Všetko sú to pre nich nové veci, ktoré prirodzene v nich môžu vyvolávať strach.

Čím vyššie vibruje vaše svetlo, čím viac vedomí ste, tým viac skutočnosti je všade okolo vás, aj prírodných bytostí, a tým intenzívnejšie môže vaše zvieratko všetko zažívať. Tým intenzívnejšie je spojené so skutočnosťou a ťažšie sa mu reaguje na dualitu, keď sa začne hlučno prejavovať – napríklad silnými motorkami.

Ako môžete vaše zvieratko v tomto celom procese zmien podporiť?

To, čo potrebuje najviac je vaša láska, vaša trpezlivosť a vaše prijatie. Nie vaša nespokojnosť: „čo to zasa vymýšľaš“, „čo sa ti na tom nepáči, prečo to zas nechceš zjesť“. Nie vojenský prístup, prísnosť a tvrdosť. Potrebujú vašu lásku. Potrebujú vedieť a cítiť, že ich  milujete takých, akí sú, za každých podmienok – ostatne, to máme s nimi spoločné, však? 😊

Zvieratá rozumejú svetelnej reči aj kryštálom, dokonca lepšie ako ľudia, môžete im preto vysielať kryštály, aby ste im pomohli, napríklad Mona’Oha, Elexier, Monash.

Dôležité je, aby ste sa dobre uzemňovali, každý deň. Keďže zvieratá sú s vami úzko spojené, ak nebudete dobre uzemnení, môžu to cítiť a mať problém na svet okolo bez problémov, v pokoji a bez strachu či agresivity reagovať, lebo ani oni nebudú potom dobre uzemnení.

A ak chcete mať s vaším domácim zvieracím priateľom ešte hlbší vzťah, môžete si dať channelovať jeho meno. Otvorí vám to nové obzory, budete vedieť, čo za bytosť máte doma a jedného dňa vám aj príde poznanie, prečo práve táto bytosť k vám prišla a čo je jej úlohou na ceste rastu vášho vedomia. S menom či bez mena, počúvajte ho srdcom, buďte trpezliví a dávajte mu veľa lásky, to je pre neho tá najväčšia pomoc.