O zmene dimenzie

Od: Myriel

Doba, v ktorej žijeme, zanedlho vyústi do veľkej zmeny. Nazývame ju rôzne: koniec duality, návrat do skutočnosti, vzostup planéty, nový vek, zmena dimenzie. Všetky tie názvy znamenajú jedno: výrazne sa zmenia energie a túto zmenu budeme vnímať navonok aj vo svojom vnútri.

K zmenám energií však došlo už aj v predchádzajúcich časových cykloch – v Lemurii, Atlantíde či Avalone. Prečo teraz hovoríme o zmene dimenzie? Prečo by to teraz malo byť iné?

Pretože fokus zmeny je iný. V predchádzajúcich vekoch bol fokus na rast energie ľudí. Ľudia sami zo seba vytvorili nejakú energiu, ktorá natoľko zmocnela, že bolo možné, aby sa zmenil časový cyklus. Ako keď v škole ukončíme ročník a po prázdninách začíname niečo nové, čo čerpá z toho, čo sme už doposiaľ zvládli. Planetárne vedomie vďaka tomu tiež postupne energeticky rástlo, no podstatný bol rast našej vlastnej energie.

Dnes je fokus zameraný na planetárne vedomie a jeho energetický rast. Dnes je už planetárne vedomie tak dobre energeticky pripravené, že môže nastať celková zmena energií na planéte a s ňou aj zmena dimenzie. Ako keď ukončíme štúdium a začíname svoj pracovný život. Ľudia samozrejme tiež stále energeticky rastú, no fokus je teraz na raste energií planéty.

Zmeny, ktoré to prináša sú veľmi silné a veľmi jemné zároveň. Nevidíme ich očami, môžeme ich však cítiť. Neprebehnú zo dňa na deň, môže to trvať rok i desať rokov, isté však je, že v tejto našej inkarnácii zmena dimenzie nastane. Pripravovali sme sa na to miliardy rokov, my aj planéta, a teraz je ten čas tu. V porovnaní s tým, ako dlho to trvalo, koľko časových cyklov a koľko nespočetných inkarnácií sme museli prežiť, je už jedno, či to bude pozajtra alebo o 20 rokov. A toto je potrebné hlboko v duši pochopiť: Môžeme pochybovať o všeličom, ale nie o tom, že zmena dimenzie nastane. Istí si môžeme byť preto, lebo bol zapálený kryštál dôvery Mona’Oha, čo znamená, že jeho energia tak narástla, že na Zemi je oveľa viac svetla ako tieňa a návrat späť už nie je možný. Keď tomu veríme, keď žijeme s vedomím, že k zmene dimenzie čoskoro dôjde, oslobodíme sa od otázky, ktorá mnohých trápi: kedy to príde?, a môže sa hlboko zahľadieť do svojho vnútra aj okolo seba, vnímať energie a nechať žiariť svoje svetlo.

Čas, ktorý nám zostáva, je časom čakania. Netreba už robiť nejaké veľké skutky. Treba ho využiť na to, aby sme sa zaoberali energiami, ktoré intenzívne pritekajú na planétu, hlbšie ich vnímali, skúmali, pracovali s nimi. Dnešná doba je fantastická v tom, že je možné mnohé, čo doposiaľ nikdy možné nebolo: môžeme sa ponoriť do svojho vnútra tak hlboko ako nikdy doteraz, môžeme vnímať energie tak silno, ako sa nikdy nedalo, do skutočnosti sa vieme dostať oveľa rýchlejšie, zažívať ju vieme oveľa intenzívnejšie a oveľa dlhšie.

Niekedy sa však sústredíme na opak toho, čo chceme. Vnímame napríklad odmietanie a nepochopenie ľudí okolo nás. No ak sa zameriame na to, ako ďaleko sme už prišli, ako veľa už zmena pokročila, ako veľmi sa už nový svet Quin’Taas otvoril, aké možnosti nám prináša, na pozitívne zmeny, na to pekné, čo sa deje, potom budeme slobodní a budeme môcť naplno využívať svoje schopnosti.