Kryon: Cesta prebudenia je jednoduchá!

Od: Myriel

Prebudenie je proces, ktorý čaká každého jedného z nás. Znamená, že pochopíme, že je v nás niečo viac, božia sila a začneme ju využívať a tvoriť si svoj svet v láske, zdraví, šťastí, radosti, hojnosti. Je to proces, ktorý sa deje postupne, ako sa viac a viac otvárame božej pravde.

V tomto channelingu sa nám Kryon snaží dodať odvahu, aby sme vstúpili na cestu prebudenia. Venuje sa strachom, ktoré nám v tom bránia a vysvetľuje, že táto cesta, cesta k oslobodeniu od strachov a starostí, vôbec nie je zložitá, len my sami si ju komplikujeme. Channeling je súčasťou prvého zväzku kníh 36 radcov svetla, ako časť kapitoly venovanej Kryonovi, preto mu chýba zvyčajný úvod a záver, na aký sme zvyknutí. Je zverejnený aj v Quin’Taas Bibliothek.

Máš veľký zámer a tento zámer umožňuje vysokým bytostiam svetla pracovať s tebou a na tebe, kým ty čítaš. Vízia božského človeka preniká tvojím srdcom a ono mäkne a je jemnejšie. Začínaš cítiť to, čo si nepovažoval za možné, pretože sa príliš spoliehaš na to, čo ti ukazujú tvoje dve oči. Ale sú okamihy, keď iskra v tebe natoľko narastie, že zrazu začínaš rozumieť. Je to ako hlboká túžba, ktorá tebou preniká. Tento kúsok túžby je možno najväčší dar, aký si kedy dostal!

Pozri sa navonok. Vy ľudia sa navzájom veľmi podobáte: Na jednej strane ste rovnakí, pretože každý má v sebe božské jadro. No väčšina z vás sa stará len o rovnaké problémy, ktoré vás obklopujú. Ak sa na problémy pozriete zvonku, môžete zbadať, že takmer každý človek – možno v inom čase, no tak či tak každý človek – má rovnaké problémy ako ty sám. Často ťa zachváti strach, pretože si myslíš, že si iba človek a nemáš moc všetko zmeniť.

Dám ti zopár príkladov: Možno cítiš v istých okamihoch – podobne ako ktorýkoľvek iný človek – pocit spokojnosti a šťastia, možno aj pocit lásky. No napriek tomu je v tvojich presvedčeniach veľa strachu. Čo znamená, keď ľúbiš druhého človeka? Aj keď ťa v jednej chvíli zaplavuje ľudská láska, môže ťa v druhej chvíli opustiť. Možno si už niekedy veril, že si stretol človek, s ktorým chceš stráviť život – no zlyhalo to? Možno si šťastný a spokojný, lebo máš zdravé telo? No v tvojom vnútri je strach, že tvoje fyzické telo môže ochorieť. Tento strach má v sebe každý človek. Sú to všeobecné strachy, ktoré sa vďaka zakorenenej viere zdajú byť vo vašej realite pravdou. Možno si šťastný so svojou rodinou a zrazu o niekoho prídeš, lebo zažil fyzickú smrť?

Toto sú len niektoré načrtnuté problémy, ktoré vy ľudia – všetci spoločne – stále vytvárate. Veľmi ste si zvykli na to, že je niečo ako smútok a strach, pretože ich zažívate a už ste ich zakúsili. Preto niektorým pripadá vízia božského človeka neuveriteľná.

Ešte nedávno vám múdri majstri a učitelia hovorili, čo musíš urobiť, aby si sa oslobodil od starostí a strachu. Mnohí to vedeli prijať, pretože si mysleli: „Ak sa len budem dosť kajať, ak len dosť pretrpím, budem slobodný a dostanem status energeticky pozdvihnutého, božského človeka.“

Teraz tu sedíš – a nielen ty, pretože tieto posolstvá sa šíria svetom – a anjel vám cez médium hovorí, že nič z toho, čo si kedy počul, nezodpovedá skutočnosti. Pretože cesta, ako sa od toho oslobodiť, je oveľa ľahšia!

V tom istom okamihu ako počúvaš tieto posolstvá, začínaš pochybovať. Pretože si myslíš, že musíš niečo urobiť, aby bola božská vízia pravdivá. No pravdou je: Ty si božský! Cesta prebudenia, cesta k blaženosti je v tebe – a je veľmi jednoduchá! Preto ti hovorím: Celá pravda, každá božia myšlienka, ktorá pochádza z najvyššej pravdy svetla, je jednoduchá a nie komplikovaná! Nikdy nie je spojená s pokáním a vinou.

Ale pretože sa ľudia naučili, že všetko, čo je dobré, musí byť aj komplikované, väčšina ľudí nerozumie jednoduchosti slov. Čo myslíš, čo znamená, keď ťa 36 vysoko rozvinutých bytostí svetla tu v tejto miestnosti nesmierne miluje? Len tak – pretože tu sedíš, pretože si božský a pretože ťa máme tak radi!

Hovorím ti, existuje brána a táto brána je otvorená – pre každého jedného. A ty stojíš pred touto bránou a pozeráš sa do sveta anjelov a oni ti hovoria: „Vítame ťa, pretože si jedným z nás – si božský! Keď prejdeš bránou, bude tvoj život plný krásy, plný lásky, plný bohatstva, plný milosti, plný oddanosti a plný ľudských radostí! “ A anjeli ti podávajú ruky.

Ale čo majú robiť? Pýtam sa ťa, čo majú robiť, keď ty sa otočíš, lebo pochybuješ o tom, že niečo také existuje? Čo majú robiť, keď sa otočíš a vyberieš si život plný trápenia, starostí a utrpenia? Poviem ti, čo urobia. Urobia to, čo aj robia: Budú ťa milovať!

S nekonečnou trpezlivosťou ti chcú odovzdávať posolstvo: „Vykroč k nám! Vezmi si tú lásku, ktorú ti bez podmienok dávame, bez toho, aby sme za ňu niečo požadovali. Len tak. Ver v jednoduchosť božieho posolstva.“

A teraz máš príležitosť na chvíľu sa vedome otočiť, obrátiť sa vnútorným zrakom na anjelov a postaviť sa pred túto bránu, aby si tvárou v tvár cítil a vnímal alebo aj videl, aká láska je vám prinášaná. A keď sa cez tú bránu pozrieš do svetla nekonečných svetov: nestačilo by, keby sa všetci pozdvihli – teraz v tejto chvíli – a spievali v najkrajších tónoch, aké sú na Sol’A’Vane, nestačilo by to na to, aby sa opísala krása, ktorá leží za touto bránou!

A poviem ti ešte niečo: Táto brána nie je nič abstraktné. Je to tvoj domov! Je to planéta Matka Zem Sol’A’Vana v novej energii, v novom stvorení. Anjeli hľadia na teba. Podávajú ti ruky, aby ťa preniesli cez prah strachu, aby ťa konečne mohli objať, aby ti mohli ukázať, čo zahŕňa krása božskej vízie božského človeka.

Pretože je to také jednoduché a pretože je láska taká veľkolepá, že aj ja, Kryon, som touto láskou dojatý, viem, že práve táto jednoduchosť v tebe vyvoláva pochybnosti. Ty si volíš svoj život. Ty si to, kto si to všetko vymyslel. V každej minúte tvojho času počujeme tvoje sťažnosti. Počujeme tvoje volania o pomoc. Počujeme tvoje pochybnosti a neprestajne ti posielame posolstvo lásky a hovoríme ti, božský človek: Pred čím máš strach? Čo by mohlo byť väčšie ako strach, ktorému sa odovzdávaš? Zázraky sa udejú, ak by si čo i len raz prešiel cez prah tejto brány! My ti to môžeme len znova a znova hovoriť a posielať ti správy cez  médium alebo cez teba samého.

Možno spájaš slovo zázrak s niečím, čo sa označuje zázrakom. Ale ja ti hovorím: Skutočným zázrakom, ktorý sa v tejto chvíli deje, je to, keď sa ťa dotýka 36 bytostí svetla, keď ťa neprestajne milujú a očisťujú! Sú tu – v tvojom priestore – a otvárajú tvoje srdce, dodávajú ti odvahu a hovoria ti: „Prekroč tento strach, pretože to, čo ťa čaká, je viac, ako dokážeš vytušiť. Nezostávaj uviaznutý v myšlienkach duality, utrpenia, starostí a choroby. Osloboď sa!“

Máš možnosť voľby: znova a znova prekonávať svoje pochybnosti a hľadieť na druhú stranu – a to na stranu pravdy. Pýtam sa ťa celkom osobne: Čo ti prináša pochybnosť? Prináša ti radosť? Prináša ti ľahkosť? Prináša ti hojnosť? Prináša ti lásku? Čo ti prináša? Alebo ti prináša strachy, žiaľ, utrpenie a napätie? Teraz v týchto minútach máš s pomocou 36 vysoko rozvinutých bytostí svetla možnosť prekročiť svoj vlastný tieň a počúvať volanie tvojej duše – volanie k prebudeniu.

Na modrej planéte žije jedna rasa nazývaná „božskí ľudia“. Vlastnia všetko, čo potrebujú a všetko môžu nájsť sami v sebe. Božská vízia – žiarivé čaro bytia – sa vylieva a do tvojej duše sa navracia mier. Volanie k prebudeniu od anjela, ktorý teraz stojí priamo pred tebou a dotýka sa ťa, ti prináša všetku lásku, mier a bezpečie!

Veľkým strachom vás ľudí stále je, že sa budete musieť vzdať vašej osobnosti a vašej slobodnej vôle. Veríte, že keď prejdete cez bránu do skutočnosti, stanú sa z vás bábky, ktoré niekto ovláda a ktoré už nerozhodujú samé za seba. Kryon ti hovorí: Toto je mylný záver ilúzie, v ktorej sa nachádzaš. Pretože v špirále, v ktorej sa ako človek pohybuješ, tam si bábkou! Tam si závislý od mnohého: od lásky iného človeka, od tvojho zamestnávateľa a od mnohých vecí, ktoré ťa zaťažujú.

Božská vízia božského človeka znamená, že sa zjednotíš s človekom, ktorého miluješ a zažívaš ľudské radosti – bez toho, aby si musel mať strach, že budeš opustený! Božská vízia znamená, že božský človek zdolá každú chorobu a po prvýkrát bude môcť použiť svoju slobodnú vôľu – pre najvyššie dobro svojej duše! Neexistujú žiadne zákazy a žiadne hranice!

Kryon, ktorý ťa tak nesmierne miluje, je teraz – viac ako kedykoľvek inokedy – hlboko a pevne spojený s láskou média. Viem, že to dokážeš vnímať. Vyžaruje veľká sila. Túto silu si môžeš vziať ako dar pre teba! Pretože kde je sila, je aj zámer a kde je zámer, je aj láska! Viem, že ťa to hlboko dojíma, pretože vnímaš vysoko rozvinuté bytosti svetla.

A čím viac sa otváraš, čím viac sa odovzdávaš, tým hlbšie môže vstúpiť láska a v tebe rásť. Potom sa v jednom momente, v jednej chvíli stane niečo, čo by ti nikdy neprišlo možné: že ty sám si natoľko spojený s anjelom, že už medzi vami nie je žiaden rozdiel. Keď to dokážeš pocítiť, do tvojho srdca vstúpi veľa radosti!

Mnoho ľudí na planéte stále nazerá na prebudenie ako na niečo abstraktné. Niečo, čo je ďaleko. Nevedia si predstaviť, že je to skutočne udeje. Ale spomeň si: Neboli v tvojom živote chvíle, keď si si možno v práci zarezervoval dovolenku? Možno si bol taký zaneprázdnený, že si si nedokázal predstaviť, že čoskoro budeš ležať pod palmami na bielej morskej pláži? No mal si dôveru, že sa to stane – jednoducho preto, lebo si si dovolenku zarezervoval. A stalo sa tak!

Spomeň si chvíle vo svojej mladosti: Aké to bolo, keď si bol ešte celkom mladý a po ničom si tak netúžil ako byť konečne dospelý a môcť napríklad šoférovať? Ani vtedy si si nedokázal predstaviť, že raz budeš sedieť za volantom a viesť auto.

Existuje veľa spomienok na chvíle, keď si síce vedel, že sa niečo udeje, ale nedokázal si si to predstaviť. A podobne je to aj s prebudením: Začneš chápať, že prebudenie bude nasledovať – a predsa si to  v niektorých chvíľach nebudeš vedieť predstaviť. No je to presne ako v tvojich spomienkach: udeje sa to!

Mnohí z vás majú veľmi vysoké vedomie. Vám hovorím: Chop sa prebudenia! Neboj sa. Je tak blízko! Čo si dnes ešte nedokážeš predstaviť, môže sa už zajtra udiať. Čo si dnes ešte nedokážeš predstaviť, stane sa možno o rok. Ty sám určuješ ten čas – celou tvojou silou, celým tvojím zámerom a celou tvojou láskou.

Tvoj priestor je teraz naplnený svetlom a láskou. Nie je nič, čo by mohlo brániť tejto láske – a ak chceš, nastanú v tejto chvíli veľké zázraky! Pretože jedna jediná transformácia nejakej  pochybnosti je veľký zázrak. A udeje sa toho omnoho viac: to, že keď Kryon k tebe hovorí a anjeli sú s tebou, budeš stále bližšie k bráne a budeš zabúdať na svet vonku.

Predstav si, ako to je, keď spíš. Určite poznáš – rovnako ako všetci ľudia – mučivé sny, sny, ktoré ťa vystrašia, sny, ktoré v danej chvíli vnímaš ako pravdivé. Noc je tmavá. Si v tom sne sám a osamotený – a  potom príde ráno prebudenia! Pretrieš si oči a čuduješ sa, pretože si sa práve cítil ako vo sne. Pozrieš z okna a vidíš úsvit, krásu východu slnka. Dýchaš čerstvý vzduch. Cítiš vánok na pokožke. Cítiš rosu a si slobodný! Keď toto zažiješ, neotočil by si sa predsa a nepovedal: „Radšej by som ďalej spal a mal nočné mory.“ Namiesto toho sa pozrieš na svitanie a na Slnko, ako vychádza na obzore a žmurká na teba.

Toto prebudenie zo sna je podobenstvom pre tvoje osobné prebudenie v novej energii. Prebudením začína tvoj skutočný život – tvoj skutočný život božského človeka!

Sme tu, aby sme ti dali návod ako si môžeš všetko, čo máš v sebe, lepšie zotriediť a usporiadať – ​​a predsa sa pred tebou hlboko klaniame, božský človek! Ja, Kryon, by som chcel, aby si sa teraz ešte raz pozrel svojím vnútorným okom cez bránu vízií: Ešte raz sa ťa 36 najvyšších radcov svetla dotkne hlboko v tvojej duši!

Kryon by ti chcel ešte povedať, že prebudený, božský človek – avatar na Zemi Sol’A’Vana – by nemohol  byť viac ľudský. Prebudený má v sebe všetku lásku a hľadí na teba očami lásky – bez toho, aby sa predvádzal a vyvyšoval. Božský prebudený človek je vo svojej láske taký ľudský, že nemáš z kontaktu s ním žiadny strach. Chceš ho objať a privinúť si ho. A keď sa pozrieš do jeho očí, tvoj strach ustúpi, pretože odraz v jeho očiach ti ukáže, že sú to aj tvoje oči!