Čo od nás potrebuje Lady Shyenna?

Pýtate sa niekedy sami seba, ako môžete pomôcť našej planéte pri procese zmien, ktorým prechádza? Možno si myslíte, že láska k nej je to najdôležitejšie, čo jej môžete prejaviť. Nie je to však celom tak.

Láska je základným predpokladom akéhokoľvek bytia, je to prvotný, pôvodný stav bytia. Láska sa nedá popísať či pomenovať, aj keď my ľudia toto slovo používame a niečo si pod tým predstavujeme. Je to niečo, čo nám dáva duchovný svet, na čom je založené všetok život. Láska sa samozrejme mení, ale nie vo svojej podstate, keďže to je stav bytia.

Z toho stavu bytia založenom na láske vyplýva množstvo toho, čo Lady Shyenna od nás potrebuje: odvaha, pozornosť, ochota urobiť zmeny, súcit, prijatie, vďačnosť, dôvera. Všetky takéto atribúty menia jej vedomie a pomáhajú jej.

Prirovnať sa to dá k ľudským vzťahom. Ak ste s niekým, koho máte radi, je to stav bytia, ale to samo o sebe nestačí, ak má vzťah fungovať. Z lásky ku svojmu partnerovi, ktorá je základom vzťahu, na ktorom celý vzťah stojí, niečo robíte. Staráte sa o partnera, ste mu verní, cítite s ním, robíte všetko čo, čo je pre vás a vášho partnera dôležité, aby vám spolu bolo dobre. Tak je to aj so vzťahom k našej planéte. Pomôcť jej môžeme všetkým tým „ostatným“ čo robíme pre tých, ktorých máme radi.

Zem – Solvana – Sol’A’Vana – Lady Gaia – Lady Shyenna

Naša Zem  sa označuje viacerými názvami. Ako sa v tom dá vyznať? Pozrime sa na to bližšie, čo jednotlivé mená znamenajú.

Pri planéte je to podobne ako pri ľuďoch: máme naše pozemské meno, ktoré sa spája s naším telom a máme naše pôvodné meno, ktoré nám dali naši kozmickí rodičia, keď nás stvorili a ktoré vyjadruje našu vibráciu, naše tóny.

Rovnako je to aj so Zemou. Musíme rozlišovať meno pre hmotu planéty – pre jej fyzický aspekt – a meno pre jej vedomie – pre jej nefyzickú časť. Tiež je potrebné rozlíšiť stav vedomia, v akom sa planéta nachádzala či nachádza – a teda časový aspekt.

Zem je staré pomenovanie pre fyzický aspekt planéty.

Lady Gaia je staré meno pre vedomie planéty, v časoch, keď nebola prebudená. Tento čas už skončil. Planéta je prebudená a jej prebudené vedomie nesie tóny Lady Shyenna.

Rastom vedomia a energií planéty sa zmenili aj jej vibrácie. Preto bolo možné, aby začal duchovný svet nazývať Zem Solvana.

Rast energií pokračoval a koncom roka 2016 bolo možné, aby planéta obdržala krst od duchovného sveta, keď jej bol do mena pridaný tón „A“. Odvtedy teda znejú jej tóny Sol’A’Vana. Tón „A“ nesie v skutočnosti energiu prúdiacej lásky. Odráža obrovský nárast energie Zeme a jej znovuzískanú pôvodnú vibrácii.

Sangitar: Čo je boh?

„Dnes ráno som sa musela pousmiať, pretože jeden z môjho tímu povedal, že človek niekedy strávi celý život s otázkou: „Čo je boh?“. Moja odpoveď na to je celkom jednoduchá: Buď rád, že nevieš, čo je boh! Ak by sme my ľudia vedeli, čo boh je, boli by po všetkom.

V tej chvíli by už nebol potrebný žiadny ďalší vývoj, žiadna túžba, žiadna dôvera. Všetko, čo nás drží pri živote, kvôli čomu boh dýcha, je naša túžba byť bližšie božskému zdroju. V tom okamihu, v ktorom by si všetci ľudia boli vedomí toho, čo boh je, boh, resp. prvotná energia by všetko vdýchli. To je pekné, nie? O otázku menej!

Mojou odpoveďou sa však neodvolávam na výrok: „Božský zdroj je láska.“ To je vyjadrenie toho, čo my „bohom“ voláme, ale boh je oveľa viac ako tu. To považujem za vzrušujúce.“

Podľa: https://quintaas.net/was-ist-gott/

Čo môžem robiť, keď sa mi veľmi cnie za mojou frekvenciou pôvodu?

Niekedy cítime v sebe veľký smútok a ani nevieme prečo. Potom sa dozvieme, odkiaľ pochádzame a uvedomíme si, že podstatná časť nášho smútku súvisí s tým, že chceme byť „tam doma“, so svojimi, na druhej strane. Ako sa s tým môžeme vyrovnať? Ako to máme zvládnuť a prekonať ten hlboký smútok?

Prvý krok je uvedomiť si, že to, čo cítime, nie je smútok, ale túžba. Túžba po tom, čo naša duša dobre pozná a chýba jej to. Túžba po blízkosti, po prijatí, po láske, ktorou sme „tam“ neustále zahŕňaní.

Keď sa nám podarí tento obrat v myslení, všetko sa zrazu zmení. Vtedy prichádza druhý krok, a ten môže byť pre niekoho ťažký: nechať to tak. Pripustiť si, že je úplne v poriadku takúto túžbu cítiť. Túžba je niečo veľmi krásne. Túžba neoddeľuje, ale spája. Má v sebe zárodok ďalšieho vývoja, lebo nás vždy vedie bližšie k tomu, po čom túžime.

Ľudia, ktorí v sebe cítia hlbokú túžbu, sú pripravení viac cítiť, sú pripravení vnímať sa ako súčasť niečoho väčšieho a byť si viac vedomí toho, kým v skutočnosti sú. A to je niečo nádherné, proti tomu netreba nič robiť, len si to vychutnávať a tešiť sa z každého kroku, ktorý nás priviedol bližšie k splneniu našej túžby.

Sangitar: Aké atribúty majú v sebe ľudia z rôznych frekvencií pôvodu?

Ak si dáte channelovať pôvodné meno, dozviete sa aj frekvenciu, z ktorej pochádzate – frekvenciu pôvodu. Ľudia z rovnakej frekvencie majú v sebe uložené rovnaké atribúty. O tom, čo je pre jednotlivé frekvencie pôvodu spoločné, hovorila Sangitar na seminári Ríša anjelov pred jarným Kryonfestivalom 2019. Text je aj súčasťou desiateho zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Zdroj zverejnených textov: https://quintaas.net

Ľudia z frekvencie Shekina majú v sebe zväčša atribúty bojovníkov svetla, ktorí veľmi často v pozitívnom zmysle bojujú za svetlo. Sú to ľudia, ktorí sa nedajú ľahko odradiť od svojej cesty. Sú to bojovníci svetla Nového veku. …“ [čítaj ďalej]

Sangitar: Ako sa dá prehĺbiť kontakt s anjelmi?

Seminár pred jarným Kryonfestivalom v roku 2019 sa venoval ríši anjelov. Na úvod sa Sangitar venovala vysvetleniu, čo môžeme urobiť preto, aby sme prehĺbili náš kontakt s anjeli a s duchovným svetom, aby sme ich lepšie cítili a vnímali. Text je súčasťou desiatej knihy 36 radcov svetla, v nemčine je zverejnený aj tu.

„Mnohí ľudia majú svoju vlastnú predstavu, ako anjeli pôsobia, čo anjeli v univerze robia a ako to celé vo vesmíre prebieha. Myslím, že väčšina predstáv nemusí úplne ladiť, ako to vnímam a vidím pri mojej každodennej práci….“ [čítaj ďalej]

Kto je biela frekvencia a čo má spoločné s karmou Zeme

Každý človek, ktorý sa na Zemi inkarnoval, je spojený s dvomi frekvenciami, teda s dvomi hlavnými energetickými poľami, ktoré v sebe nesú určitý energetický vzor, ktorý nás formuje. Jedna je frekvencia pôvodu, ktorá hovorí o tom, kde sme boli stvorení a aké energetické otlačky v sebe máme uložené. Druhá je naša vlastná frekvencia, ktorá hovorí o úlohe, s akou sme prišli na Zem. [čítaj ďalej]

O prírodných bytostiach 3 – Volanie Manush

Svet prírodných bytostí sa nám začal otvárať po letnom Kryonfestivale v júli 2020. Dostali sme vtedy informácie, prečo sa prírodné bytosti stiahli do inej dimenzie, do Iného sveta, aj to, že nastal čas, aby sa vrátili späť do nášho sveta. Ďalšie informácie k nám prišli na seminári pred jesenným Kryonfestivalom 2020. Tu je výber z nich.

Vrátiť sa do nášho sveta a opustiť svoj nie je pre prírodné bytosti vôbec jednoduché. Vyžaduje to veľa odvahy, pretože keď sa tak raz rozhodnú, ich dimenzia sa nadobro zatvorí. To je všeobecne platný vesmírny zákon, ktorý zabezpečuje, aby sa energie rôznych dimenzií nemiešali a neovplyvňovali. A ak sa majú vrátiť, musia získať dôveru k ľuďom, ktorú kedysi stratili.

Táto dôvera postupne rastie, ako pribúdajú ľudia, ktorí vnímajú prírodné bytosti s najhlbšou láskou v srdci, úctou a rešpektom k nim a k ich potrebám. Preto sa mohol udiať ďalší krok na ceste ich návratu: univerzom sa rozľahlo volanie – Manush, aby sa prírodné bytosti vrátili k ľuďom a spolu s nami znova pracovali pre veľký celok. Volanie vyslal Kuthumi, vyššie ja všetkých prírodných bytostí, spolu s Lady Shyennou, vedomím našej planéty, a mnohými vysoko rozvinutými bytosťami univerza. Volanie hovorí aj o tom, že ľudia sú pripravení na znovuzjednotenie s prírodnými bytosťami.

A prírodné bytosti toto volanie vypočuli, pretože to, aby sa na tejto planéte udiala tá najväčšia zmena, aká kedy bola, je pre nich to najdôležitejšie. Ich túžba vrátiť planétu naspäť domov a žiť v našej blízkosti v novom svete je nesmierna. Vedia, aké veľmi dôležité je práve teraz znova sa s nami spojiť, a preto sa nám začínajú otvárať.

Ako však prírodné bytosti pracujú pre nový svet? Prečo je práve teraz dôležité, aby sa vrátili? A akí vlastne sú? To všetko sa dozvieš, ak budeš ďalej čítať. Začnime tým, odkiaľ sa vzali a čo majú s nami spoločné. [čítaj ďalej]

Melek Metatron: Modlitba za bezpečie

Nasledujúca modlitba je poklad, ktorý sme dostali od duchovného sveta priamo od Meleka Metatrona. Každé jej slovo nesie v sebe tie najvyššie energie. Modlitba je súčasťou setu piatich vysokoenergetických modlitieb pre tento vek, ktoré nám boli darované a bola zverejnená aj v ôsmom zväzku kníh 36 radcov svetla, aj na faceboovej stránke Die 36 Hohen Räte. [čítaj ďalej]

Kryon: O rôznych frekvenciách

V tomto channelingu prináša Kryon informácie o tom, aké rôzne frekvencie okrem našej zlato-modrej sa inkarnovali na našej planéte. Od čias, keď ho priniesol – na jesennom Kyonfestivale v roku 2011 – vývoj už postúpil: frekvencie sa začali spájať a Lady Shyenna už dokonalý tón vydala.

Ja som Kryon a moja láska k tebe je nesmierna. Preciťuj energiu Kryona, pretože je to energia Nového veku. Magnetická energia, ktorá do teba priteká od začiatku tvojich prvých krokov k prebudeniu. Bude ťa sprevádzať pri zmene dimenzií. Ja som Nuni. Pretavený s množstvom anjelov som vošiel do tvojho univerza, aby som s rôznymi pomocníkmi zviazal a stabilizoval planetárnu mriežku. [čítaj ďalej]