Melek Metatron: Modlitba za bezpečie

Od: Myriel, marec 2021

Nasledujúca modlitba je poklad, ktorý sme dostali od duchovného sveta priamo od Meleka Metatrona. Každé jej slovo nesie v sebe tie najvyššie energie. Modlitba je súčasťou setu piatich vysokoenergetických modlitieb pre tento vek, ktoré nám boli darované a bola zverejnená aj v ôsmom zväzku kníh 36 radcov svetla, aj na faceboovej stránke Die 36 Hohen Räte.

Pocit, istotu bezpečia potrebuje v dnešnej dobe každý. Nie je to len žiť v krajine, kde sa nebojuje, kde nehrozia prírodné katastrofy či štátny prevrat. Bezpečie nie je len to, keď sa nebojíme o svoj život. Bezpečie potrebujeme cítiť oveľa častejšie, v mnohých každodenných situáciách, keď si môžeme dovoliť myslieťsi , čo chceme, povedať, čo chceme a urobiť, čo chceme bez toho, aby sme za to boli akokoľvek potrestaní či znevýhodnení. Keď sa nemusíme báť, čo sa stane, keď vieme, že všetko v poriadku, že je o nás postarané. Je to stav, ktorý nás privádza do hlbokého vnútorného pokoja a mieru, bez akýchkoľvek obáv a strachov.

Modlitba k nám prináša tie najvyššie energie. Preto je dobré, ak sa predtým ponoríte do svojho vnútra, stíšite sa, aby ste sa s nimi mohli ľahšie spojiť. Silu modlitby podporíte tým, že zjednotíte svoje čakry, necháte vytvoriť veľkú, zlatú zjednotenú čakru, poviete svoje pôvodné meno. Môžete sa aj napojiť na božie myšlienkové pole pomocou mantry: Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth.

Môžete sa aj spojiť s Quin’Taas, naším novým svetom, v ktorom je táto energie tiež uložená. Môžete doňho aj vstúpiť: požiadajte svoju anjelskú družinu, aby zjednotili niektoré vaše aspekty na cestu do Quin’Taas. Zavolajte svojich vnútorných pomocníkov a nechajte sa tam zaviesť.

Nechajte do seba prúdiť energie bezpečia z Quin’Taas. Môžete požiadať kryštál Ama’Ranus, aby tieto energie uložil do vašej duše. Všetko môžete zosilniť kryštálom Anshaa.

A potom už je čas na samotnú modlitbu. Môžete požiadať Meleka Metatrona či Matku Máriu, aby vás pri tom podporili:

A v textovej forme:

S každým nádychom cítim pritekať prúdy bezpečia.

Odovzdávam sa do božích rúk.

Cítim požehnanie vysoko rozvinutých svetiel.

Cítim sa slobodný.

Hovorím: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

Energia bezpečia narastá.

Energia bezpečia prúdi cez všetky vrstvy mojej duše.

Nie som sám.

Som spojený so všetkým, čo je.

TAHI’AWARAA NATOWAA MAA – Anjeli ma nesú svojou láskou

Moja duša je naplnená bezpečím.

Som slobodný.

 

Rovnako môžete pracovať aj s inými nosnými energiami, ktoré sú uložené v Quin’Taas – božia láska, ľudská láska, hojnosť, odvaha, zdravie a iné. Modlitbu použijete rovnako, len požiadate o prúdy inej energie. Slová v kňažskej reči môžete vynechať, prípadne použiť iné, ak ich poznáte.

An’Anasha