Kryštál ANSHAA

(bez prekladu)

SABINE SANGITAR: Tento kryštál podporí aktiváciu tvojich schopností, ktoré si sám z vlastného rozhodnutia a z tej najhlbšej lásky v sebe uzamkol v inej časovej epoche (Nyroos). Teraz je čas, keď sa tvoje schopnosti opäť naplno rozvinú a začnú byť vyživované.

Kryštál Anshaa je kľúč k nám samým. Je to kód, ktorý otvára bezpečnostnú zámku na trezoroch, v ktorých sú uložené naše schopnosti. Bol v nás uložený už veľmi dávno, v epoche medzi Atlantídou a Avalonom – v epoche Nyroos, no doposiaľ bol neaktívny. Aktivoval sa až teraz, v novom veku, aby nám pomohol znovu získať prístup ku všetkým schopnostiam, ktoré v nás boli pri stvorení uložené. Anshaa rozpúšťa kryštalické štruktúry, ktoré sme v sebe v Nyroos uložili, aby sme mohli pokračovať na našom pláne návratu planéty domov. Je preto pre nás nesmierne dôležitý. Čím viac sa ním zaoberáme, tým viac sa blížime k tomu, kým skutočne sme. Oslobodzuje nás, zjednocuje nás s našou vlastnou minulosťou a s naším pôvodom.

No každá energie potrebuje pozornosť. Keď ju prebudíme k životu, chce, aby sme si ju všímali. Ak si ju nebudeme všímať, ak jej nebudeme venovať pozornosť, oslabne, až nakoniec zmizne. Preto ak chceme, aby sa zámky na našich schopnostiach otvárali, potrebujeme sa touto energiou zaoberať. Čím častejšie sa zaoberáme s kryštálom Anshaa, čím častejšie dovoľujeme Anshaa, aby vedome v nás cirkuloval, tým viac budeme schopní nanovo objavovať svoje schopnosti. Aby začal kryštál vo vás pracovať, požiadajte svoju anjelskú družinu alebo duchovný svet, aby ho vo vás aktivoval.

Okrem toho má Anshaa ešte jednu schopnosť: je to zosilňovač. Anshaa posilňuje každú energiu, posilňuje váš úmysel, posilňuje Nový vek. Ak chcete s nejakou energiou pracovať, pozvite ju do svojho života, privítajte ju (Omar Ta Satt), spojte sa s ňou a posilnite (Anshaa).

Pozri aj: Sangitar: Anshaa a Ama’Ranus