Kryon: O rôznych frekvenciách

Od: Myriel

V tomto channelingu prináša Kryon informácie o tom, aké rôzne frekvencie okrem našej zlato-modrej sa inkarnovali na našej planéte. Od čias, keď ho priniesol – na jesennom Kyonfestivale v roku 2011 – vývoj už postúpil: frekvencie sa začali spájať a Lady Shyenna už dokonalý tón vydala.

Ja som Kryon a moja láska k tebe je nesmierna. Preciťuj energiu Kryona, pretože je to energia Nového veku. Magnetická energia, ktorá do teba priteká od začiatku tvojich prvých krokov k prebudeniu. Bude ťa sprevádzať pri zmene dimenzií. Ja som Nuni. Pretavený s množstvom anjelov som vošiel do tvojho univerza, aby som s rôznymi pomocníkmi zviazal a stabilizoval planetárnu mriežku.

Ľudské bytosti sa stále znova pýtajú na rôzne frekvencie a vždy znova 36 najvyšších radcov, najmä Melek Metatron, inštruovali Sangitar, aby mlčala. Pretože si to vyžaduje vysoké vedomie, aby sa pochopilo, že všetky frekvencie sú rovnako dôležité a v tomto Novom veku pracujú rôznymi spôsobmi. Až oveľa neskôr sa tieto frekvencie spoja, navzájom sa zjednotia.

Každá frekvencia obsahuje svoje vlastné energetické vzorce. Všetci patríte do zlato-modrej frekvencie. Je to najstaršia frekvencia, najstaršie duše, ktoré sa ponorili do duality ako prvé, keď začal Luciferov pád. Už vtedy ste sľúbili, že urobíte všetko a budete súčasťou toho, aby sa planéta Zem a všetky ostatné planéty mohli priviesť späť domov. Súčasťou toho je, že máte v duši pochopenie, že sú na to potrebné energetické vzorce, ktoré sú určené iba pre zlato-modrú frekvenciu.

Potom nasleduje zelená frekvencia, známa ako Mayovia, ktorí hľadali krištáľové lebky a absorbovali rôzne vzory, aby tieto krištáľové lebky aktivovali.

Potom nasleduje žltá frekvencia. Je to frekvencia zvukov, hudby, umenia. Tieto ľudské bytosti a duše majú tiež uložené svoje vlastné vzorce, pomocou ktorých vedú ľudí k prebudeniu.

Potom nasleduje oranžová frekvencia. Je to frekvencia mantier, satsangu.

Najväčšia zo všetkých frekvencií – a Kryon o tom bude ešte hovoriť – je červená frekvencia. Je to vonkajší kolektív. Je to ako veľký, veľký energetický hrniec, v ktorom sa všetky druhy frekvencií pohybujú jedna vedľa druhej. Môžete povedať, že všetci spiaci v červenej frekvencii môžu rovnako dobre patriť k zlato-modrej frekvencii, žltej alebo zelenej alebo oranžovej farbe.

Potom nasleduje fialová frekvencia. Frekvencia meditácie a ticha.

Potom nasleduje tyrkysovo-zlatá frekvencia, frekvencia nových detí, ako aj červeno-ružová frekvencia – je to tiež frekvencia nových detí.

Nasleduje zlatá frekvencia, ktorá je frekvenciou prírodných duchov.

Potom nasleduje magentová frekvencia. Je to vedecká frekvencia.

Potom nasleduje hnedá frekvencia. Toto je frekvencia mocností, tajných mocnosti, protihnutia.

A potom nasleduje biela frekvencia, zemská karma.

Každá pôvodná frekvencia má svoje vlastné vzorce. Pretože ty si najstaršou frekvenciou, bol si vybraný, aby si viedol k prebudeniu veľmi veľa ľudí z červenej frekvencie, ktorí v skutočnosti patria k zlato-modrej frekvencii. Zlato-modrá frekvencia úzko spolupracuje so žltou, tyrkysovo-zlatou, ružovou a zlatou frekvenciou. No je veľmi dôležité chápať, že všetky energetické vzorce tvojej frekvencie sú uložené do tvojho aspektu múdrosti. Počas vzostupu sa tieto energetické vzorce uvoľňujú. Čím jasnejšie sú tieto energetické vzorce, tým hlbšie a ľahšie dosiahneš silu svojej práce počas vzostupu a adaptačnej fázy.

Precíť svoju spolupatričnosť ešte raz. A ak napríklad ako zlato-modrá frekvencia absorbuješ zelenú frekvenciu, potom sa tieto energie zmiešajú. A potom, keď sa zmieša veľa energií, aj keď sú všetky rovnako dôležité, je trochu ťažšie pomôcť veľkému kolektívu nájsť svoju vlastnú frekvenciu. A len keď červená frekvencia dosiahne určitú energetickú expanziu, Lady Shyenna vydá dokonalý tón. Preto nám tak veľmi záleží na tom, aby si absorboval vzorce svojej vlastnej frekvencie. Nie je to však žiadne posudzovanie. A Sangitar ma požiadala – a môžem ti povedať, že ma nežiadala iba raz, žiadala ma znova a znova – aby som spomenul, že nie je potrebné prejsť 48 krokov alebo byť tu na verejných channelingoch. Pretože existujú aj iné cesty zlato-modrej frekvencie. A tí pracovníci svetla a božské ľudské bytosti na Zemi, ktorí prechádzajú cez 48 krokov a pionierske kroky a teraz začínajú pracovať s bielym kňazstvom, sú tí, ktorí majú veľmi špeciálne a veľmi hlboké spojenie s Ježišom.

Niekedy pozývame aj iné frekvencie a posielame im impulz, aby sa vydali touto cestou prebudenia. Pretože niekedy je dobré, keď zopár energetických prúdov z iných frekvencií dopĺňa cestu. Toto má tiež vyšší význam. Stále je však veľmi dôležité chápať, že tvoja vlastná frekvencia je najdôležitejšia. Zlato-modrá frekvencia obsahuje najviac informácií. S výnimkou možno magentovej, vedeckej frekvencie. Aj tá obsahuje veľa informácií, ale tá je menej spirituálna.

Zlato-modrá frekvencia obsahuje informácie o Prosonodo svetle, energii Eleua, bielom kňažstve, dedičstve božom. A bude to zlato-modrá frekvencia, ktorá iniciuje vzostup. Ste najstaršími dušami, ktoré sa vtelili do všetkých dôležitých epoch a boli ste súčasťou.

Keď nastane vzostup, a ak by došlo k evakuácii alebo k tréningu, uskutoční sa presne v tomto cykle frekvencií, ako ich Kryon teraz vymenoval.

Tyrkysovo-zlatá a ružovo sfarbená frekvencia, deti nového veku, začnú – od určitého času, keď 36 najvyšších radcov uvoľní príslušnú energiu – pracovať v plnej sile a podporovať celý proces. Stretol si sa s Ježišom Kristom. Dostal si zasvätenie do bieleho kňazstva. A súčasťou tvojej úlohy bude tiež viesť veľký kolektív k prebudeniu. Preto sme sa rozhodli, že ti tieto posolstvá o rôznych frekvenciách po prvýkrát odovzdáme. V dôvere, že tvoje srdce je otvorené a ty si uvedomuješ, že sa nedá posudzovať, ku ktorej frekvencii niekto patrí. Všetky frekvencie sú rovnako dôležité a plnia svoje úlohy. Ale najviac božských ľudí na Zemi, keď porovnávaš čísla a neberieš do úvahy červenú frekvenciu, patrí k zlato-modrej frekvencii.

A od začiatku času, od prvého kroku k prebudeniu, ti Kryon prinášal posolstvo: 48 krokov, prebudenie, nájde svoju cestu a rozšíri sa po celej planéte. A tak sa to stalo. Všade na vašej planéte sú Kryon študenti, ktorí idú cestou prebudenia. Pretože potrebujeme božských ľudí, ktorí sa prebudili skôr. Pionierov, ktorí sa odvážili vydať na cestu, aby frekvencie, ktoré budú nasledovať, videli tvoje svetlo a vďaka tomu boli odvážnejší, dosiahli uvedomenie, že sú dôležitou súčasťou.

Mnoho častí sa spojí dokopy a jedného dňa vytvoria obraz. Celkový výsledok. A za závojom pripravujeme mnoho vecí.

A tak smerujeme na Zem energie štyroch planét. Pretože obzvlášť tu je vedomie veľmi vysoké. Za to ti chcem povedať AN’ANASHA. A slová zlato-modrej frekvencie – vibrujú tónom, ktorý vy všetci poznáte:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

AN’ANASHA.