Kryonfestival november 2020

Od: Myriel

Tak ako predchádzajúci letný festival naplno otvoril posledné dvere do Nového sveta, tak nás tento jesenný potlačil z týchto dverí dopredu a zabuchol ich za nami. Ako keď v rozprávke musí hlavý hrdina prejsť cez 12 komnát s nástrahami, aby v trinástej našiel zakliatu dievčinu a vyslobodil ju. Tak to bolo aj s týmto festivalom: ocitli sme sa v poslednej komnate, všetky dvere za nami sú už zatvorené a pred nami je už len posledná úloha: prísť na to, ako dievčinu priviesť k životu a zavŕšiť tým našu cestu.

„Nič, čo je skutočné, nebude zničené, nič, čo nie je skutočné, sa nezachová,“ hovoril nám počas rokov duchovný svet. Sme práve v tejto dobe. Rok 2020 priniesol na Zem obrovskú silu – magnetické nyónske svetlo, ktoré preverí všetko a každého a to, čo nie je skutočné, čo nie je založené na pravde a láske, neprežije. Rozpadne sa, zanikne. Každý vzťah, každá myšlienka, každé zoskupenie, každé dielo. Každý, kto sa bude držať svojho ega a bude sa snažiť fungovať na starých pravidlách, rozmýšľať hlavou a nie srdcom, kto bude hľadať riešenia výhodné pre neho a nevýhodné pre iných, pocíti, že stojí proti prúdu – jeho život bude jednoducho ťažký, bolestný, nepokojný. Tomu prúdu však už neunikne. Buď sa mu prispôsobí a nechá sa ním viesť, alebo tlak bude stále silnejší.

Ako teda na to? Duchovný svet nám poslal podporu, aby nám pomohol. Tou je nová energia, ktorá k nám začala pritekať – energia súcitu, ktorú predstavuje kryštál An’Theaa. Práve ona je tou silou, ktorá nám pomôže vyslobodiť „zakliatu dievčinu“, zhodiť zo seba všetky obruče, ktoré bránia tomu, aby na svet prenikla naša vlastná vnútorná nádhera, naše vlastné žiarivé a mocné svetlo a v spojení s inými žiarivými svetlami sa vytvorilo obrovské žiarivé pole, do ktorého sa obalí celá naša planéta. An’Theaa je tou silou, ktorá má moc rozložiť posledné zvyšky duality, ktorá má moc toto svetlo v každom z nás uvoľniť, priniesť spojenie všetkých bytostí na tejto planéte, aby Lady Shyenna mohla oznámiť: „Teraz!“ a spustila tak zmenu dimenzií.

Energetickým vzorom jesenného festivalu bola práve táto energia, energia súcitu. To, čo znamená súcit v ponímaní duchovného sveta, je niečo iné, ako vníma väčšina ľudí. Poznáte posledného dalajlámu? On je stelesnením súcitu. Videli ste ho niekedy zachmúreného, nešťastného, naplneného ľútosťou? Z jeho tváre vždy žiari úsmev a hlboká láska. To je súcit. Súcit nie je ľútosť, ako si mnohí myslia. Je to láska.

Počas celého prvého dňa festivalu sa duchovný svet venoval tomu, aby nám priniesol rôzne energetické vzory, ktoré sú s energiou súcitu, s An’Theaa, spojené, aby sa mohla táto energia naplno šíriť. Sprevádzali nás pri tom mnohé bytosti univerza, 36 najvyšších radcov svetla aj prírodné bytosti. Druhý deň bolo cítiť jasnú zmenu: Všetko, čo bolo predtým, skončilo. Všetko je nachystané. Nič staré už nemá zmysel. Už sme v Novom svete. Teraz je najdôležitejšie sústrediť sa na to, aby sme ho stvorili čo najlepší. Dvere za nami sa definitívne zabudli, nemá zmysel obzerať sa a vracať sa späť.

Úvodný channeling festivalu nás nachystal na to, čo príde a ako býva zvykom, obdaril nás kvapkami požehnania súcitu Meleka Metatrona. Kvapky požehnania sú stále niečo výnimočné, aj keď by mohli niekomu už zovšednieť. No na to, aby sa energia priamo z božského prameňa, zo zdroja všetkého života mohla dotknúť našej duše a nášho srdca, musí duchovný svet najskôr mnohé nachystať. Nie je to len tak. Kvapky požehnania sú energiou (s)tvorenia, na ktorej je najvýnimočnejšie to, že sa ukladá priamo v našej duši. Nie je iná taká energia, ktorá by takto mohla dosiahnuť na našu dušu. Vďaka nej – ak jej dáme priestor a prejavíme jej svoju pozornosť – sa v nás môžu diať zázraky a môže dôjsť k veľkým posunom a zmenám. Channeling Meleka Metatrona aj s kvapkami požehnania je verejne prístupný, je možné si ho vypočuť. Preklad channelingu aj s linkom na audio je tu.

Sai’Ba’Emh, strážkyňa nyónskeho svetla, v druhom channelingu priniesla informácie o kryštáli An’Theaa, o tom, ako máme vnímať súcit a ako ho odlíšime od ľútosti. Za posledné roky začali na Zem prúdiť mnohé nové energie. S mnohými z nich sme sa dovtedy nestretli a museli sme najskôr zistiť, čo vlastne znamenajú, aké sú – ako dych boží Sol’A’Vana, Shadees, energie spásy Anashka, Ana’Anaraa a iné. Súcit je však energia, ktorá nie je pre nás nová, stretol sa s ňou snáď každý človek. To, čo sa za ňou skrýva, je však oveľa viac, ako si väčšina z nás uvedomuje.

Súcit je veľmi silne spojený s láskou a vďačnosťou. Toto prepojenie mu dáva obrovskú silu, ktorá môže prelomiť posledné bloky, ktoré nás oddeľujú od skutočnosti, od toho, aby sa Nový svet, Quin’Taas, naplno otvoril. Otvára hranice duality aj naše vlastné. Preto je v dnešnej dobe kryštál An’Theaa veľmi dôležitý. Vďaka láske a vďačnosti súcit zjednocuje ľudí navzájom, s prírodou, planétou, prírodnými bytosťami. Nie je to ľútosť. Ľútosť sa zameriava na utrpenie a množí ho, súcit sa zameriava na lásku a množí tú. Je to sú-cit, cítenie s inou bytosťou, porozumenie srdcom, ktoré nekladie žiadne otázky. Spolu-cítenie za každej situácie, aj keď druhý cíti radosť či iný krásny pocit. To všetko v sebe An’Theaa zahŕňa. Ako hovorí Sai’Ba’Emh: „Žiadny iný atribút nemá toľko sily a možností ukázať ti a dať ti pocítiť, aký si nádherný, aké svetlo máš v sebe, aké sily máš v sebe, kto skutočne si.“

Výnimočné na tomto kryštáli je to, že vytvára okolo nás ochrannú mriežku, ktorá zabraňuje tomu, aby sme na seba nabrali energie, starosti a bolesti iných ľudí. Tiež je naplnený nyónskym svetlom, takže kto s ním pracuje, automaticky pracuje aj s nyónskym svetlom. Viac o kryštáli An’Theaa tu.

Milovaný Kryon, ktorý opustil svoj domov, magnetický vesmír Quadril 5, aby nás viedol zmenou dimenzií a bol pri tom, keď planéta, na ktorej jedinej žil boh sám v podobe Ježiša Krista, znovu zažiari vo svojej plnej nádhere a vráti sa na svoje miesto do božej náruče, priniesol posolstvo, ktoré hovorí jasne: Nový svet je bližšie, ako tušíš. A preto je potrebný každý jeden človek s vysokým vedomím – aby energie mohli rásť a vrátilo sa naspäť to, čo bolo na počiatku, aby sa planéta obnovila do svojich pôvodných energií.

Zem sa už vrátila späť do božských magnetických dráh, avšak nie úplne. Vďaka novej planetárnej mriežke naplnenej nyónskym svetlom sú energie stále intenzívnejšie a cirkulujú rýchlejšie. To spôsobuje okolo nás veľa zmätku a pochybností. Kto sa snaží pochopiť a vysvetliť to rozumom, hľadať vinníkov, bojovať proti tomu – neuspeje. Vtedy sa všetky tie krásne, žiarivé a pravé energie stiahnu a cesta sa zatvorí. Aby mohlo vzniknúť nové, musí sa to staré rozpadnúť. Niekedy je to pre nás ťažké. Pozorovať, ako prestáva fungovať niečo, čo sa nás bytostne dotýka.

Ako teda prežiť takéto situácie? Kryon nám dáva odpoveď: My sme tí, ktorí máme všetko v rukách. My máme možnosť rozhodnúť sa a zamerať sa na nové, čo vzniká. Vždy, keď si vyberieme svetlo namiesto tieňa, Quin’Taas o kúsok narastie. Čím menej budeme používať rozum, aby sme veci vysvetlili, tým intenzívnejšie budeme cítiť emócie, intuíciu, inšpiráciu, energie božského svetla, ktoré silnejú.

Čo to pre nás znamená? Vždy, keď sa nám podarí odvrátiť pozornosť od chaosu a zmätku a nasmerovať ju na pokoj, lásku a pravdu, kúsok duality sa rozpustí a kúsok svetla narastie. Čím menej sa budeme držať starého, tým silnejší a zreteľnejší bude Nový svet, Quin’Taas. Každý pocit, každá myšlienka, ktoré sa týkajú Nového sveta, sú nanajvýš dôležité.

Ježiš, náš priateľ a spoločník, náš sprievodca, s ktorým sme tak veľmi spojení, vykonal zasvätenie do kryštálu An’Theaa. Vďaka nemu môžeme cítiť veľkosť nášho vlastného svetla a pochopiť, čo znamená byť spojený s mnohými ľuďmi vo veľkej ľudskej rodiny.

Jednou z nosných energií dnešnej doby, pomocou ktorej vytvárame Nový svet, je mystický liečivý duch. Myriel, nositeľka mystického liečivého ducha, nám túto energiu priniesla a naučila nás, ako nám pomôže kryštál An’Theaa, aby sme mohli lepšie s mystickým liečivým duchom pracovať.

Mystický liečivý duch nie je to energia, ktorú by sme si v súčasnosti vedeli natrvalo či aspoň na dlhšie udržať. Potrebuje svoje prostredie a keď ho nemá, odchádza. Tým prostredím je dokonale čistá myseľ, absolútne nasmerovaná na svetlo, bez stopy pochybnosti, bez kolektívnych myšlienok, ktoré svetlo a pravdu oslabujú.

Ak sa zaplietame do kolektívu, ktorý sa snaží ľudí ovplyvniť, ak počúvame v médiách, od ľudí okolo nás myšlienky na boj, na bolesť, myšlienky zatrpknutia a pochybností, nemôžeme vnímať prvotné energie, ktoré sa v nás nachádzajú a mystický liečivý duch nemôže vstúpiť.  Je veľmi dôležité oslobodiť sa od názorov kolektívu, spoznávať pravdu, pravdu, že všetko je možné. Starnutie, choroby, emócie ako hnev, agresivita – nič z toho nie je to, pre čo sme boli stvorení. Je potrebné oslobodiť našu mentálnu sféru, aby sa v nej mystický liečivý duch mohol skutočne aj usadiť.

Na to nám duchovný svet poslal energiu An’Theaa. Ona nám pomôže uvoľniť a rozpustiť zatvrdnuté mentálne štruktúry, aby mohli byť naše myšlienky absolútne čisté. Pretože sila An’Theaa je oveľa väčšia ako sila akéhokoľvek kolektívu, ktorý chce, aby sme sa mu poriadili a verili tomu, čo hovorí.

Ako teda používať kryštál An’Theaa na rozpúšťanie mentálnych štruktúr? Myriel nám ponúka cvičenie:

Aktivuj svoj sinusový lúč, daj na jeho konček kryštál An’Theaa a hlboko sa spoj s touto energiou. Predstav si situáciu či myšlienku, ktorá ťa obmedzuje a chceš sa jej zbaviť. Ponor do nej sinusový lúč s kryštálom a nechaj ho tam chvíľu cirkulovať. Opakuj pre ďalšie situácie.

Ak toto cvičenie budeš opakovať, podarí sa ti oddeliť sa od myšlienok kolektívu a tvoja mentálna sféra sa stane slobodnou a bude môcť privítať mystického liečivého ducha. Budeš tak potom môcť zažívať mystiku a mágiu a využívať ich pre Nový svet. Tvoje schopnosti enormne narastú.

Na záver prvého dňa priniesol svoje energie Anjel lásky a s nimi posolstvo: nikdy nie si sám, anjel lásky je s nami v každej situácii a podporuje nás. Doplnil informácie o kryštáli An’Theaa o to, ako ho môžeme používať v ľudských vzťahoch. Kryštál nám pomáha uvedomiť si, čo je potrebné, aby sme boli v našich ľudských vzťahoch šťastní. Môžeme ho využiť, keď sme sami a niekoho hľadáme. Posilní súcit vo všetkom, čo robíme a ukáže nám smer. Používajme ho aj pre druhých ľudí, ktorí potrebujú náš súcit, pretože zažívajú ťažké situácie. Posielajme ho Lady Shyenne, prírodným bytostiam, celej planéte. An’Theaa nás obalí, zjemní a bude nás viesť.

Druhý deň festivalu otvoril opäť channeling Meleka Metatrona s kvapkami požehnania súcitu. Uistil nás, že energie obnovy narastajú a sústreďujú sa na tie miesta, kde prúdi skutočnosť. Quin’Taas je naširoko otvorený, cirkulujú v ňom energie Nového veku. To, čo vzniká, vzniká aj cez nás, cez každého jedného z nás, cez naše myšlienky, naše emócie a naše činy. Každý jeden človek môže prispieť k tomu, aby nový svet vznikol a otvoril sa. My rozhodujeme o tom, aký bude nový svet, duchovný svet nás v tom „len“ podporuje. Preto je také dôležité mať jasno, zameriavať sa na rozpoznávanie svetla, nasledovať stopy lásky. Niekedy to nie je ľahké, niekedy cítime vnútornú rozorvanosť. Preto je dôležité odstaviť rozum a dovoliť novým energiám vstúpiť do našej duše.

Naburaa, majster magnetickej energie, vo svojom posolstve vysvetlil, aký vplyv má nyónske svetlo a nová mriežka okolo planéty naplnená týmto svetlom na Quin’Taas. Keď sa začala v univerze šíriť nyónska energia, začala sa aj okolo Zeme vytvárať nová mriežka z tohto svetla, lebo práve ono je tým lanom, ktoré planétu vytiahne späť na jej pôvodnú dráhu. Mriežka nyónskeho svetla je spojená s ostatými planetárnymi mriežkami. Tým, že nyónske svetlo je nositeľom božích myšlienok, rastom nyónskeho svetla sa cez túto mriežku a jej spojenie s ostatnými mriežkami ukotvuje viac a viac božích myšlienok aj na Zemi. Cez mriežku nyónskeho svetla sú všetky ostatné planetárne mriežky zásobované prvotnými informáciami z božích myšlienok. Je to akoby sa na Zemi na rôznych miestach vytvárali otlačky boha – tam všade je možné cítiť Quin’Taas.

Okrem toho, že mriežka z nyónskeho svetla má za úlohu neprestajne priťahovať planétu do magnetických božích dráh, chráni aj všetky energie, ktoré sú pripravené šíriť sa po planéte. Pre nás ľudí to znamená aj to, že sa vďaka tejto mriežke môžeme našimi myšlienkami jednoduchšie napojiť na božie myšlienky a tvoriť Nový svet.

Quin’Taas je už tu, medzi vami, planetárna mriežka je naplnená informáciami z božieho zdroja a tie sú v Quin’Taas uložené. Zostáva, aby dobehli posledné transformácie a Lady Shyenna vydala svoje povolenie, aby sa Quin’Taas otvoril. Keď tak urobí, bytosti, ktoré sa volajú wejádski nositelia štafety celú sieť so všetkou jej energiou otvoria. Bude to ako rozpustenie – svetlo bude prúdiť na planétu a zasiahne každého, bez ohľadu na to, ako má rozvinuté vedomie.  Mnoho ľudí je na to pripravených, aj keď to tak možno nevyzerá. Mnoho ľudí sa zaoberá niečím dobrým, obracia sa na svetlo, nachádza korene svojich hlbokých pocitov a vytvára spoločenstvá lásky, priateľstva, šťastia a otvorenosti.

Shan’Shija je jednou z najvyšších bytostí v univerze, je vyšším Ja Ježiša. Rovnako ako Ježiš má oprávnenie ponoriť sa božieho zdroja. Je s Ježišom veľmi spojená. Keď prehovára, automatiky k nám prichádzajú prúdy energie z božieho prameňa. Pre dušu sú to veľmi hlboké zážitky. Presne takým bol jej channeling o Quin’Taas a Sa’Maa’Tah, ktorý bol prípravou na cestu s Ježišom do Sa’Maa’Tah.

Quin’Taas sám o sebe je najvyššou energiou, akú kedy naša Zem zažila. No aby sa tu táto energia mohla udržať, je potrebné pole s ešte vyššou energiou – a tou je energia Sa’Maa’Tah, energia božieho syna, Ježiša, energia čistej lásky. Naša planéta bola tou planétou, ktorá bola vybraná, aby zažila, čo to znamená, keď sa jej dotkne energia božieho syna, a vďaka tomu môžeme dnes zažívať jeho energiu naplno, v chráme Sa’Maa’Tah.

Najvyššou úlohou súčasnej doby je obe tieto polia s najhlbšou láskou a pozornosťou posilňovať, vyživovať, pripravovať na to, aby sa k nemu mohli priblížiť a navštíviť ho aj ostatní ľudia. Lebo príde doba, keď mnohí budú Sa’Maa’Tah hľadať, aby len jeden jediný raz túto energiu cítili.

Zažiť rastúcu energiu Sa’Maa’Tah nám umožnil Ježiš, ktorý nás vzal na túto cestu, aby sme v chráme Sa’Maa’Tah uložili kryštál An’Theaa. Po prvý raz dostali niektorí možnosť, aby do Sa’Maa’Tah aj vstúpili, ostatní sa stretli s Ježišom pred chrámom.

Ano’A’Daam k nám po prvýkrát prehovoril na predchádzajúcom letnom Kryonfestivale. Je majstrom wejádskej energie a v channelingu nám túto energiu bližšie predstavil.

Nyónske svetlo je veľmi silná energia, ktorá sa kvôli tomu, aby mohla začať prúdiť na Zem, musela spojiť s inou energiou. Tou je wejádska energia. Nyónske svetlo ako nosič prvotnej energie nesie v sebe množstvo informácií. Tieto informácie, myšlienky boha, k nám z nyónskeho svetla prúdia cez rôzne kanály – vývody. Vytvára sa ich stále viac. Predstavujú rôzne aspekty nyónskeho svetla. Tieto sa nazývajú wejádska energia. Každý aspekt wejádskej energie je nosičom najvyššieho svetla, má veľkú moc, nesie v sebe božiu iskru, božiu lásku, poznanie, múdrosť.

Niektoré z týchto aspektov sme už spoznali. Na minulom Kryonfestivale nám bola prinesená energia wejádskych nositeľov dôstojnosti a nositeľov milosrdenstva. Je ich však oveľa viac, a preto sa vytvorilo pole wejádskych nositeľov svetla. Ukladajú informácie božích myšlienok z prvotnej nyónskej energie do mriežky nyónskeho svetla. Keď sú informácie uložené v mriežke, môžu sa uložiť do Quin’Taas. Je však k tomu potrebná aj spolupráca nás ľudí: My prijímame svetlo do seba a prinášame ho do Quin’Taas, wejádski nositelia svetla informácie ďalej odovzdávajú, aby boli ukotvené v Quin’Taas.

Ďalším aspektom, ktorý nám bol prinesený, je wejádska múdrosť. Wejádski nositelia múdrosti majú za úlohu informáciu v prvotnej energii spojiť s ľudskou múdrosťou, s ľudskou dušou. Keď sa toto v niekom udeje, príde k hlbokému prebudeniu.

Prišli k nám aj wejádski majstri liečenia, aby umožnili, aby energia liečenia mohla prichádzať do všetkých našich úrovní. Len málo energií môže pracovať priamo a okamžite v našom systéme. Mnohé sa uložia do kalichov spirituálneho kola, aby sa uvoľnili neskôr, keď je to správne a dobré a duša je na to pripravená. Wejádska energia liečenia smie pracovať priamo, a tým je výnimočná.

Ďalším aspektom nyónskeho svetla sú wejádski nositelia štafety. Títo otvoria Quin’Taas, keď príde správny okamih, spoločne s nami. Medzičasom sa starajú o planetárnu mriežku, spolu s Arkturiáncami.

Nyónske svetlo je veľmi mocnou energiou. Wejádska energia, ktorá z neho prichádza, je naplnená informáciami, ktoré budú potrebné, keď sa Quin’Taas otvorí. Bez nich nemôže vzniknúť nový svet. Už sú nachystané. Zatiaľ sú kódované, no uvoľnia sa v okamihu, keď Lady Shyanna dá povel.

V poslednom channelingu festivalu Avaar, majster wejádskej energie liečenia, vykonal prenos tejto energie liečenia. Boli sme prvými ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s touto energiou.