Kryštál An’Theaa – Súcit

Kryštál An’Theaa je kryštál, ktorý má schopnosť vykonať hlboké zmeny v nás aj na celej planéte. Prišiel k nám krátko pred jesenným Kryonfestivalom 2020, v dobe, keď už na planétu silne prúdi nyónske svetlo a kedy je všetko nachystané na finálny krok – zmenu dimenzií, otvorenie Quin’Taas. Kryštál sám je nositeľom nyónskeho svetla a má možnosť zaslúžiť sa o úplný rozpad duality, preto je nanajvýš dôležitý práve v dnešnej dobe. Čím to je, že má tento kryštál v sebe takú silu a možnosti?

An’Theaa predstavuje súcit. Nie je to však ten súcit, ktorý väčšina ľudí pozná ako ľútosť. Je to božský atribút, ktorý je hlboko spojený s láskouvďačnosťou. Kto prejavuje súcit, má v sebe lásku. Kto má v sebe lásku, je vďačný. Toto spojenie súcitu, lásky, vďačnosti a nyónskeho svetla dáva kryštálu jeho silu.

An’Theaa nie je teda ľútosť, je to cítenie srdcom, spolu-cítenie s inými bytosťami. Zbližuje nás všetkých, zjednocuje do jednej rodiny, otvára naše hranice a tým búra hranice duality.  Lebo to je dnes najdôležitejšie: aby mohla nastať zmena dimenzií, musíme pochopiť a uznať, že všetci ľudia, bez rozdielu na náboženstvo, farbu pleti, vek, názor, sú jednou ľudskou rodinou.

Súcit sa od ľútosti odlišuje tým, že pri ľútosti sa množí utrpenie, pri súcite láska. Súcit znamená vedieť sa vcítiť do iných ľudí, do iných skupín, do vedomia planéty, cítiť s nimi hlboké spojenie cez lásku, ktorá zjednocuje a spája. Vcítiť sa do toho, čo to znamená, keď prichádzajú transformácie, ktoré rušia ľudské poriadky. Znamená to však aj vedieť sa vcítiť do radosti druhého človeka, do hojnosti, do bezpečia,  do mieru. Zažívať radosť zo života, zdravie, opustenie – to všetko An’Theaa v sebe obsahuje. An’Theaa nerieši veci rozumom. Súcit vychádza hlboko z našej duše, odtiaľ, kam rozum nedosiahne. Nekladie teda žiadne otázky, nepotrebuje žiadne vysvetlenia.

Vďaka spojeniu cez lásku nás An’Theaa privádza do hlbokého vnútorného mieru. Keď preciťujeme šťastie niekoho druhého, vyživujeme tým aj seba. Keď preciťujeme s niekým jeho nádej, vyživujeme aj našu vieru. Keď spolucítime s ľuďmi, ktorí majú ťažké časy, starosti, bolesti, keď máme s nimi súcit, vyživujeme lásku.

An’Theaa nám pomáha aj v našich osobných vzťahoch. Umožňuje nám spoznať, čo je potrebné na to, aby sme v nich boli šťastní. Môžeme ju využiť, ak sme sami a niekoho hľadáme. Môžeme ju vysielať ľuďom, ktorí potrebujú náš súcit, pretože sa nachádzajú v ťažkej situácii. Tiež Lady Shyenne, prírodným bytostiam, celej planéte. Súcit sa posilní vo všetkom, čo robíme – či je to ľudská láska, či šťastie, hojnosť, bezpečie, dôvera, mier… Kryštál posilňuje aj lásku k sebe samému. Prináša nám odvahu, vďaka ktorej vieme otvoriť svoje hranice.

Medzi súcitom, čo prináša An’Theaa a empatiou, ktorú môže niekto vnímať ako súcit, je rozdiel, a to v ohraničení. Empatickí ľudia môžu mať problém, že sa nedokážu ohraničiť a naberajú na seba emócie a myšlienky iných ľudí a sú z toho unavení. Kryštál An’Theaa v nás po zasvätení (alebo ak s ním pracujeme) vytvorí ochrannú mriežku. Táto mriežka nám na jednej strane umožní precítiť druhých ľudí, situácie aj samých seba, na druhej strane zabráni tomu, aby sme naberali na seba kolektívne energie a bremená druhých ľudí.

Keď sa potrebujeme ohraničiť od kolektívnych energií, využívame často aj energie Maha Cohana. Rozdiel medzi ohraničením Maha Cohana a ohraničením, ktoré vytvára kryštál An’Theaa je výrazný: Maha Cohan prináša čisté ohraničenie – akoby sa okolo nás vytvorila membrána, od ktorej sa všetko zvonka odrazí. Pri takomto ohraničení už tak intenzívne necítime, neumožňuje nám vcítiť sa do druhého človeka. Toto An’Theaa nerobí. Poskytne nám ochranu, energie z druhých ľudí do seba neprijmeme, no naďalej nám umožňuje cítiť.

An’Theaa uvoľňuje emocionálne štruktúry. Môžeme ju využiť aj pri čistení a uzemňovaní našej emocionálnej úrovne spolu s kryštálom Atrana. No vďaka tomu, že je spojená s cítením, nám vie pomôcť uvoľňovať aj mentálne štruktúry, ktoré sú ešte pevné, rozpustiť ich, aby sme mohli cítiť lásku. Myriel nám na to ponúka toto cvičenie:

„Aktivuj svoj sinusový lúč a na konček daj kryštál An’Theaa. Hlboko sa spoj s touto energiou. Nech sa pred tvojím vnútorným okom objavia situácie a myšlienky, ktoré sa ťa pevne držia, no už ti neslúžia, aj kolektívne myšlienky. Do každého obrazu, ktorý sa ti ukáže, ponor svoj sinusový lúč s kryštálom, nechaj ho tam cirkulovať a prejdi k ďalšiemu obrazu.

Vždy, keď máš v sebe myšlienku, ktorá ťa zaťažuje, vždy, keď prijmeš myšlienky z kolektívu necháš sa nimi zaťažiť, vždy, keď cítiš a vnímaš, že tvoja mentálna sféra je stuhnutá, opakuj toto cvičenie. Keď si pripravený zrušiť myšlienky, ktoré pre teba nie sú dobré, stane sa niečo nádherné. Akoby sám od seba sa oddelíš od kolektívu a tvoja mentálna sféra bude slobodná, bude sa môcť naplniť mystickým liečivým duchom.“

Kryštál môžeme používať samostatne alebo s inými kryštálmi, veľmi vhodné na kombinovanie sú Moha’Ra, An’Anasha, El’Gotsha – ale aj všetky ostatné.