Frekvencie pôvodu

Od: Myriel

Ak už máte chanellované meno, dostali ste okrem svojho mena a svojich rodičov aj informáciu o tom, z akej frekvencie pochádzate. Frekvencia pôvodu je váš domov, tam ste boli stvorení, predstavuje pre vás podstatnú časť vašej bytosti a vyživuje vás, preto je dôležité spájať sa s ňou.

Vo vesmíre je množstvo rôznych frekvencií. Dôležité je, že každá jedna frekvencia nesie v sebe energetický vzor. A tento vzor sa na nás prenáša, keď sa s frekvenciou spájame. Príde k nám jej energia a súčasne sa jej vzor ukladá v našom svetelnom tele. Nejedná sa tu o energiu konkrétnej bytosti, napríklad Ježiša, ide o frekvenčnú oblasť, napríklad frekvencia Kristovej energie.

Ľudia, ktorí prišli na Zem ako prví, sú zlato-modrej frekvencie – to sme my všetci, ktorí vedú prechod Zeme k vzostupu do vyššej dimenzie. Pre túto frekvenciu existuje sedem frekvencií pôvodu. Každá má svoje meno vo svetelnom jazyku aj svoj kryštál. Hoci pochádzame z nejakej konkrétnej frekvencie, môžeme sa spájať aj s inými, pretože každá nám prinesie iný energetický vzor.

Prvou z frekvencií pôvodu je FREKVENCIA EL’SHADDAI [el šadai]. Je to frekvencia boha-otca, z ktorej pochádza napríklad Melek Metatron. Keď sa s ňou spojíme, prenáša sa na nás energetický vzor múdrosti, sily a ochrany. Využívať ju môžeme vtedy, keď sa cítime slabí, mimo stredu, keď máme pocit, že potrebujeme ochranu. Meno kryštálu je ELOSSIUM.

Druhou z frekvencií pôvodu je FREKVENCIA SHEKINA [šekina], frekvencia boha-matky. Pomôže nám vtedy, keď sme veľmi unavení. Odovzdáva nám vzor ženskosti, citlivosti, jasnopočutia. Meno kryštálu je LI ALL HAMBRE.

Treťou je FREKVENCIA ELOHIM, frekvencia elohimov, veľmi vysoko postavených bytostí, architektov vesmíru. Spájať sa s frekvenciou elohimov je dobré vtedy, keď potrebujeme liečenie alebo ako kanál chceme niekoho liečiť, ak máme príznaky svetelného tela alebo bolesti hlavy, pretože v tejto frekvencii sú tí najväčší majstri na liečenie. Meno kryštálu je RANA SO’HAM.

Štvrtou je FREKVENCIA QUADRIL 5. Z tejto frekvencie pochádzajú magnetické bytosti, volajú sa Nuni, je to magnetický vesmír, z ktorého je aj Kryon. Ak sa teda chceme napojiť na magnetickú energiu lásky, spojíme sa s touto frekvenciou. Pomáha nám transformovať bunky a vďaka nej expanduje naše svetelné telo. Meno kryštálu je FERNES ATORIUS.

Piatou je FREKVENCIA KRISTOVA ENERGIA. Ak cítime hnev, podráždenosť, keď nás niekto zraní, keď sme smutní, vtedy je dobré napojiť sa na Kristovu energiu. Ukladá do nás energetický vzor pokoja, mieru, odpustenia a vykúpenia. Meno kryštálu je SELESTRA NORVE.

Šiestou je FREKVENCIA ANJELOV. Keď sa spájame s frekvenciou anjelov, spájame sa zároveň s mnohými inými frekvenciami, napríklad frekvenciou súcitu alebo liečenia. Ak chceme v sebe prebudiť určitých anjelov, ktorí sú nám veľmi blízki, napríklad Rafael, spájame sa s frekvenciou anjelov. Ukladajú v nás energetický vzor súcitu, novej energie, prebudenia, ale aj manifestácie. Meno kryštálu je IDOS DIE ENNA.

Siedmou frekvenciu je FREKVENCIA HVIEZNEHO SEMÄ. Spájame sa s ňou, keď sme k sebe príliš prísni, máme málo radosti zo života, keď je intelekt príliš aktívny a obťažuje nás. Hviezdne semä v nás ukladá energetický vzor radosti, veselosti, lásky k životu. Hviezdne semä je spojené s mnohými frekvenciami, ako živá sieť, ktorá pokrýva mnoho častí vesmíru. Meno kryštálu je SIANA HAM.

Je ešte jedna veľmi praktická frekvencia, FREKVENCIA ASHTARA SHERANA [aštar šeran]. Keď do seba absorbujeme veľa rôznych frekvencií tým, že v sebe prebúdzame rôznych majstrov alebo anjelov z rôznych úrovní frekvencií, môže sa stať, že naša mužská a ženská energia nie sú v rovnováhe. Vtedy je dobré ísť do frekvencie Ashtara Sherana. Ashtar má výsadu cestovať kamkoľvek vo vesmíre a všetky energie má v sebe zjednotené. Stará sa o rovnováhu a môže nám pomôcť aj energetickou rovnováhou v našom tele, ktorej vzor v nás ukladá.

Frekvencie pôvodu majú oveľa väčší význam a dosah, ako len to, čo sme si tu popísali, dosah, ktorý zatiaľ nevieme rozumom pochopiť. Spájať sa s nimi môžeme len tak, mentálne, alebo v meditácii. Keď použijete kryštál, energie budú prúdiť intenzívnejšie. Pre mňa je to vždy veľmi silný zážitok, keď si dám meditáciu na spojenie so svojou frekvenciou. Tiež som veľmi spokojná s hudobnými nahrávkami, ktoré Sangitar poskytuje na spojenie sa s frekvenciami pôvodu. Je to buď jedno CD alebo spolu 7 mp3 nahrávok pre spojenie s každou z frekvencií. Ochutnávka je tu.

Ako na meditáciu:

Dýchajte v rytme, aký vám vyhovuje. Ruky dajte na nohy dlaňami hore. Požiadajte o očistu a uzemnenie – to je veľmi dôležité. Kým vás uzemňujú, vdychujte svetlo lásky a zväčšujte sa. Zjednoťte čakry. Povedzte meno pôvodu, s vedomím, že každé písmeno má svoj význam a nesie svoju energiu.
Aktivujte srdcový lúč a dajte na jeho konček kryštál vašej frekvencie, alebo frekvencie, s ktorou sa chcete spojiť.
Poproste osobnú anjelskú družinu a Sewaja anjelov, aby váš lúč priniesli do vašej frekvencie k vašim rodičom (alebo do inej frekvencie). Užívajte si lásku rodičov a rodnú frekvenciu. Možno vám rodičia niečo chcú povedať, počúvajte. 
Môžete opakovať meno kryštálu a nechať cirkulovať srdcový lúč v poli frekvencie, aby nasal čo najviac energie. 
Keď budete mať dosť, stiahnite lúč späť. Pošlite AN’ANASHA vašej anjelskej družine, Sewaja anjelom, rodičom.

AN’ANASHA