O zmene dimenzie

Doba, v ktorej žijeme, zanedlho vyústi do veľkej zmeny. Nazývame ju rôzne: koniec duality, návrat do skutočnosti, vzostup planéty, nový vek, zmena dimenzie. Všetky tie názvy znamenajú jedno: výrazne sa zmenia energie a túto zmenu budeme vnímať navonok aj vo svojom vnútri.

K zmenám energií však došlo už aj v predchádzajúcich časových cykloch – v Lemurii, Atlantíde či Avalone. Prečo teraz hovoríme o zmene dimenzie? Prečo by to teraz malo byť iné? [čítaj ďalej]