O reči duchovného sveta

Od: Myriel

Každý, kto si aspoň raz vypočul nejaký channeling, mal možnosť zažiť nádherný pocit, ktorý v ňom zanechal. Je to vďaka energiu, ktorá je ukrytá za slovami channelingu. Hoci náš rozum vníma slová, to dôležité je energia, ktorá s týmito slovami prúdi. Preto je dobré, keď vieme, aká energia prúdi za rôznymi výrazmi a čo vlastne duchovný svet svojimi slovami mieni.

Zopár vysvetlení nám dala Sangitar na seminári 36 radcov svetla vo februári 2022. Na začiatok si treba uvedomiť, že reč je záležitosť ľudí a nie duchovného sveta, a naša slovná zásoba je veľmi obmedzená. Preto musel najskôr duchovný svet nájsť spôsob, ako nám za pomoci slov priniesť energiu. Samo o sebe je to neuveriteľný energetický akt, zázrak, ktorý môžeme pri každom channelingu zažívať.

Pri channelovaní cez sluchové médium – ako je Sangitar – odovzdáva médium presné slová, ktoré počuje. Duchovný svet pri tom volí také tóny z našej reči, ktoré sú nám blízke a známe. Niekedy sa môže stať, že tieto tóny – v našom vnímaní slová – nemajú nič spoločné s tým, čo bytosť svetla hovorí, bez tohto „šifrovania“ by sme však posolstvu vôbec nerozumeli. Napríklad „meč Excalibur“: v univerze sa toto energetické pole nevolá Excalibur, napriek tomu ho však duchovný svet v komunikácii s nami tak nazýva, pretože tento výraz je nám známy, vieme ho uchopiť a pracovať s ním.

Na začiatku channelingu nás duchovná bytosť vždy pozdraví. Pozdravy bývajú rôzne – lebo vždy nesú inú energetickú stopu:

Pozdravujem ťa, moje milované ľudské dieťa, s tónmi Omar Ta Satt“ je pozdrav, ktorý často používa Ježiš aj Melek Metatron, aj iné bytosti. Keď duchovný svet použije slová „milované ľudské dieťa“, znamená to, že channeling je zameraný na emocionálnu úroveň, energie prúdia najviac do našej emocionálnej úrovne.

Ak nás pozdravia „s tónmi skutočnosti“, channeling je určený pre mentálnu úroveň, kde je mystický liečivý duch. Energie sa vtedy ukladajú do mentálnej roviny.

Ak bytosť svetla povie „pozdravujem ťa s mojím svetlom“, alebo „mám v sebe svetlo … (toho a toho)“, energie channelingu sú určené pre fyzickú úroveň.

 

Rovnako pozdrav na konci channelingu má svoj význam. Je to preto, že channeling síce skončí, ale jeho energie pôsobia ešte dlhú dobu, preto hrá veľkú úlohu to, akým spôsobom sa bytosť s nami rozlúči:

Ak duchovný svet použije slová „prinášam ti zlaté AnAnasha“, prúdi vždy energia milosti Don’Adas – aby energie channelingu rýchlejšie cirkulovali a naše aspekty sa mohli lepšie prepojiť. Tento pozdrav duchovný svet nepoužíva dlho, predtým to tak nebolo.

Ak sa bytosť lúči so slovami „A ni o’heved o’drach” (si nesmierne milovaný), zvýši sa v tom okamihu cirkulácia našej merkaby a táto zvýšená cirkulácia pretrváva ešte dlhšiu dobu po channelingu.

Ak bytosť svetla povie „si nesmierne milovaný“, oslovuje tým Teeas, spoločenstvo, ku ktorému prúdi žiarivá sila energií channelingu.

Niekedy duchovný svet použije slová „Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth“. Nimi sa volajú trónmi anjeli, ktorí strážia božiu merkabu. Boh vtedy začne vo svojej cirkulácii rýchlejšie dýchať. Vďaka tomu nastáva mnohoraký energetický nárast.

 

Aj v samotnom posolstve channelingu sa niekedy opakujú viaceré výrazy:

Ak duchovný svet v rámci channelingu (teda nie na rozlúčku) použije slová „si nesmierne milovaný“, priteká spojená energia sily a moci a energie sa stabilizujú.

Pri slovách „ty si to najlepšie, čo Sol’A’Vana nesie“ sa zvyšuje frekvencia božieho dychu a cez planetárne mriežky sa energetický nárast prenesie všade.

Často počúvame aj slová „viac ako by akékoľvek slovo mohlo opísať“. Pri nich sa zdvojnásobuje vyžarovanie vysielanej energie.

Slová „všímaj si znamenia doby“ sa často zle chápu. Neznamená to, aby sme si všímali to, čo sa deje v dualite, všetky transformácie a to, sa už rozpadlo, ale aby sme sa pozreli na naše vnútorné dieťa. Znamená to dôveru vo vnútorné dieťa, aby mohlo niečo vykonať, aby sme nasledovali intuíciu.

Keď nám duchovná bytosť povie „odovzdaj sa do mojich rúk“ alebo „uvoľni sa do rúk božích“, vylieva sa na nás dôvera.

Niekedy nám duchovný svet dáva čas na to, aby sme počas channelingu niečo urobili či vnímali – „dáme ti teraz čas, aby si to urobil“. Vtedy vždy hľadia na naše svetelné telo a intenzívne sa mu venujú.

Ak však povedia „daj energiám priestor a čas“, vylieva sa na nás energia uzemnenia.

Často tiež môžeme počuť slová „mimo priestoru a času“. Tie znamenajú, že sa zvyšuje cirkulácia antakarany – svetelného energetického mosta za tretím okom, čím sa lepšie prijímajú energie skutočnosti a lepšie sa prepoja mozgové polovice.

Nasleduj stopy lásky“ tiež býva často nepochopené. Znamená to, že človek sám musí urobiť rozhodnutie, že zanechá nejaký starý vzor, ktorý používa a ktorý mu už nie je prospešný a začne niečo robiť inak.

So slovami „si dokonalý“ sa obracia duchovný svet na našu božskú časť, na naše svetlo, božské jadro, čo máme v sebe, ktoré je dokonalé. Nehodnotí to, čo robíme v dualite, to nedokáže, lebo je v skutočnosti, kde neexistuje žiadne hodnotenie. Duchovný svet nevie zhodnotiť, či si niekto dnes dobre urobil svoju prácu alebo urobil niečo zlé – to je pohľad duality. Keď sa na nás bytosti svetla pozerajú, vnímajú vždy naše božské svetlo, ktoré má každý človek v sebe, a to je dokonalé, neriešia to, ako sa prejavujeme v dualite.

Niekedy sa v channelingu opakujú slová alebo skupiny slov. To má tiež význam. Keďže reč je obmedzená, nie je vždy možné nájsť iné slová – tóny –, ktoré by popisovali rôzne energetické vzory. Ak sa teda v channelingu hneď za sebou opakujú slová, hoci znejú rovnako, napríklad „vždy, vždy, …“, s druhým slovom priteká iný energetický vzor ako s prvým slovom.

Či už vnímame energetické posolstvá za slovami alebo nie, jedno je vždy rovnaké: channelingy z duchovného sveta nikdy nešíria žiadny strach, žiadnu paniku, nikdy nikoho nehodnotia, nikdy nikomu nič neprikazujú. Len nám dávajú podporu na našej ceste, ktorú môžeme – no nemusíme – prijať.