Kniha: 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 3 – Zjavenia o časových epochách

Kto sme a odkiaľ pochádzame? Zodpovedá história ľudstva, ako nám ju predkladajú vedci, pravde, alebo existuje iná, oveľa komplexnejšia a samozrejmejšia pravda, kde všetko má svoj zmysel a každý kúsok zapadá do celkovej multidimenzionálnej skladačky? Pravda, ktorá sa nás hlboko dotýka? Príbeh, v ktorom má každá duša, každý jeden človek svoje dôležité miesto a je súčasťou vyššieho plánu zrodeného z lásky?

V tejto knihe poskytuje 36 najvyšších radcov a Sabine Sangitar čitateľovi hlboké pochopenie časových epoch, ktoré sú históriou nás a našej Zeme: Začneme prvou inkarnáciou v Lemurii, kedy človek ešte nemal telo. Pokračovať budeme obdobím Atlantídy, ktoré bolo plné bojov a skončilo veľkou potopou. Nasledovať bude magický a mystický Avalon s kráľom Artušom, rytiermi Okrúhleho stola a Merlinom. Potom epocha zvestovateľov, Lentos, ktorá vyvrcholila príchodom Ježiša. A napokon zlatý vek, súčasnosť, kedy sa zjednocujú všetky epochy.

Každé slovo vedie čitateľa k hlbokému vnútornému porozumeniu a precíteniu vlastného miesta v toku udalostí. Získava poznane vzájomných vzťahov medzi udalosťami, otvára sa mu obraz veľkého celku a pochopenie, ako jednotlivé kúsky skladačky začínajú do seba zapadať, ako sa vyvíjal plán na záchranu planéty a čo všetko sme museli urobiť pre to, aby sa naplnil.

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Obsah knihy:

Melek Metatron: Prepojenie energií rôznych časových epoch (Kryonfestival jeseň 2012)

Melek Metatron: Ako hra duality začala a ako končí (Kryonfestival jeseň 2007)

Melek Metatron: Transformácia Luciferovej energie a mriežka lásky (Kryonfestival jar 2008)

Ganesha: Rozpustenie prekážok a odporu (verejný channeling júl 2010)

Sabine Sangitar: O Yoah’Toh, 144.000 a Lemurii

Seth: Aktivácia lemurijského kryštálu (Kryonfestival jeseň 2010)

Kryon: Zapálenie lemurijského ohňa lásky (Kryonfestival jeseň 2010)

Hiam’Destranus: Aktivácia lemurijských strážcov Annotha a Neroosa (Kryonfestival jeseň 2010)

Annoth: Tóny An‘Anasha (Kryonfestival jeseň 2010)

Sheldrak: Lemurijský oheň

Melek Metatron: Svetelní bojovníci z Atlantídy

Toth: Božie dedičstvo

Toth: Kryštálové miesta

Sabine Sangitar: O Tothovi a tónoch Lemurie

Sabine Sangitar: O lemurijskom svetelnom odtlačku

Merlin: Hmla Avalonu sa zdvíha

Myriel: Zasvätenie do aspektu schopností (Kryonfestival jar 2010)

Merlin: Zvolávanie mágov (Kryonfestival jeseň 2017)

Sabine Sangitar: O mágoch

Kryon: Účinnosť sľubov, pút lásy a prísah z Avalonu

Melek Metatron: Zrušenie sľubov z Avalonu (verejný channeling 10/2007)

Sabine Sangitar: O sľuboch z Avalon

Kráľ Artuš: Božia moc a vykúpenie odpustenia (Kryonfestival jeseň 2011)

Ježiš Kristus: Dedičstvo kráľa Artuša a Biele kňazstvo (verejný channeling 08/2011)

Sabine Sangitar: O Avalone

Sheldrak: Zjednotenie úrovní štyroch časových epoch

Sheldrak: Vznik spirituálnych pochybností

Ježiš Kristus: Zavŕšenie mojej práce

Sabine Sangitar: O spirituálnych pochybnostiach a o dôvere

Matka Mária: Oslobodenie od prilepených vzorov (Kryonfestival jeseň 2013)

Ježiš: Som s tebou

Melek Metatron: Nosná sila vzosupu

Sanat Kumara: Fakľa svetla Prosonodo

Melek Metatron: Nová éra energie vykúpenia

Sabine Sangitar: O rozširovaní Prosonodo svetla

Ježiš Kristus: Dokonalá energia mieru božieho zdroja

Kryon: Význam magnetickej energie lásky

Shakti: Čas zjednotenia

Sabine Sangitar: O dedičstve Božom, Sol’A‘Vane a dokonalom tóne

Melek Metatron: Veľvyslanci lásky

Kryon: Brána 11:11

Sabine Sangitar: O energii draka a jednorožca

Nie’A’Tieh: Tvoj kontakt s energiou draka a jednorožca

Nie’A’Tieh: Tvoje ponorenie sa do energie draka a jednorožca

Baheaa: Tvoja cesta do rôznych inkarnácií

Sabine Sangitar: O poli 389 planét a úlohe planéty Sol‘A‘Vana

Baheaa: Tvoja cesta na rôzne planéty

Anjel Chamuel: Tvoja svetelná práca ako avatara na iných planétach

Ježiš Kristus: Si to najlepšie, čo Sol’A’Vana nesie

Kryon: Tvoje dávanie a prijímanie planetárnych energií (Kryonfestival jeseň 2011)

Sabine Sangitar: O štyroch vzostúpených planétach

Maris: Pre tých, ktorí majú v srdci lásku