Sheldrak: Zjednotenie úrovní štyroch časových epoch

Od: Myriel

Sheldrakove posolstvá nie sú tým najľahším čítaním, no o to väčšiu silu majú. Shledrak je náš starý dobrý druh a priateľ, po ktorého boku sme strávili dlhý čas v Atlantíde. V tomto channelingu nám prináša posolstvo o tom, čo z vyššieho pohľadu znamenajú najdôležitejšie časové epochy, ktoré boli na Zemi. Nič nie je oddelené, všetko sa jedného dňa spojí – a tak je to aj s časovými epochami a energiami, ktoré sú v nich uložené. Tak ako má človek svoje 4 telá – fyzické, emocionálne, mentálne a spirituálne, tak ako sa tieto 4 úrovne uzemňujú, zjednocujú a vytvárajú zjednotenú čakru, tak sa zjednocujú aj energie z rôznych časových epoch. Viac o tom Sheldrak. Channeling je súčasťou tretieho zväzku kníh 36 najvyšších radcov a zverejnený je aj tu (v nemčine).

Ja som Sheldrak. Som posol boží. Som zvestovateľ. Som to, čo som – božstvo univerza. Moje bytie je plné nesmiernej lásky, plné moci a sily a týmito slovami by ťa chcel Sheldrak znova pozdraviť: Omar Ta Satt!

V tomto prítomnom okamihu, v tejto dobe začína na vašej planéte nový čas: čas poznania, ale aj čas a energia, ktoré si vyžadujú, aby si ty svojím vysokým vedomím bol schopný zmeniť svoje myslenie – zmeniť ho a zamerať ho na Nový vek. Čo to znamená, to ti teraz prinesie Sheldrak ako posolstvo.

Nič sa nedeje náhodou! 36 najvyšších radcov svetla otvorilo s pomocou pionierov zlato-modrej frekvencie brány Lentos a tým môže do Zlatého veku prúdiť energia, aby sa mohlo zjednotiť to, čo patrí k sebe.

Pretože iba cez zjednotenie je možné, aby zaznel dokonalý tón a dosiahol sa bod zlomu dimenzie! Sheldrak ti prináša posolstvo lásky, mieru, múdrosti a poznania! Pretože ty si sa narodil preto, aby si bol pri tom – s tvojím božským jadrom, s tvojou dušou, s tvojím bytím – aby si uznal tento nový vek a slúžil planéte.

Počúvaj teda slová Sheldraka, ktoré sa ťa majú dotýkať hlboko v tvojej duši. Keď Sheldrak prináša posolstvá, vibruje v týchto posolstvách vysoko-energetická energia. Rozširuje ťa a umožňuje ti rásť. Je pre nás dôležité, aby si tomu rozumel – nie rozumom, ale srdcom!

Ako vieš, existuje energetické rozdelenie fyzickej a emocionálnej úrovne, duševnej a spirituálnej úrovne. Osobné prebudenie zahŕňa to, že všetko sa navzájom zjednotí a človek hlboko vo svojom vnútri cíti, aký je božský a kým je. Tento proces musí prejsť aj v kolektíve – v celej energii planéty! Len keď sa toto udeje, môže nastať zmena dimenzií!

Sheldrak ťa podá správu a prinesie ti posolstvá, čo znamenajú energie, zjednotenie a dokonalý tón: Poďme späť do Lemurien. Tam boli bytosti bez tela. Po dlhú dobu tieto bytosti, dnešní pracovníci svetla, pracovali bez tela – so všetkou láskou, s esenciou božstva.

Vytvorila sa však jedna energia, ktorá – ako vieš – sa označuje ako dualita. Tak sa Lemurien považuje za fyzickú úroveň. Bez tela, keď si bol ešte svetlom, si pracoval s celou svojou podstatou počas veľmi dlhej doby. V Lemurien si si musel zvyknúť na to, že okolo tvojej duše sa vytvorila pevná hmota.

Poďme do časovej epochy Atlantídy. Môže to byť ťažko rozumom pochopiteľné, no počúvaj Sheldrakove slová: Atlantída sa nazýva spirituálnou energiou a spirituálnou časovou epochou. Ľudia v časoch Atlantídy boli vysoko spirituálni. Nepoznali žiadne spirituálne pochybnosti, no energia Lucifera im dávala zabrať.

Mnoho spirituálne vysoko vyvinutých bytostí sa prihlásilo k temnote a sile Lucifera. Časová epocha Atlantídy bola pre celé univerzum jedna všeobsahujúca a zároveň veľmi komplexná časová epocha, pretože nebolo isté, či boh znova nevdýchne. Luciferova energia bola v časoch Atlantídy nesmierne silná. Mnohí sa rozhodli pre temnú moc napriek tomu, že boli veľmi spirituálni.

Poďme sa do časovej epochy Avalonu. Avalon sa označuje ako emocionálna energia a emocionálna úroveň. V tejto časovej epoche išlo o to, aby sa získala sloboda a znovu bola objavená ľudská láska, aby sa otvorilo srdce a duša, a tým sa vstúpilo do slobody. Brány Atlantídy a brány Avalonu sú už otvorené a mnohí pracovníci svetla mohli tieto energie veľmi silne cítiť, keď sa zjednotili so súčasnými energiami Zlatého veku.

Lentos sa označuje ako mentálna úroveň a mentálna energia, pretože zvestovatelia z Lentos museli začať meniť zmýšľanie – tak, ako to robíš ty dnes v Zlatom veku. Boli emocionálne a spirituálne veľmi zrelí. V Lentos, v tejto časovej epoche, bolo potrebné zabudnúť na všetku starú múdrosť, o ktorú by sa zvestovatelia mohli oprieť, aby bolo možné položiť nové vzory a stopy. Vzory a stopy, ktoré prinášajú pochopenie všetkého – no nie rozumom, ale srdcom. Keď sa otvorili brány Lentos, dostala sa táto mentálna energia do mentálneho ducha ľudí.

V posolstvách sme znova a znova zdôrazňovali, aké je dôležité oslobodiť sa od kolektívnych myšlienok. Mentálna energia bude teraz veľmi užitočná a ukáže ti, čo znamená vystúpiť z kolektívneho myslenia ľudí a zjednotiť navzájom všetky energie.

Zlatý vek, v ktorom sa vy ľudia nachádzate, má za úlohu zjednotiť navzájom všetky tieto energie, aby sa vytvorila jedna veľká zjednotená čakra. Keď narastie táto zjednotená čakra vo vedomí Lady Shyenny, zaznie dokonalý tón a uskutoční sa vzostup.

V každej časovej epoche boli mimoriadne energie. V každej časovej epoche zanechali vysoko rozvinuté svetlá svoje dedičstvo. Najvyšším darom, ktorý ti prináša Lentos, je Prosonodo svetlo Ježiša Krista. Je to živý hviezdny tetraéder Kristovej energie. Obsahuje všetku energiu vykúpenia. Svetlo Prosonodo je hviezdny tetraéder, ktorý sa zjaví ako prvý, keď zaznie dokonalý tón. Je to zároveň živá merkaba Ježiša Krista.

Zmena myslenia sa už začala. Sheldrak ti hovorí, že v istom čase počas zmeny dimenzií príde Ježiš Kristus vo hviezdnom tetraédri, v Prosonodo svetle, aby bol pri vzostupe s vami ľuďmi. Svetlo Prosonodo je najväčším darom epochy Lentos! V jednom z tvojich aspektov sa nachádza Kristova kvapka. Táto bude vďaka prílevu Prosonodo svetla ešte mocnejšie pôsobiť a tvoja merkaba sa pozdvihne, narastie a spojí s dychom božím.

Kým sa tvoja merkaba teraz prispôsobuje božiemu dychu, budeš zároveň uzemnený na všetkých úrovniach. Sheldrak ťa žiada, aby si si položil ruky na nohy.

(Daj si na tento prenos energie trochu času.)

Tak sa to stalo.

Teraz vyspelé svetlá lásky vykonávajú zladenie. Kým sa to deje, Sheldrak má za úlohu odovzdať ešte jedno posolstvo, ktoré má pre všetkých pracovníkov svetla veľký význam.

Sheldrak chce s tebou hovoriť o tom, že v tvojom svetelnom tele už nie sú žiadne cudzie bytosti, ktorými by si bol posadnutý! To, čo mnohí ľudia vnímajú, sú prichytené kolektívne energie a každý človek má možnosť sa od nich očistiť. Prichytené kolektívne energie môžu byť nepríjemné, ale nie sú to žiadne posadnutia! Pre 36 najvyšších radcov svetla je veľmi dôležité, aby sa to ľudia dozvedeli!

Dôveruj slovám vyspelých svetiel! Ver, že 36 najvyšších radcov svetla, že vyspelé svetlá lásky prinášajú pravdu a skutočnosť. Ako Kryon vždy hovoril: Pravda si hľadá svoju cestu!

Sheldrak by chcel znova zdôrazniť, aké dôležité je pochopiť, že energie z rôznych časových epoch sa zjednocujú a vzniká a rastie veľká zjednotená čakra, aby Lady Shyenna mohla vydať dokonalý tón a bolo možné vykonať vzostup.