Lemuria a Lemurien

Všetko v univerze je energia, vibrácia, ktorá sa prejavuje svojimi tónmi. Tóny môžeme vyjadriť písmenami, ktoré poznáme – avšak nie vždy, pretože písmená jednoducho nestačia na to, aby vyjadrili všetky rôznorodé energie.

 Dôležité je len uvedomiť si, že každé jedno pomenovanie, čo k nám prichádza z duchovného sveta, sú vždy tóny, ktoré vyjadrujú energiu skrytú za daným pomenovaním.

Tak je to aj s našou planétou. Mala rôzne mená, ktoré v danom čase vyjadrovali jej energiu. Predtým, ako bola vytrhnutá z božských magnetických línií a uvrhnutá do hĺbok duality, jej tóny boli Lemuria. Lemuria je teda stav našej planéty v dobe, keď bola kompletne celá v skutočnosti.

Keď sa však spustil experiment s oddelením sa od puta lásky s bohom, bola planéta vyhodená zo svojich energií a jej vibrácia sa zmenila. Už to nebola Lemuria. Tóny planéty sa zmenili na Lemurien. Lemurien teda označuje našu Zem zasiahnutú dualitou.

Z tohto drobného rozdielu, ktorý sa v slovenčine dá ľahko zanedbať, je vidno, že každé slovo, ktoré nám duchovný svet odovzdá, má svoj presný význam a dôvod, aj keď ho my nevidíme.

Viac o experimente oddelenia od puta lásky s bohom