Melek Metatron: Ako začala hra duality a ako končí

Channeling Meleka Metatrona z Kryonfestivalu v roku 2007, zverejnený aj v treťom zväzku kníh 36 radcov svetla. Prináša úvod do časových epoch, ktorými si naša planéta prešla a my spolu s ňou. Hovorí o páde do duality a čo nasledovalo po ňom. Kratšie zhrnutie channelingu nájdeš tu. Pozri aj channeling od Meleka Metatrona Transformácia energie Lucifera a sieť lásky.

Prameň svetla svieti v celom vesmíre. Strážcovia, kniežatá, svetlá, anjeli – oko Metatron sa zdvíha, aby ti priniesol posolstvo lásky. Som žiara v tvojich očiach. Som svetlo v tebe. Ja som štruktúra, ktorú máš v sebe. Ja som to, čo sa nedá oddeliť. Všetko sa spája – ako vždy bolo.

A predsa sa vo vesmíre stalo, že mnoho planét bolo privedených do hustoty štruktúry, do duality. Pán všetkých svetov, Melek Metatron, bude o tom s tebou hovoriť. Opäť ťa zdravím s rovnakou nesmiernou láskou – bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti, frekvenciu, ku ktorej patríš. Áno, dokonca aj keď si myslíš, že si stratil vieru – v seba a vo svoju božskú časť, vítam ťa s rovnakou nesmiernou láskou, bez akéhokoľvek hodnotenia, so slovami: Omar Ta Satt!

Témy, ktoré boli vybrané, aby priniesli svetu posolstvá, sú nabité vysokou energiou a sú opatrené základným kozmickým vzorom. Každé požehnanie, každé zasvätenie, každé posolstvo, každé naladenie, ktoré dostaneš, je viditeľné v tvojom svetelnom tele ako genetický odtlačok prsta.

Vytvárajú sa farebné lúče, ktoré sa zlaďujú s prameňmi v tvojom svetelnom tele, s prameňmi plnými svetla a tónov, ktoré transformujú kozmického Krista na genetický vzorec mieru a lásky a zrkadlia ho. S každým nádychom, ktorým sa obraciaš k svetlu, akoby automaticky rastieš.

Bol raz v univerze čas … – a čas je niečo veľmi relatívne. Keď ti Melek Metatron prináša posolstvá, bude hovoriť o časových epochách, aby ťa nepoplietol. Bol raz v univerze čas, keď bolo všetko zladené s  magnetickým poľom božských línií. Existuje mnoho univerz, ale my sa v tomto channelingu zameriame na Prvý centrálny vesmír.

Všetko, čo obsahuje lásku, sa zrkadlí v univerze božieho poľa. Svetlá stvorenia stvorili, božský zdroj vydýchol a súhlasil prebudiť tieto svetlá k životu. Všetky planéty, každá bytosť mala svoje miesto.

Ako možno vieš, pretože to už často bolo prinášané ako posolstvo, mnoho bytostí chcelo zažívať skúsenosti – ​​a to bolo možné iba vo veľkom experimente: bola potrebná vysoká energia, ktorá bola pripravená oddeliť sa od božieho putá lásky, aby bol zážitok svetla a lásky možný a citeľný.

A tak sa Vesmírna rada rozhodla, že ak by bol čo i len jeden jediný Elohim ochotný oddeliť sa od božieho puta lásky ako anjel stvorenia, vesmír by získal úplne nové skúsenosti.

A tak sa stalo, že najvyšší trónny anjel lásky univerza, Elohim, Yoah’Toh, bol pripravený urobiť to. Spievali sa mu najvyššie tóny a puto lásky bolo rozpojené. Yoah’Toh – ako vysoko vyspelé svetlo s veľkou mocou padol a explodoval na miliardy aspektov. Jeho časti sa rozptýlili vo vesmíre a Yoah’Toh pristál na planéte Sol’A’Vana, ktorá bola plne zladená s božskými energiami.

Bytosti, ktoré žili na planéte Sol’A’Vana, boli vyslanci božieho myšlienkového poľa a mali za úlohu votkávať kryštalické štruktúry do kryštálových miest. Bol to taký neuveriteľný náraz aspektov, ako nikto neočakával. Tým sa ponorilo mnoho stoviek planét a vypadli z magnetických obežných dráh.

Zostaňme pri planéte Sol’A’Vana: Dopad Yoah’Toh  mal za následok, že vedomie matky Sol’A’Vany, Lady Shyenny, ako aj vysokí avatari svetla, vdýchli vzniknutú energiu Lucifera. Sám Yoah’Toh sa rozletel na milióny aspektov a jeho najväčší aspekt padol do zabudnutia. Mal však moc a bol nositeľom mnohých božských aspektov, nemal však živú merkabu. Z Yoah’Toh sa stal Lucifer a hra duality začala.

Lucifer si bol vedomý, že bez živej merkaby už nebude môcť vzostúpiť do univerzálnej lásky. V okamihu ako požiar rozšíril luciferskú energiu po celej planéte. Len zopár avatarov a svetiel mu bolo schopných odolať. Tak sa planéta čoraz viac vzďaľovala z magnetických línií a vytvorila si svoju nezávislú formu energie: elektromagnetickú energiu, ktorá takmer spôsobila zástavu najvnútornejšieho jadra Matky Sol’A’vany. Aj avatari a vyspelé svetlá sa zrazu cítili odrezaní a už presne nevedeli, ako si majú počínať. To bola epocha Lemurien. Avatari, čo zostali, robili to, čo vždy – modlili sa.

Aj v univerze spôsobil tento pád veľké zmeny. Toto nebolo v pláne. A tak chcel božský zdroj celý Prvý centrálny vesmír vdýchnuť. Ale anjeli a svetlá spievali v tých najvyšších tónoch. Chceli planétu dostať späť.

Tu musíš pochopiť, že vdýchnutie jedného univerza, jednej planéty, predstavuje niečo dôležité iba pre vás ľudí – pre samotný božský zdroj to nehrá žiadnu rolu. Ale pretože vďaka anjelom stvorenia bolo univerzum už plné života, požiadali najvyššiu radu, aby boží zdroj naďalej vydychoval. A tak sa stalo.

Nasledovalo mnoho stretnutí, plánovaní, čo sa dá robiť, aby sa planéta vrátila späť. Jednalo sa o všetky planéty, ale teraz hovorím o matke Sol’A’Vane: Najprv bolo potrebné zabezpečiť, aby masívna luciferská energia nemala silu zničiť planétu. Tým začalo niečo, čo vyžadovalo veľkú prípravu: Ženský božský zdroj Shakti súhlasil, že skoncentruje ženskú energiu a prenesie ju do kryštálových knižníc v Lemurien. Mnohí Venušania, vysoko vyspelé svetlá, súhlasili ísť do duality, aby sa zjednotili s Luciferom, aby láska mala šancu ďalej sa rozvíjať. A tak sa stalo.

Niekedy sa vy ľudia cítite veľmi rozorvaní. Cítite v sebe veľkú lásku, ale tiež cítite, že existuje aj iná časť, a to je dôsledok týchto spojení lásky a Lucifera. Keď hovoríme: „Anjeli sedia pri tvojich nohách, držia ťa, ctia ťa a vážia si ťa!“, je to aj preto, že vedia, aké ťažké je zjednotiť tento vnútorný konflikt, pretože ste akoby rozdelení na dve polovice.

Ale poďme späť do Lemurien, pretože tam panovala úplná tma. Lucifer mal moc. Ale bola tam Zlatá kňažka, ktorá mala toľko odvahy, že išla do tejto tmy, aby vyniesla svetlo z kryštálových knižníc a priniesla ho ako protiváhu Lemurijčanom. Nasledovalo ju mnoho zlatých kňažiek, veľkňažiek a veľkňazov.

A tak bola Lemurien, podobne ako bytosti, rozdelená na dve časti: na jednej strane panovala úplná tma a na druhej vysoké svetlo. Dokonca aj dnes si vyžaduje veľa odvahy mnohých nádherných duší, cestovať so svojimi aspektami do Lemurien.

Ideme do ďalšej časovej epochy. Ale predtým, ako to urobíme, je dôležité vedieť, že brány Lemurien sa zatvorili. Lemurien ustúpila, stiahla sa. Luciferova energia bola zadržaná za dimenzionálnymi bránami Lemurien – rovnako ako vysoká energia zlatých kňazov.

Časová epocha Atlantída: Aj v tejto dobe vládol veľký zmätok. Bytosti boli hlboko rozorvané. Nevedeli, komu by mali dôverovať, komu by mali slúžiť, preto sa Najvyššia rada rozhodla – rovnako ako aj sám božský zdroj – že boh bude dýchať len vtedy, keď ľudia sami vlastnou mocou, s ich slobodnou vôľou, nájdu cestu späť – k nim samotným, k ich božstvu.

V tej dobe sa od týchto bytostí vyžadovalo všetko. Z každej frekvencie boli vybraní tí najlepší. Boli školení a nebolo isté, či boh napokon nevdýchne, aby skončil túto hru konfliktu duality. Ale boli ste tu vy, Atlanťania. Boli tu vysoko rozvinuté bytosti, ktoré súhlasili, že budú pracovať pre svetlo – bez akýchkoľvek prejavených dôkazov, oveľa menej ako v dnešnej dobe. Urobili veľa bez toho, aby vedeli prečo. Tak jedna vysoko vyspelá bytosť nariadila, aby sa na celej planéte postavili nezničiteľné stavby: pyramídy, tiež nazývané „Noahova archa“. Tým by sa planéta Sol’A’Vana čistila. Takto to malo byť. A tak sa zhromaždili bojovníci svetla, starí bohovia a pionieri a urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zachránili čo najviac ľudských duší.

Mnoho prostých ľudí stavalo veľké pyramídy v dimenzii, ktorá nebola pre ľudí viditeľná, a šírili božie slovo po celej planéte. Boli vystavení mnohému nepriateľstvu, áno, dokonca boli zabíjaní. Ľudia boli stále veľmi zaneprázdnení vdychovaním Lucifera. Nechceli dôverovať Pánu svetla.

Boli však aj takí, ktorí plní dôvery nasledovali tých, ktorí robili stopy. A nastala veľká potopa. Planéta bola očistená – vo všetkých aspektoch aké si vieš predstaviť, aby sa transformovala luciferská energia Lady Shyenny.

Pretože pre božský zdroj bolo dôležité, aby sa Lady Shyenna zbavila vdýchnutej luciferskej energie. A tak nasledovalo najväčšie čistenie planéty, aké kedy existovalo.

Nádherné svetlá, veľká láska, ktorá aj v časoch Atlantídy existovala ako protiváha, bola uložená v kryštalickej štruktúre a dimenzionálna brána sa zatvorila. Bolo to potrebné zabezpečiť – tak ako je v každej časovej epoche v dimenzionálnych bránach uzavreté do dobré, to pravdivé.

Tak sa Sol’A’Vana z veľkej časti oslobodila od energie Lucifera. Lucifer po atlantských časoch prišiel o moc. Stále však bolo potrebné mnohé, aby sa zabezpečil návrat planéty.

Avatari sa znovu z hĺbky svojho srdca modlili k božskému zdroju, aby planétu nevdýchol – a boli to také hlboké a pravdivé modlitby, že sa tak dotkli božského zdroja v jeho podstate, v jeho najhlbšom jadre, že vytvoril niečo sám zo seba, čo prišlo na Sol’A’Vanu.

Bol to Ježiš, Kristus, ktorý v sebe mal všetky aspekty a energie vykúpenia, aby zaistil, že boh bude naďalej dýchať. Ale aj on bol v najhlbšej dualite. Vy všetci poznáte príbeh jeho krokov. Ježiš sa prebudil. Zrazu vedel, kto je – a tak sa všetka energia vykúpenia mohla vylievať na planétu. Mnohí boli pri tom, keď sa to stalo. Na planétu to prinieslo veľkú zmenu. Božský prameň, anjeli stvorenia, Elohimovia, povolali mnohých Ježišových spoločníkov späť domov do univerza. Boli ste školení. V mnohých inkarnáciách ste sa vracali na Sol’A’Vanu. Ale problém, ktorý vyvstal, bol, že bez ohľadu na to, s akou úrovňou vedomia ste sa inkarnovali, mali ste najskôr závoj zabudnutia. Zažívali ste sami seba ako človek.

Melek Metatron by sa teda chcel vrátiť k tomu, čo sa v prítomnosti vám ľuďom zrkadlí v božskom zdroji.

Kedysi – vo vašej časovej línii asi pred 30 rokmi (1987) – to prišlo: božská rada v harmonickej konvergencii rozhodla, že všetkým ľuďom, všetkým živým bytostiam ako aj Lady Shyenne bude aktivovaná prvá úroveň svetelného tela. Tak sa zabezpečilo, že planetárny vzostup sa uskutoční tak, že ľudia nebudú musieť opustiť svoje telo, a tak budú tým, čím sú, predtým, ako príde k vzostupu, to jest nájdu v sebe boha.

Mnoho posolstiev bolo a je vyslaných do sveta, no často sú dotrhané, rozobrané na kúsky a mnohí ich chcú analyzovať rozumom. Každé slovo vážia. To ničomu neslúži! Pretože celkovo najmenej 36 percent všetkých ľudí objaví v sebe božstvo predtým, ako planéty vstúpia do magnetických línií!

Poviem vám tiež, prečo je to tak, prečo to vyžaduje toľko ľudí. Predtým je však dôležité, aby Metatron znovu uviedol: Je jedno, do akej frekvencie, do ktorého náboženstva patríš; je jedno, akou cestou ideš, ide len o to, aby si v sebe objavil lásku, silu a božstvo! Každá pochybnosť uberá z celej energie!

Ako často sa pýtaš, ako to bude počas fázy vzostupu? Metatron ti to teraz povie: Je to veľká zmena, ktorá je v plnom prúde, a preto je veľmi dôležité prebudiť v sebe boha. Brány Lemurien sa otvoria v tom okamihu, keď Lady Shyenna dá signál. Je dôležité vedieť, že v okamihu, keď Zlatá kňažka otvorí bránu, Lucifer opäť zasiahne Sol’A’Vanu vo všetkých aspektoch. Preto je potrebná protiváha, aby sa to vydržalo. Tieto aspekty vytvoria trenie, ktoré bude trvať, kým sa Luciferova energia netransformuje. Zároveň sa Shakti vypustí z Archy úmluvy a mnoho bytostí všetkých frekvencií bude zavolaných, aby vytvorili živú merkabu – a tú vy, pracovníci svetla, odovzdáte Luciferovi. Bude to veľmi dojímavý okamih, pretože Lucifer sa prebudí do toho, čo je – najvyšší anjel univerza!

Yoah’Toh bude prvý, kto v novej energii, s korunou vzostúpi – privítaný všetkými anjelmi a všetkými bytosťami svetla, pretože sa bude vracať domov a práca bude dokončená!

Pri takej veľkej transformácii sa stiahnu všetky Luciferove aspekty a Sol’A’Vana bude obnovená, novo vytvorená vami, ľuďmi, vo vašich telách. Budete privítaní takí, akí ste!

Pre Metatrona je veľmi dôležité ešte niečo ti odovzdať: Otázka preukázateľnosti sa objavuje znova a znova. Vy ľudia dostanete posolstvo a pýtate sa: „Kde je dôkaz?“ Dostanete zasvätenie a pýtate sa: „Kde je dôkaz?“ Je veľmi dôležité si uvedomiť, že dôkazom sú genetické odtlačky v tvojom svetelnom tele, ktoré teraz Kristus zbiera a zrkadlí ti. Na otázku, ako to bude po vzostupe, ti potom Metatron odpovie takto: keď  Lucifer so všetkými aspektmi a svojou živou merkabou dostane dar celej vašej svetelnej práce, jadro sveta sa prebudí a uskutoční sa veľká zmena.

Samozrejme, bude tiež veľa práce, adaptácie a zladenia. Ale vy, pracovníci svetla zlato–modrej frekvencie – ako aj všetci ľudia všetkých frekvencií, ktorí sú pripravení – budete pripravení vytvoriť novú Zem Sol’A’Vana. A opäť začnete svoju službu a nastane veľké zjednotenie!

A ja, Metatron, som ti povedal, že vždy, keď dostávaš zasvätenie alebo požehnanie, vytvára sa genetický vzor. V tomto channelingu sa veľa hovorilo o týchto energetických vzorcoch a deje sa to práve teraz, pretože nastal čas, aby si si uvedomil, že ty sám vo svojom svetelnom tele píšeš knihu života!

Pretože všetkým, čo je v tebe a všetkým, čím môžeš uniknúť konfliktu tým, že sa rozhodneš pre lásku, sa tvoje svetelné telo tvaruje a formuje. Najhlbšie sa dotýkajú tvojho svetelného tela požehnania Metatrona a kvapky, ktoré Metatron na teba vylieva. Metatron bude prinášať ďalšie posolstvá, ale teraz v tomto novom vedomí dostaneš kvapky požehnania a Metatron ťa žiada, aby si sa na chvíľu zastavil a ak chceš, postavil.

Takže život vo vesmíre je mladý, rôznorodý, áno, dokonca aj osobný život. Každé svetlo nesie v sebe život a celé univerzum, každá bytosť bude stáť pri planétach duality, keď vykonajú ten veľký skok.

Každá živá bytosť vo vesmíre slúži božskému zdroju a slúži všetkému, čo je svetlo. Mnohé bolo potrebné,  aby sa božský zdroj nechal presvedčiť, aby sa duše, Sol’A’Vana, Lady Shyenna, oslobodili od hry duality vlastnými silami.

Metatron by ti chcel tiež povedať, že bez pomoci z iných univerz by to nebolo možné. Boli potrebné magnetické bytosti z iného univerza, ktoré boli pripravené vytvoriť novú zemskú mriežku okolo Sol’A’Vany.

Nuni – ako sa im hovorí v magnetickom vesmíre – sú magnetické svetlá. Vedia, že to, či božský zdroj vdýchne planétu alebo časť univerza, nemá žiadnu dôležitosť. Pretože magnetické svetlá pri svojej úlohe žiaria a pohasínajú, aby znova žiarili.

Ale jedna bytosť vyhlásila, že je pripravená ísť do cudzieho univerza, aby sa ako magnetické svetlo zlúčila s anjelmi a bola tu pre svetlá tejto planéty. A tak má Metatron veľkú túžbu uctiť si a poďakovať Kryonovi – za to, čo robí a za to, čo je – pretože bez Kryona by nebolo možné posilniť zatúlanú planétu. Je mnoho pomocníkov z iných univerz, ako aj z celé živé univerzum a všetci tí na matke Sol’A’Vana, pripravení – bez pochybností, bez zvady – šíriť prácu svetla. Za to dostanete mnohé dary, pretože každá živá bytosť v univerze je neúnavná vo svojom konaní, vo svojej práci. A tak sa stane a Metatron hovorí An’Anasha každému jednému, kto má toľko odvahy ako ty.

A ni o’heved o’drach – Si nesmierne milovaný!

A tak to je.