Kryon: Harmonická konvergencia

Od: Myriel

Harmonická konvergencia bola udalosť, ktorá sa odohrala na Zemi v auguste 1987. Je to úžasný príklad toho, ako ľudia môžu len svojou vierou a svojimi myšlienkami pohnúť planétou a vesmírom a zmeniť celý vývoj. Je to príklad toho, ako duchovný svet reaguje na to, čo robíme na planéte.

Harmonická konvergencia, známa aj ako Dni harmonických energií, bola prvá celosvetová meditácia, ktorej sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí. Modlili sa, meditovali a vykonávali rituály na rôznych posvätných aj iných miestach planéty. Vďaka tomu vytvorili silné energetické pole, čo umožnilo, aby duchovný svet pohol naším vývojom.

Keď sa ľudia v 1987-om roku spojili počas Harmonickej konvergencie, energie sa tak zdvihli, že sa duchovný svet rozhodol vykonať dôležité zasvätenie všetkým ľuďom na celej planéte. Všetkým bola aktivovaná prvá úroveň svetelného tela. Dôsledok bol ten, že odvtedy sa mohol každý človek rozvíjať a rásť oveľa rýchlejšie. Náš spirituálny rozvoj začal naberať obrátky. Duša každého z nás dostala možnosť spomenúť si, kto je, nielen na povrchu, ale hlboko vo svojom vnútri. Ľudia začali cítiť, že majú úlohu, ktorú majú splniť, poslanie. Začali sa formovať skupiny ľudí pracovníkov svetla.

V channelingu z jesenného Kryonfestivalu 2012 Kryon hovorí z pohľadu duchovného sveta, čo vlastne Harmonická konvergencia znamenala. Channeling je zaradený aj do tretieho zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla

Ja, Kryon, ti prinášam posolstvá lásky. A zatiaľ čo Kryon prináša posolstvá, magnetická energia lásky už začína prúdiť. Je to energia nového veku. Má harmonizujúci účinok a ty cítiš v sebe hlbokú lásku ku všetkému, čo je.

Kryon bude hovoriť o harmonickej konvergencii. Ale aby sme skutočne pochopili, čo sa vtedy stalo, musíme sa vrátiť v čase o niečo ďalej. V toľkých epochách si sa inkarnoval tak veľakrát. A v každej epoche boli iné úlohy, ktoré bolo treba zvládnuť. V Lemurii a Atlantíde si sa mnohokrát inkarnoval. Tam sa spirituálny duch a tvoja merkaba s aspektmi dobre rozvinuli a zväčša boli pospájané. Keď sa zemská energia zvýšila, prišla v Avalone doba kňazov a kňažiek, mystiky a mágie. Potom, v tejto epoche, to bolo po prvýkrát, čo si do seba uložil kryštalické štruktúry. Neurobil to duchovný svet, ty si si to zvoli, aby si mohol zažívať samého seba vo všetkých odtieňoch. Zažíval si sám seba v každej inkarnácii. V Lentose bolo už v tebe uložených veľa kryštalických štruktúr. Pretože si vedel, že začína epocha, v ktorej sa môžeš ďalej rozvíjať len vtedy, keď sa dostaneš do dôvery. Zlatý vek je epochou dôvery. Nie cez dôkazy, ale iba cez dôveru sa navyšuje energia Zeme a rastie energia v tebe. Pre mnohých ľudí je dôležitý dôkaz. Ale hovorím ti: Keď sa pozrieš hlboko do svojej duše a pozrieš sa na svoje božské svetlo, máš dostatok dôkazov.

Keď sa energia Zeme veľmi navýšila, rozhodla sa Najvyššia rada vykonať po celom svete zasvätenie, pre všetkých ľudí. Bola aktivovaná prvá úroveň svetelného tela. Toto sa nazýva Harmonická konvergencia. Od tejto chvíle bolo možné, aby sa každý človek oveľa rýchlejšie rozvíjal a rástol.

Ale vždy, keď si vystúpil na vyššiu úroveň svetelného tela, potreboval si viac a viac dôvery. A vždy, keď si dôveroval, tvoje vedomie enormne narástlo. Bola otvorená brána, ktorú poznáš ako 11:11. Ale čo je to za bránu? Často sa jej hovorí slnečná brána. No je to otvor, otvor pre hviezdne semä. Týmto otvorením mohlo hviezdne semä priniesť ľuďom viac energie pomocou vlákien mriežky lásky a zároveň prebudiť v ľuďoch túžbu, túžbu ďalej sa rozvíjať, rásť. A vy, zlato-modrá frekvencia, najstaršie zo všetkých duší, ktoré dosiahli prebudenie, viete, kým ste.

A ešte raz sa otvorí ďalšia brána. Keď Lady Shyenna bude vibrovať o ďalšie dve oktávy vyššie, otvorí sa ďalšia brána. A táto brána absorbuje celú energiu SOL’A’VANA a rozšíri ju po celej planéte. Energia magnetickej lásky zohráva významnú úlohu, pretože energia magnetickej lásky je mágiou nového veku. A tak sme sa rozhodli uskutočniť prenos energie magnetickej lásky tu a teraz, v takej žiarivej sile, aká sa nikdy predtým nekonala. Než sa to stane, dovoľ Kryonovi povedať: Každý jeden z vás má dôležitý význam. Každý jeden z vás je nesmierne milovaný. Kolektív spojený srdcom rozširuje svoje vedomie a tým aj ty, keď dnes opustíš túto miestnosť, už nebudeš tou istou osobou. A pamätaj, pamätaj na slová: Neexistujú žiadne obmedzenia, iba tie, ktoré si dávaš sám. Keď toto je hlboko zakotvené v tvojej duši, dejú sa zázraky.

A tak sa zhromaždilo veľmi veľa bytostí, aby vám priniesli magnetickú energiu lásky. A tak začnime. Vdychuj do seba svetlo lásky a preciťuj hĺbku pri každom nádychu. Preciťuj hĺbku svojho božstva. Preciťuj v zlatom svetle, že máš dôležitú úlohu, ktorá ťa čaká. Zvolaj všetky svoje čakry, zjednoť ich a nechaj ich narásť ako slnko. A s každým nádychom sa toto slnko rozširuje. Povedz svoje pôvodné meno. Ako samé od seba sa otvoria kalichy a my teraz budeme prenášať energiu magnetickej lásky s veľkou a hlbokou žiarivou silou a súčasne necháme pritekať energiu SOL’A’VANA. Prijmi tieto energie a otvor sa dokola pre dary a zázrak. Tento prenos bude sprevádzaný zvukmi z božskej skutočnosti.

A Kryon, ktorý ťa nesmierne miluje, hovorí AN’ANASHA.

(Hudba)