Sila podvedomia

Od: Shira

My myšlienky nielenže vytvárame, ale aj prijímame.

Podvedomie je ako úrodná pôda, keď tam padne semiačko myšlienky, začne rašiť. Možno ste už mali skúsenosť s cigánkou, ktorá sa vám dívala do očí a potom vyriekla niečo veľmi zlé, akési „prekliatie“. To je len skoncentrovaná myšlienka zničenia, ktorú vyšle do podvedomia. Keď toto semiačko zla padne do podvedomia plného strachu, pocitu viny, alebo neistoty, zapustí svoje korene a začne rásť. Ak človek dá tomu nad sebou moc, nešťastia sa dejú.

Nedávajte nikdy nikomu moc nad sebou!

To skoncentrované semiačko zla treba odstrániť čo najskôr, ak sa vám už dostalo do podvedomia, ešte skôr, ako zapustí korene. Najlepším nástrojom je Shon’A’Naar – meč Excalibur.

Ďalšou schopnosťou podvedomia je, že ono nerozlišuje, či rozmýšľate, alebo hovoríte o niekom niečo zlé, berie to ako informáciu pre svojho pána. Napríklad, keď rozmýšľate nad niekým, že je to hlupál, alebo to o niekom hovoríte, ono to prijíma akoby to bolo o vás. Začne vám padať nálada. Pritom si treba uvedomiť ešte ďalší fakt, že negatívne sa nedá zakryť sladkým náterom a tváriť sa, že tam nie je… Toto všetko teraz veľmi vylieza na povrch.

Čo sa s tým dá robiť?

V prvom rade byť úprimný sám k sebe, uvedomiť si, čo práve vytváram svojimi myšlienkami a potom to odovzdať na transformáciu. Len keď to uvidíme, môžeme s tým pracovať. V žiadnom prípade nezakrývať pred sebou. Dokážeme vytvárať vlastné myšlienky a vlastné emócie bez ohľadu na to, čo sa deje.
Veci sú také, aké sú, každý človek je taký, aký je. A my ho môžeme urobiť lepším, alebo mu prihoršiť.