O manifestácii myšlienok

Od: Shira

Ako si človek vytvára (manifestuje) vlastnú realitu? Začína to myšlienkami.

Myšlienky sú ako semiačka – semiačka nádherných kvetov, rastlín, stromov, čo nesú sladké plody, burinu aj jedovaté rastliny.

Duša je pôda, v ktorej keď sa semiačka-myšlienky zachytia, začínajú rásť. Duša-pôda môže byť úrodná, zdevastovaná, otrávená, vyčerpaná, môže ležať ladom-odpočívať, môže byť kultivovaná, alebo aj vyrabovaná. Podľa úrodnosti pôdy-duše rastú a vyvíjajú sa semiačka myšlienok, čo do nej boli vložené.

Naša realita je naše prostredie – to, čo vidíme okolo seba – je to naša osobná čarovná záhrada. Stačí sa len pozrieť okolo seba – čo tam vidíte, čo sa tam nachádza? Presne to ste si vytvorili…

Ako je to so mnou a s inými prebudenými ľuďmi: Moje myšlienky sú nesmierne živé a životaschopné. To je kvalita mystického liečivého ducha – dokáže tvoriť a manifestovať. Moja duša je nesmierne živá, aktívna a úrodná – myšlienky, ktoré príjme, ožívajú, začínajú rásť, žiť vlastný život a manifestovať sa, t.j. – hneď sa to prejaví v živote.

Preto nesiem obrovskú zodpovednosť za to, aké myšlienky prijímam aj vysielam – pretože rovnako životaschopné sú aj myšlienky, ktoré odovzdám inej duši, tam už záleží na tom, aká úrodná a živá tá duša je. Ak prijmem jedovaté myšlienky iného človeka alebo z kolektívu, rovnakou rýchlosťou sa vo mne začínajú množiť a zlá burina devastuje celú moju vnútornú záhradu. Keďže moja duša manifestuje a materializuje veľmi rýchlo, naozaj mám čo robiť, aby som nezamorila celé okolie a celý môj životný priestor – transformujem.

O negatívnych myšlienkach

Od: Shira

Máme taký naučený mechanizmus, že negatívne myšlienky potláčame. Každý okamžite cíti účinok negatívnych myšlienok, cíti sa zle, ubíja ho to. Lenže myšlienky sa nedajú potlačiť. Sú to živé energie, hľadajú spôsob, ako sa prejaviť. Čím viac ich potláčame, tým viac im dodávame na sile. Treba mať odvahu pozrieť sa na tú myšlienku a myslieť ju ináč. Zvyčajne myšlienky vytvárajú celý myšlienkový tok – doň vložíme kryštál NASHAO, čím sa otočí smer myšlienok ku šťastnému koncu.

Negatívne myšlienky často ani nebývajú naše, preberáme ich. Ľudia so spoločnými záujmami a v spoločných kolektívoch myslia rovnako. Ja napríklad keď vojdem k niekomu do bytu, alebo do iného zariadeného priestoru, viem, že som sa ocitla v hlave toho človeka. Každý predmet nachádzajúci sa v priestore je zhmotnená myšlienka.

Komunikácia na úrovni myslenia

Od: Shira

Existuje vedomá komunikácia a stretávanie sa na fyzickej úrovni – stretávam sa len s ľuďmi, s ktorými si máme, čo odovzdať, lebo ma k nim posiela Kristus. Vtedy je tam aj prítomný a takéto stretnutie je požehnaním pre všetkých. Rovnako je to aj s telefonovaním a správami – volám a píšem len vtedy, keď mám čo povedať. Neotravujem ľudí prázdnymi rečami na zabitie času, alebo bezduchými správami. To všetko len zbytočne berie pozornosť tým druhým.

Na úrovni myslenia je to rovnaké. Keďže cítim, kto na mňa a akým spôsobom myslí, platí tu rovnako – nevchádzať bez povolenia do myšlienkového procesu niekoho iného, lebo ho pritom vyrušujem.

Dovolené však je milovať tých druhých. Keď niekoho milujeme, tak nad ním nerozmýšľame, ale jednoducho sme v láske. Keď na nás niekto myslí a chce nás dostať tam, kde nás chce mať on, môžeme z toho aj ochorieť.

Keď na niekoho myslíš, automaticky je v tvojej mysli a je s tebou spojený. Ak si v láske, toho človeka to podporí. Vždy je podstatný zámer, či ho chceš dostať tam, kde ho chceš mať ty, alebo ho žehnáš a dávaš ho do rúk božích.

Vyspelé bytosti keď komunikujú telepaticky, vždy potrebujú súhlas toho druhého, podobne ako u nás, keď sa zdvihne telefón…príjem môže byť obsadený. Uvedomila som si to na svojich blízkych, moje dospelé dcéry, môj brat, nie vždy chcú byť spojené s mojou mysľou, potrebujú vlastné súkromie, ale vždy sú spojení s mojím srdcom

Naše energetické telá fungujú podobne ako naše mobily a počítače (veď boli zostrojené podľa nášho princípu). Aj my máme modus „nedostupný“, prípadne „neviditeľný“, aj my máme možnosť filtrov a spamu.

Ako mág poznám funkciu neviditeľný veľmi dobre. Dnes som viditeľná pre toho, koho ja chcem. Je to jedno z veľkých privilégií. Ale niekedy sa musím vedome zviditeľniť, keď idem cez prechod, aby ma šoféri videli a nezrazili.

O komunikácii dušou

Od:  Shira

Duša myslí v obrazoch a keď komunikujeme, dotýkame sa dušou, vytvárame obraz. Druhí ľudia ho prijmu a podľa toho, čo ten obraz v nás vyvolá, vieme, čo dotyčný myslí a čo tým chce povedať. Čím jasnejšia, trénovanejšia a koncentrovanejšia je myseľ, tým presnejšie a živšie obrazy dokáže vytvoriť.

U prebudeného človeka, u mága, sú tie obrazy tak životaschopné, že v duši druhých naďalej žijú. Platí to aj opačne – čím jasnejší a živší je duch a duša človeka, tým lepšie dokáže prijať a oživovať obrazy, ktoré vysiela druhý človek. Prebudený človek si musí dávať pozor, čo počúva, čo číta, nad čím rozmýšľa, a nepúšťať dnu to, čo nechce, aby v ňom naďalej žilo.

Prebudený človek, aktívny duch, má moc nad slovami, on určuje ich význam, jeho slová sú kryté zlatom. U neprebudeného človeka, u neprebudeného ducha, majú slová moc nad ním, dokážu ho určovať, až manipulovať.

O mágoch

Od: Shira

Mág je tvorca, rozprávkar, dobre vie, že žiadna objektívna realita neexistuje. Je ako maliar, čo stojí pred bielym plátnom a vie, že čo tam namaľuje, to tam uvidí. Keď sa tieto obrazy začnú hýbať, je to filmový režisér. Stačí, keď si nasadí ružové okuliare a vidí ružový, láskyplný svet. Nasadí si modré okuliare a vidí tajomný svet. Mág dokáže (ako v Popoluške) vytvoriť z tekvice koč, z myší nádherné kone. Nedá sa pomýliť formou, ktorá sa mu ukazuje. Mág je hravý a kreatívny, nepodlieha žiadnym pravidlám a diktatúre, tvorí realitu v každom okamihu, dobre vie, že nič nie je fixné a že všetko je možné.

Mág neberie ani výtvory spolublížnych príliš vážne. Vie, že ten druhý človek je autorom toho, čo vidí, svojich obrazov a svojho filmu. Z úcty k princípu tvorenia a slobodnej vôli to rešpektuje, no nedáva sa zatiahnuť do tejto hry. Mág nikdy nie je obeť, je autor. A keď sa mu nejaké dielo nepodarí, nevadí, vytvorí ďalšie, krajšie…

O hmote

Od: Shira

„Čo sa týka hmoty, mýlili sme sa všetci. To, čo sme nazývali hmotou, je energia, ktorej vibrácia sa natoľko znížila, že ju dokážeme vnímať zmyslami. Žiadna hmota neexistuje.“ –Albert Einstein

Keď sme presvedčení, že vesmír je hmotný, tak nám to svet zrkadlí – robíme skúsenosti ducha uväzneného v hmote a vidíme len hmotný svet.

Keď sme presvedčení, že je vesmír nehmotný, vidíme krásu, zázraky, je to náš duch, čo ovláda hmotu. Začalo sa to jasne oddeľovať. Podľa nášho základného presvedčenia – budú ľudia, čo budú žiť v raji, v rozprávke a ľudia, čo budú žiť v starom svete, v hmote… toto je nekompromisnosť SETHa. Buď si jedno, alebo druhé. Ľudia, čo poznajú Boha, vedia, že táto realita je ilúzia, sen.

Keď niekto hovorí, že žije v hmotnom svete, myslí tým, že potrebuje peniaze na život a na zaplatenie účtov. Lenže týmto postojom dáva peniazom absolútnu moc nad sebou. Všetko, čo potrebujeme na to, aby sme si vytvorili šťastný a radostný život, nájdeme v sebe, aj energiu hojnosti a bohatstva.

Časové okno

Od: Shira

Čo je to časové okno? Na úrovni osobnej a historickej ho všetci dobre poznáme, tu pracujeme s časovým oknom vesmírnym. Čas je dimenzia. Správa sa ako nejaký rámec, v ktorom prebieha život, veci sa dejú, platia tam určité pravidlá hry, veci sa vyvíjajú…je to nejakým spôsobom vytvorená realita. Jedného dňa to skončí a vy ani nechápete, ako to vôbec bolo možné.

Ako príklad pre osobné časové okno uvediem strednú školu. 4 roky nejaké pravidlá, strach zo skúšok, spolužiaci, známky, aktivity, maturita, koniec a vy vôbec neviete, kam to zmizlo.

Historické časové okno bol napr. socializmus. Všetci žili podľa nejakých pravidiel, v Petržalke bol ostnatý drôt, na ľudí, čo sa k nemu priblížili, sa strieľalo. Dnes, keď sa bežne cestuje cez hranicu, sa čudujeme, ako to vôbec bolo možné.

Planetárne časové okná boli naše známe i neznáme časové epochy: Lemúria, Atlantída, Nyroos, Avalon, Lentos, teraz sa to volá Zlatý vek – prechodná fáza. Vytvorí sa časový rámec, začínajú prúdiť nové energie, a zrazu je všetko úplne inak. Teraz sa to strieda veľmi rýchlo, že si to ani nestíhame uvedomiť a stále sa snažíme hrať podľa starých pravidiel hry.

Na časovom okne nezáleží, ako dlho trvá, ale aké silné zmeny sa dejú. Napríklad vojna trvala 4 roky, ovplyvnila veľa životov a celkový vývoj sveta.

O odpade

Od: Shira

Bolo ukázané čosi veľmi dôležité, čo máme robiť. Týka sa to nášho odpadu. To posolstvo znie: Máme vyhadzovať čistý odpad. Očistiť odpadky, predtým, ako ich vyhodíme.

Nejedná sa o triedenie odpadu, ale o energeticky čistý odpad. Keď vyhodíme energeticky nečistý odpad do kontajneru, ten sa páli, a potom je zamorené ovzdušie. To nie je dobré ani pre nás, ani pre planétu – ona to musí transformovať. Keď kompostujeme a neočistíme odpad, je zamorená pôd. Keď recyklujete papier a vyrobí sa z toho toaletný papier, utierate sa jedom, ak sa ten papier predtým neočistí.

Ako to urobiť? Byť vďačný za svoj odpad, poďakovať sa tomu, čo už nepotrebujete, zavolať SHIVU a kryštál NASHAO. Keby toto začali robiť všetci ľudia, za deň sa vyriešia problémy so znečistením planéty. Aj vodu, ktorú ste použili na umývanie čohokoľvek, môžete takto ošetriť.

Otázky z rozumu a otázky z duše

Takmer všetky otázky, ktoré dostávam (Shira), pochádzajú z
rozumu. Tak nás vzdelávali – učiteľ sa pýta, ty odpovedáš, a potom testy – správna
odpoveď.

Keď dáva človek otázku z rozumu, znamená to, že má vedomie
stotožnené s telom. To naše staré známe: „nemysli ako človek“ =
„nemysli ako telo“. Rozum sa pýta a neustále rieši problémy. Aj tak,
keď odpovedám na otázku z rozumu, používam (aj duchovný svet) podobenstvá, metafory,
obrazy… moje odpovede pochádzajú zo skutočnosti, tá sa dá logicky ťažko
popísať. Ľudia, ktorí myslia len rozumom (majú vedomie stotožnené s telom),
mojim slovám nerozumejú.

Aj duša kladie otázky, ale úplne iným spôsobom. Je zvedavá,
chce chápať, ako „to“ funguje. Ja keď chcem niečo poznať, začnem to
pozorovať. Pozorujem, ako sa správajú energie. „Nemysli ako človek“ =
„mysli ako energia“. Keď sa pýta rozum, nikdy nie je v prítomnom
okamihu, keď sa pýta duša, ona je v prítomnom okamihu. Tu neexistuje správna
odpoveď. Odpoveďou je to, čo sa ukáže. A energie sa menia. Preto duša nevytvára
dogmy, ani pravidlá. Duša je živá, energie sú živé, zakaždým sa správajú inak.

Sangitar raz povedala, že predtým, ako vchádza do
skutočnosti, má stovky otázok a keď tam vojde, na všetky zabudne, všetko je
jasné. Otázky sa zodpovedali samé od seba.

Dokonalý tón

V každom príspevku, ktorý píšem, znie môj dokonalý tón. Každé slovo a každá myšlienka je nasiaknutá energiami magickej sily, múdrosti, jasnosti, lásky, nádeje a vízií budúcnosti. Sú určené duši, nie rozumu. Ak tie informácie (energie) vojdú do duše čitateľa, rozrezonujú ju a vytvárajú harmóniu. Tá duša chápe. Ak sa toho chytí rozum, zakvačí sa na niečo vytrhnuté z kontextu a prehlučuje dokonalý tón. Ak sa stretnú dve alebo viac bytostí, v ktorých znie dokonalý tón, vzniká z toho akord, harmonická symfónia. Všetci tvoríme jeden orchester, kde každý hrá na svoj nástroj, ktorým je on sám. Keď sa takto rozozvučíme v dokonalom tóne, vzniká hudba sfér. Je to frekvencia 999, frekvencia nového vedomia, prebudenia a skutočnosti.