Nedostatok či hojnosť?

Od: Shira

Začali sa objavovať inzeráty v duchu „aj ja musím platiť účty, všetko dražie, aj benzín, príďte ku mne na kávu, na drink…“

Milí ľudia, toto je začiatok konca… Týmto človek deklaruje a manifestuje nedostatok. Všetci sme na tom rovnako. Teraz však nastáva okamih pravdy, kto vie a verí, že boh je len hojnosť a hojnosť je v ňom, nedotkne sa ho žiadna situácia vonku a naďalej bude vytvárať hojnosť. Kto má, ten má.

Toto je hlavná téma tejto etapy, ktorá nastala po jarnom festivale v apríli 2022, keď sa v nás aktivovala božia moc, meč Excalibur, sloboda a schopnosť tvoriť.

Máme v sebe silu, ktorá je mocnejšia ako vonkajšie podmienky.