Hierarchia a rovnosť

Od: Shira

Medzi nami sú bytosti rôzneho typu podľa hierarchií stvorenia. Sú medzi nami anjeli zvestovatelia, liečiví anjeli, elohimovia, hviezdne semä, dokonca bytosti podobné Kristovi, ktoré sú stelesnením svätej trojice.

Vo vesmíre existuje hierarchia, toto však nemá vôbec nič spoločné s tým, ako hierarchiu chápe ego. V skutočnosti sú si všetci rovní, nik nie je viac, alebo menej ako tí druhí, ani dôležitejší. Toto pokrivené chápanie narobilo veľa zla, zmätkov a omylov.

Poznáte rozprávku o tom ako myš súperila s vetrom, kto má väčšiu silu a zbúra veľkú skalu. Vietor fúkal, fúkal a nič. Malá myš pomaličky rozhlodala skalu, až sa tá skala zrútila. Podobne aj malý anjel dokáže robiť veľké veci, ktoré majú oveľa väčší účinok ako hierarchicky vyššia bytosť (rozumej: bližšie k božej merkabe).

Boh nás stvoril ako rozkvitnutú lúku, kde rôzne kvietky tvoria jeden celok, celá krása je v rozmanitosti a v bohatosti bytia.

O tom, kto je najdôležitejší pre dianie a vývoj na našej planéte nerozhoduje z akej hierarchie pochádza, ale aká je jeho úloha a ako ju plní.

Pre našu zlato-modrú frekvenciu veľmi dôležitú úlohu má Sangitar, ktorá je „obyčajným Nuni“, čiže mimozemšťan z vesmíru Quadril 5. Je médiom pre našu frekvenciu, od začiatku vekov prináša posolstvá z duchovného sveta a po odchode Ježiša z našej planéty je jeho hlasom.

Svoje poslanie nájdeme v sebe, je to niečo, čo nám nikto nepovie, je to zázrak komunikácie boha so svojim stvorením, je to mystérium božie. Na to musí prísť každý sám.

Pre boží plán môže každý zohrať dôležitú rolu, keď dobre zahrá svoju partitúru. To celé samozrejme nestojí na jednom človeku. Keď je oslovený a nereaguje, tak oslovia niekoho iného.

Takto to tu celé funguje: počúvať múdrosť svojej duše a jej impulzy, počúvať intuíciu, aby sme vedeli, čo máme robiť, v čom spočíva naša zvláštna úloha.