Môžem byť v dualite a pritom v skutočnosti?

Sangitar dostala otázku: „Melek Metatron hovorí: Buď čo najčastejšie v skutočnosti! Môžem byť v skutočnosti, aj keď sa pohybujem v dualite a nemeditujem – len tým, že konám zo srdca a žijem božie atribúty?“

Odpoveď: Absolútne. Presne o tom hovorí. Melek Metatron nemyslí – a je to opäť obmedzením jazyka, ktorý nám sťažuje pochopiť, čo duchovný svet svojimi výrokmi vlastne myslí – Melek Metatron nemyslí, keď hovorí „buďte v skutočnosti“, že máte cestovať cez hviezdnu bránu, ale myslí presne to, čo bolo práve opísané: prinášať skutočnosť do duality. Čím viac v kolektíve a každý jeden pre seba žijeme skutočnosť, tým viac svetla priteká.

Niekedy mám pocit, že niektorí ľudia si stále neuvedomujú, akú moc majú. Niekedy si človek možno myslí: „Čo veľké už len ja môžem urobiť?“

Môžeš veľa urobiť! Žiť skutočnosť a prinášať ju do duality je jeden z najdôležitejších krokov, ktoré môže človek urobiť. Takže je skvelé, keď to robíš! A ak to robí aj kolektív – je nás veľa, naozaj je nás veľmi veľa – potom by sme mohli neuveriteľne mnohým pohnúť!

Zdroj: Quin’Taas Bibliothek