Ako žije prebudený človek?

Od: Shira

Prebudený človek vie, kto je: duchovná bytosť v ľudskom tele, jeho vedomie dosiahlo jednotu, nie je rozdelené na ducha (energiu) a hmotu. Hmota sa stáva prejavom ducha.
Keď sa takýto človek pohybuje v dualite, nedáva jej nad sebou moc. Dualita sa stále viac scvrkáva, ale o to viac sa nadúva, aby získavala patričnú pozornosť, z ktorej žije. Prebudený ju neberie vážne, aj keď ho to niekedy zasiahne, otrasie sa a ide ďalej. Má moc prinášať nebo na zem, tým, že žije božie atribúty ako sú vďačnosť, pokoj, harmónia, odpustenie, ktoré vnáša do každodenných situácií a do svojho okolia. Máme v sebe obrovskú moc: moc tvoriť novú realitu a nový svet.