Sangitar: Čo znamená, že kryštály v sebe nenesú žiadne hodnotenie?

Od: Myriel

Vieme, že kryštály pochádzajú zo skutočnosti a nesú v sebe len energie skutočnosti a žiadna energia z duality ich nemôže nijako ovplyvniť. Čo to presne znamená a prečo je lepšie používať kryštály, keď chceme pracovať s energiami skutočnosti, vysvetľuje Sangitar. (zdroj: Quitaas.net). Publikované aj v 10. zväzku kníh 36 radcov svetla.

„Sú rôzne typy kryštálov: Sú kryštály, ktoré boli v univerze odjakživa. Sú kryštály, ktoré boli vytvorené, pretože s pádom planéty začala energia duality.  A sú kryštály, ktoré boli a budú vytvorené v určitých situáciách, aby nás v tomto čase podporili.

Kryštály majú aj v univerze osobitnú dôležitosť. V univerze sa s kryštálmi pracuje veľa. Nie je to tak, že kryštály sú prinesené len nám a v univerze už ďalej neexistujú. Aj v univerze sa anjeli a bytosti svetla veľa zaoberajú energiou kryštálov. Pozorujú cirkulácie a potom vedia, ktorá energia práve v univerze prevláda. Je to istý spôsob komunikácie. 

Kryštály nám boli pôvodne prinesené preto, lebo nenesú v sebe žiadny prejav posudzovania. U nás ľudí to v dualite býva tak, že mnohé veci nesú ľudské hodnotenie. Je to úplne pochopiteľné a do určitej miery plne legitímne. Každý človek má svoju vlastnú predstavu vďačnosti a radosti zo života, harmónie a bezpečia. Pre niekoho je to kvetinová lúka, pre iného to je iná osoba. Je jednoducho rozdielne, čo si ľudia predstavujú pod určitými slovami a pocitmi alebo atribútmi. Pri kryštáloch je to niečo iné: Človek nemôže na kryštál preniesť svoje individuálne a osobné hodnotenia. To znamená, že kryštál sa nedá posudzovať!

Kryštál Tara’Dos, Mier, nesie v sebe energiu mieru, a to tak, ako univerzum vníma, vidí a vytvára mier. My ľudia máme rôzne predstavy o mieri, ale to sa tohto kryštálu nedotýka. Preto nie je možné kryštály posudzovať, a preto sú také cenné. Vieme, že naša dualita s našimi ľudskými hodnoteniami nás niekedy od seba vzďaľuje a niekedy aj vyvoláva ego, a kryštál sa stará o to, aby sa to nestalo.

To na jednej strane znamená, že keď ty sám pracuješ s kryštálmi, energia božskej skutočnosti, ktorú v sebe kryštál má, sa v tebe uloží a chvíľu tam cirkuluje; na druhej strane, keď používaš kryštály, aby pôsobili pre iných, neprenášaš žiadne osobné hodnotenia.

Kryštál liečenia Osam má v sebe rozmanité liečivé frekvencie a liečivé energie, ktoré pochádzajú zo skutočnosti.  Keď použiješ tento kryštál pre seba alebo pre niekoho iného, je zabezpečené, že táto energia skutočnosti bude človeku prinesená bez akéhokoľvek posudzovania – a jeho duša spozná tieto formy. Duša jednoducho pozná pravdivosť a energiu skutočnosti, a preto vie kryštály oveľa ľahšie prijať. Liečiť pomocou kryštálu je oveľa zmysluplnejšie a aj jednoduchšie, ako keď si človek sám želá pre niekoho liečenie.

Niekedy sa stáva, že ľudia vkladajú veľa vlastného do tém ako uzdravenie, mier, láska, bezpečie. A toto vlastné, čo je pribalené, nemusí byť iného dobré – aj keď je to dobre mienené. Niekedy nie je ani povedané, že je to pre teba samého dobré – ale kryštál to vie. Kryštál jednoducho zabezpečí, že sa udeje to najlepšie možné pre teba a ostatných v okamihu, keď sa kryštál prijme.“