Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 10 – Zjavenia všezahrňujúceho prebudenia

Desiaty zväzok ťa prevedie s časťami tvojho ja cez rôzne fázy prebudenia a umožní ti uvedomiť si, aké su nádherná bytosť. Zaži pri čítaní tejto knihy, čo pre teba znamená prebudenie do Kristovej energie a aké atribúty zahŕňa v sebe ľudské prebudenie.

Ešte hlbšie sa ťa dotkne mystický liečivý duch a zažiješ, čo pre teba môže znamenať mystické a magické prebudenie. Rovnako hlboko sa ponoríš do 21 aspektov tvojho ja a získaš obraz o tom, čo je úplné prebudenie Merkaby. To všetko vedie k hlbokému, hlbokému poznaniu: „Si oveľa viac ako len človek!“

Ale základom toho všetkého si ty, tvoj vnútorný svet, tvoji vnútorní pomocníci a živé energie v tebe. Čo je vnútorný bojovník? Čo je vnútorný architekt? Aký má v skutočnosti význam tvoj strážny anjel a kto sú Sewaja anjeli? Kto je veľvyslanec lásky a ako pôsobí tvoja osobná anjelská družina? Je v nás toľko rôznych energií, ktoré 36 najvyšších radcov svetla a Sabine Sangitar v tejto knihe nádherným spôsobom objasnia. Prijmi zasvätenia, prenosy energie a nové poznatky a najmä: Dovoľ, nech sa hlboko dotknú tvojej duše!

Link na knihu: Shimaa shop

Obsah knihy:

PROLÓG  

Melek Metatron: Kvapky požehnania prebudenia

KAPITOLA I – Dôvera – prvý krok

Kryon: Vzniká nový život

Sabine Sangitar: Základ všetkého

Kryon: Magnetická energia lásky

Veľká duša Buddha: Stopy lásky

Sabine Sangitar: Tri základné piliere

Myriel: Mystický liečivý duch

Kryon: Prvý krok z 36 krokov k prebudeniu

KAPITOLA II – Prebudenie do Kristovej energie

Ježiš: Kvapky požehnania Kristovej energie

Sabine Sangitar: Rôzne úrovne prebudenia

Jophiel: Hlboké prebudenie do Kristovej energie

KAPITOLA III – Atribúty ľudského prebudenia

Melek Metatron: Atribút sily

Anjel Chamuel: ľudskej lásky

Lady Nada: Atribút radosti

Seraphis Bey : Atribút hojnosti

Ježiš Kristus: Atribút bezpečia

Adonai Ashtar Sheran: Atribút mieru

Lady Nada: Ľahkosť bytia

Matka Mária: Spievajme, tancujme!

Lady Nada: Jasné rozhodnutie

Anjel Chamuel: Rituál oslobodenia

Lady Nada: Prenos radosti zo života

KAPITOLA IV — Všezahrňujúce prebudenie

Sanat Kumara: Tvoje osobné prebudenie

Shiva: Zjednotenie energií prebudenia

Ježiš: Vnútorný vhľad

KAPITOLA V — Sila vnútorných pomocníkov

Sabine Sangitar: 144 vnútorných pomocníkov

Sabine Sangitar: Strážny anjel

Sabine Sangitar: Spiaci anjeli

Sabine Sangitar: Energetická štruktúra vnútorných pomocníkov

Melek Metatron: Zasvätenie tvojich vnútorných pomocníkov

Sabine Sangitar: Vnútorný bojovník  

Sabine Sangitar: Vnútorný architekt

Kamakura: Cesta za tvojím vnútorným architektom

Matka Mária: Cesta za tvojou vnútornou bohyňou

Ježiš: Cesta za tvojím vnútorným Kristom

Sabine Sangitar: Cesta do tvojej vnútornej čarovnej záhrady

Sabine Sangitar: Prechádzka po tvojej vnútornej čarovnej záhrade

KAPITOLA VI – Živé energie v tebe

Sabine Sangitar: Ďalší experiment

Sabine Sangitar: Veľyslanec lásky

Sabine Sangitar: Prebudenie osobných anjelov

Sabine Sangitar: Práca s osobnými anjelmi

Sabine Sangitar: Meč Excalibur 

KAPITOLA VII – Život v univerze a v tebe

Sabine Sangitar: Anjeli a zámer

Melek Metatron: Ríša anjelov

Sabine Sangitar: Frekvencie pôvodu ľudí

Anjel Michael: Energie frekvencií pôvodu

Lady Nada: Cesta za tvojimi kozmickými rodičmi

Sabine Sangitar: Vznik kryštálov

Sabine Sangitar: Význam kryštálov

Sabine Sangitar: Práca s kryštálmi

Jophiel: Kryštály skutočnosti

Seraphis Bey: Merkaba božieho zdroja

Sabine Sangitar: Anjelský aspekt a Sewaja aspekt

Toth: Život v tebe

KAPITOLA VIII – Mystické a magické prebudenie

Sabine Sangitar: Zázrak prebudenia

Sabine Sangitar: Vysoký duch tvorivého svetla

Sabine Sangitar: Mágia a Merlinova čarovná palica

Merlin: Korunovácia za majstra mágie

Saint Germain:  Sloboda a vyznanie  

Jophiel: Prepojenie všetkých aspektov 

Sabine Sangitar: Cirkulujúce svetelné polia  

Sabine Sangitar: Energia drakov 

Shiraas: Aktivácia 19. aspektu  

KAPITOLA IX — Prebudenie merkaby

Kryon: Kvapky požehnania vďačnosti

Sabine Sangitar: Energia vďačnosti  

Melek Metatron: Hlboké zasvätenie  

Sabine Sangitar: Vysoká bytosť svetla Dvanásť

Vysoká bytosť svetla Dvanásť: Kvety Merkaby

Seth: Veľká zmena času

Lady Amethyst:  Rast kozmickej vďačnosti

Lady White: Podpora pre prebudenie merkaby

Melek Metatron:  Si oveľa viac ako len človek.  

Sabine Sangitar: Vďaka za tvoju dôveru