Sangitar a El’Shara o aktuálnej situácii: Nyónska energia – 20.5.2020

Link na video nahrávku v nemčine

Pozri aj channeling Totha k aktuálnej situácii – 20.5.2020

V predchádzajúcom stretnutí nás Sangitar a duchovný svet informovali o udalosti, ktorá doposiaľ nemala obdobu v celom vesmíre: zrodili sa miliardy bytostí Hviezdneho semä a do nášho vesmíru prišli magnetické bytosti Nuni z vesmíru Quadril 5, aby priniesli pre nás novú – pre univerzum však prastarú – nyónsku energiu. Nuni sa spojili s novozrodenými bytosťami Hviezdneho semä a začali pracovať na „koľajniciach“, po ktorých sa Zem privedie naspäť na jej pôvodné miesto v božskom magnetickom poli.

Touto udalosťou, „druhým veľkým treskom“,  sa začala nová etapa procesu návratu do jednoty. V aktuálnom májovom channelingu duchovný svet už jasne hovorí o novej etape: Doposiaľ sme boli v „Anpassung“ fáze, teda fáze prispôsobovania, zlaďovania, nastavovania všetkého, aby sa fáza návratu mohla spustiť. Od doby, keď k nám začala prúdiť nyónska energia, sa nachádzame v „Durchgang“ fáze, teda ozajstnej prechodnej fáze. Porovnať sa to dá napríklad s prípravou na štúdium na vysokej škole: na strednej sa učíte, spravíte maturitu, spravíte prijímačky, prejdete zápisom na vysokej škole – to bola „Anpassung“ fáza prispôsobovania sa. Samotné roky a štúdium na vysokej škole je akoby „Durchgang“ prechodná fáza – prechádzame samotným štúdiom a nesieme sa na vlne, ktorá nás privedie k zavŕšeniu štúdia.

Nyónska energia je prastará, pôvodná energia, ktorá od druhého veľkého tresku začala intenzívne prúdiť na našu planétu a dotýka sa ako vedomia planéty, tak aj každého jedného človeka. Je to tá energia, ktorá nás ťahá späť domov. Je to veľmi múdra energia, má v sebe veľmi veľa informácií. Jemnocitní ľudia ju môžu aj cítiť – veľmi badateľné je to na prírode, ktorá je v poslednej dobe celá rozžiarená, naplnená životom a radosťou. Rovnako vaše domáce zvieratá sa môžu chovať inak.

Čas, ktorý teraz nastal, je veľmi pekný a intenzívny, čas veľkých zmien. No mnohí ho môžu prežívať ťažko, práve kvôli tomu, že energia je pre nás nová, veľmi intenzívna a vyvoláva v nás veľa zmien. Vždy, keď začne na Zem prúdiť nová transformačná energia, spočiatku je pre nás ťažké ju zvládať, je to pre nás náročný čas, kým sa na ňu adaptujeme. Tak je to aj s nyónskou energiou.

To, čo mnohí ľudia teraz zažívajú, sú symptómy zo svetla – vyrovnávajú sa so silnými prúdmi energie, ktorú ich duša a telá vnímajú, no rozum nevie, čo to je a čo sa a nimi deje. To, čo môžu teraz mnohí cítiť je napríklad: únava, pocit, že ste mimo, zmätenosť, popletenosť, nedarí sa jasne myslieť, poruchy rovnováhy, závrate, veľký hlad alebo žiadny hlad, bolesti hlavy, zmena spánkového rytmu, problémy s chrbticou a podobne. Nie je to nič, čoho by sme sa mali báť. Sangitar však zdôrazňuje, že nemáme váhať ísť k lekárovi, ak je to potrebné. Dôležité je si teraz hlboko vo svojom vnútri uvedomiť, že to, čo sa s nami a planétou deje, je niečo dobré, pozitívne, že nás to nesie k vyšším vibráciám a prinesie nás to späť do pôvodného stavu, a tým sa veľa zmení.

Ako vzniká symptóm zo svetla? Prečo na nás táto energia takto pôsobí, keď nás má podporovať? Sangitar vysvetľuje:

Nyónske svetlo je energia s takou intenzitou, aká na našu planétu ešte nikdy neprúdila. To sa samozrejme nejako na nás odráža. Vplýva nielen na telo, ale aj na dušu, emócie a myšlienky. Telo, duša a duch musia byť v súlade, aby sa človek cítil dobre, aby bol v strede.

Keď prichádzajú na Zem veľmi intenzívne energie, celý náš systém sa naruší. K tomu sa pridávajú strachy, čo súvisia s koronou – mnohí sa boja, možno stratili prácu, a to prispieva k tomu, že túto intenzívnu energiu viac cítime a sme citlivejší. Rozmýšľame nad všetkým, myšlienky vyvolávajú emócie. Keď nás ovládne strach, nemôžeme spať.

Keď sa to stane párkrát, nič sa nedeje. Ale ak máme veľa negatívnych myšlienok, keď sa veľmi poddáme energii strachu zo zmien, potom sa to prejaví aj na našich emóciách. Necítime sa dobre, myslíme si, že sme chorí, nevieme, čo sa deje. Ak je tento emocionálny proces – ktorý sa odohráva v povrchovej vrstve našej duše – príliš silný, začnú emócie z duše pretekať do tela. A z toho vzniká symptóm zo svetla.

Navyše aj vedomie Zeme sa veľmi mení, to je tiež proces, ktorý sa nás dotýka. Vedomie Zeme je živé, rovnako ako my a aj ono sa musí s každou transformáciou vyrovnať a mnohí to silne vnímajú.

Čo s tým? Ako zmierniť symptómy zo svetla?

Prišiel čas, keď by si mal každý, každý človek na tejto planéte začať uvedomovať, že je viac ako len človek. Zmena, čo sa deje, je veľmi pekná. Každý človek má teraz viac ako kedy doteraz možnosť naladiť sa na tieto zmeny, odovzdať sa svetlu. Vyhľadávať momenty, keď sa cítime dobre – keď zažívame hlboký mier, radosť, súcit, vďačnosť, veľa pozitívnych emócií, lásku, pozornosť. Dnes tieto všetky emócie môžeme vďaka nyónskemu svetlu vnímať oveľa intenzívnejšie ako pred már mesiacmi.

Nie je dôležité, čo robíme – môžeme ísť akoukoľvek cestou, nezávisle od cesty so Sangitar – každý človek teraz dostal príležitosť, ktorú mu táto energia prináša – aby sa zmenil, aby zvýšil svoje vedomie. Na to je ale dôležité rozhodnúť sa pre tieto zmeny.