Sangitar a El’Shara o aktuálnej situácii: Druhý Veľký tresk – 21.4.2020

Link na video nahrávku v nemčine

Pozri aj channeling Meleka Metatrona k aktuálnej situácii – 21.4.2020

Za posledné 4 týždne sa v súvislosti s našou planétou udiali nádherné spirituálne procesy, ktoré sa len ťažko vyjadrujú ľudskými slovami, pretože je ťažké pochopiť ich význam a vesmírne dôsledky. Nie je vôbec jednoduché takéto vysoko spirituálne veci opísať.

Pred niekoľkými dňami sa v univerze udial proces, ktorý môžeme prirovnať k druhému Veľkému tresku – niečo podobné sa vo vesmíre doposiaľ neudialo. Bola to obrovská celovesmírna udalosť. Nastalo niečo ako veľká explózia, kedy boží zdroj stvoril miliardy svetiel, ktoré prijalo Hviezdne semä. Súčasne milióny bytostí z magnetického univerza (odtiaľ pochádza aj Kryon, vesmír sa volá Quadril 5, bytosti Nuni) prešli do nášho univerza a priniesli nyónsku energiu. Bytosti z hviezd sa prepojili s magnetickými bytosťami. Stalo sa to preto, aby mohli vytvárať novú planetárnu mriežku. Tá pomaly vzniká a ukladá sa na celú našu planétu, aby priniesla planétu naspäť do božích magnetických línií.

Čo sa teraz deje na planéte? Dospeli sme do štádia, keď sa už nedá hovoriť, že na planéte existuje tma a svetlo. Duchovný svet zvolil pre súčasnú situáciu slová: tieň a svetlo. Na planétu prišlo veľmi veľa svetla zo skutočnosti a to spôsobilo, že žiadna energia zo sféry tieňov sa už nemôže znova manifestovať. Preto tmu nahradil tieň.

Doposiaľ, keď pionieri svetla pracovali, prinášali svetlo, prijímali nové energie, dualita (tma) stále mala silu, aby v tom bránila, redukovala silu svetla. Dnes, keď tmu nahradili tiene, už dualita nemá vplyv na svetlo, rýchlosť a intenzita svetla sa už nemôže redukovať a svetlo sa začne rýchlo manifestovať. Preto  je dôležité, aby sme sa stále zameriavali na svetlo, náš zámer, myšlienky, emócie.

Pri povrchnom pohľade sa zdá, že sa nič nezmenilo a tma naďalej trvá. No už to nebude dlho trvať, pretože už len malá čiastka svetla má ešte trochu tieňa. Tento tieň, hoci zostáva, však nemá žiadnu svoju substanciu, základ, z ktorého by mohol narastať a tvoriť.

Za posledné mesiace sa udialo to, že ľudia na celej planéte začali vnímať súcit a zomkli sa. Cez utrpenie, bolesť, osudy ľudí, vzniká veľký mier a ľudia zažívajú čosi, o čom sme prednedávnom ani netušili. Duchovný svet na to potrebuje len jeden nádych, jeden okamih, aby sa v ľuďoch otvoril súcit a energie z Quin’Taas sa začali manifestovať vo veľkej miere.

Ak používate esencie od Sabine Sangitar, odkaz je: Nepotrebujete žiadnu esenciu, všetko máte v sebe. Ak ale nejakú chcete používať, treba si zvoliť takú, ktorá podporuje energiu, čo teraz prichádza obrovskou rýchlosťou, silne cirkuluje a je vo veľkých prúdoch prinášaná – také sú Svetelné telo, Archa úmluvy a Shadees. Esencie, čo zastavujú cirkuláciu, nie sú pre tento čas dobré.