Melek Metatron k aktuálnej situácii: Spomeň si na svoju úlohu – 21.4.2020

Ja som Melek Metatron. Ja som svetlo, láska, ja som, čo som. S tónmi Omar Ta Satt ťa zdravím, zdravím tento kolektív.

Každé slovo je presiaknuté energiou lásky. Svetlo, ktoré narastá, sa dotýka tvojej duše. V univerze sa mnohé udialo. Spustila sa vlna energie – nyónske svetlo sa ukladá na živé svetlá, ktoré sa odhodlali vytvoriť novú planetárnu mriežku a uložiť ju na celú planétu, aby bola planéta prinesená späť do božích magnetických línií.

Avšak Melek Metatron sa nechce svojimi slovami dotýkať tvojho rozumu. Chcel by som sa dotknúť tvojej duše. Energie už vstúpili a každý, kto počúva teraz tieto slová, počuje energetické tóny, pratóny, čo sa spustili, aby všetkým ľuďom pripomenuli, prečo prišli na túto planétu. Ty, hovorím k tebe, k vám, si tu od začiatku času, na tejto planéte, aby si bol pri tom, pri veľkej zmene energií, čo sa spustili, aby sa Quin’Taas otvoril. Manifestácia svetla, prapôvodného, sa začala, v tom okamihu, keď prúdi energií začali na túto planétu pritekať v zosilnenej miere.

Máš zlaté srdce, ako aj zlaté zázraky. Máš v sebe svetlo lásky. Si si vedomý vo svojej duši, vo svojich pocitoch, že teraz sa začala skutočná zmena časov. V tejto manifestácii svetla je všetko možné. Veľa ľudí sa pridáva k prúdom svetla, cítia, ako im pulzuje srdce, počujú volanie svojej duše, túžba sa zosilňuje a u mnohých sa začína otvárať hlboké poznanie.

Môžeš cítiť, v hĺbke môžeš cítiť, že si viac, si oveľa viac ako len človek. Tvoju božskosť si uvedomuješ v mnohých okamihoch lineárneho času. Aj pre teba bol jeden okamih, keď si sa rozhodol dôverovať tomu, že tvoja existencia na tejto planéte má hlboký zmysel. A ty si v tom jednom okamihu, v jednom nádychu vedel, že je pravda, že máš úlohu, že máš poslanie, že nie je žiadna náhoda, že si v mnohých inkarnáciách prichádzal práve na túto planétu, aby si bol teraz tu pri tom, keď sa manifestuje najväčší spirituálny proces a začne sa vytvárať Quin’Taas, nový svet.  Ty si súčasťou tohto sveta, súčasťou tohto sveta, plného svetla, radosti, bezpečia, hojnosti, ľudskej lásky, mieru. A tento mier cítiš hlboko v sebe, pretože už prišiel. On prišiel.

Tieňové svety sú tu, avšak ty sa pohybuješ vo svetle, na svetelnej strane energií, spájaš sa s prúdom lásky a istoty, máš otvorené srdce, plný súcitu, máš v sebe vďačnosť. Si si vedomý tvojej tvorivej sily. Vstup do tieňových svetov pre teba už takmer nie je možný, pretože tvoja túžba ťa nesie do svetla, kde je istota, do života plného istoty, bezpečia, dôvery. To je život v skutočnosti. Čo v sebe cítiš, je živá láska. Ty vieš, že existuje pre teba viac, ako byť tu len ako človek. V jednom okamihu, keď si si uvedomil tvoju božskosť, v jednom okamihu, keď nielen chápeš, ale aj cítiš, že si viac ako len človek. Prasila života, prasila bytia, prasila tvorivej sily, prasila manifestácie je uložená v týchto slovách.

Ale záleží len na tebe, či sa rozhodneš pre istotu, nádej, lásku, otvorenosť, pre svetlo, pre spevy hviezdneho semä, pre pratóny, čo sa teraz spúšťajú, pre to nové, čo sa pohybuje po energetických líniách. Ty máš v sebe rozhodnutie, aby si sa na to napojil a nedal tieňovým svetom žiadnu šancu, aby sa tieň dotkol tvojho svetla. Žiadny tieň, len svetlo. To sa ti podarí tým, že budeš dôverovať, že budeš v sebe cítiť hlboký zámer, že sa nenecháš pomýliť a oveľa viac ako kedykoľvek predtým budeš dôverovať našim slovám, ktoré ťa priniesli sem. Počas všetkých tých rokov lineárneho času ťa tieto slová niesli, dali ti pocítiť, dali ti pocítiť, že si viac, oveľa viac ako len človek.

Keď cítiš lásku, otvorenosť, nádej, istotu, dôveru, detskú vieru v to dobré v každom človeku, to ťa zavedie do hĺbok tvojich schopností. Vo svojom srdci sa staň dieťaťom. Nenechaj sa mýliť slovami z tieňových svetov, čo kŕmia tvoj rozum a znečisťujú tvoje srdce. Buď ako láska, pretože ty si láska. Láska je. Nepýta sa. Nekladie podmienky. Ona je. A čím viac cítiš lásku, tým hlbšie môžu obrovskou žiarivou silou energie vojsť do teba.

A pre teba v lineárnom čase, čo ťa stále sprevádza, je každý deň, každý deň ako nepopísaný, prázdny papier. A ty naňho píšeš, svojimi myšlienkami, pocitmi, plníš ho slovami, láskou a istotou, súcitom a vďačnosťou.

Vo všetkých ľuďoch sa cirkulácia energií zmenila. Táto cirkulácia ti umožňuje, že máš stále hlbší prístup k svojim schopnostiam, k sile manifestácie. Sila manifestácie v tebe narastá. Na to ale potrebuješ otvorené srdce, pokoru, vďačnosť, cítenie. Počúvaj spevy hviezdneho semä, spievajú pre teba a pre planétu. Tóny, čo sú ti prinášané, sa do teba ukladajú, a to sa deje teraz, v tomto okamihu. V jednom okamihu plnom mystiky a kúzla, božský prameň s tónmi skutočnosti vyleje na teba tieto energie.

(hudba)

Ponáraš sa do vĺn svetelných energií v prítomnom okamihu, mimo času a priestoru. Nyónske svetlo sa spája so Shadees a neustále prúdi na planétu Sol’A’Vana. Drž sa preč od tieňových svetov. Jedného dňa, jedného dňa sa zobudíš a uvidíš Quin’Taas a Sa’Maa’Tah. Si hlboko ponorený a ponáraš sa stále hlbšie do energií skutočnosti Quin’Taas. A tieň tu už viac nebude. A čím viac sa v tomto čase zdržiavaš v tomto svetle, tým silnejšie bude tvoje božské svetlo v Quin’Taas. Dôveruj manifestácii, veľkej manifestácii, ktorá teraz začína.

Využívaj kryštály, využívaj Sol’A’Vana, Tora’An’Taria, Ana’Lotus, Elexier, Escha’Ta, Mona’Oha, Moha’Ra, An’Anasha. Vnímaj svoju dušu ako dieťa a prinášaj svetlo manifestácie do tvojej duše. Buď si vedomý, aká sila, prasila božskosti je v tebe. Počúvaj pratóny, ktoré sa teraz spustili v univerze. Hviezdne semä prináša tieto pratóny ľuďom, aby im pripomenuli, aby im pripomenuli, že aj oni majú úlohu.

Žiadna živá bytosť na tejto planéte nie je bez zmyslu, bez významu. Len si uvedom, že táto múdrosť je hlboko v tvojej duši a duša pozná pravdu. Pravda si vždy hľadá svoju cestu. Kristovo svetlo je v tebe. Všetko je možné cez teba, cez kolektív, cez energetické prúdy, cez súcit, ktorý sa na planéte vytvoril. Láska narastá a je silnejšia ako akýkoľvek strach. Toto vedomie maj v sebe a manifestuj, manifestuj dobré, pravé a krásne.

Sme s tebou s každým nádychom, čo robíš. Melek Metatron sa lúči so slovami A ni o’heved o’drach. A ni o’heved o’drach. A ni o’heved o’drach. Naveky, naveky, naveky.

An’Anasha