Toth k aktuálnej situácii: Stojíte pred najväčšími zmenami – 20.5.2020

Link na channeling v nemčine – začína od 22:30

Link na predchádzajúci channeling Meleka Metatrona

Pozri aj Sangitar a El’Shara o aktuálnej situácii: Nyónska energia – 20.5.2020

V tomto channelingu duchovný svet po prvýkrát nazýva obdobie, v ktorom sa nachádzame „Durchgang“ fázou (prechodnou). Doposiaľ sme sa nachádzali v „Anpassung“ fáze (fáze prispôsobovania) – viac pozri v informáciách od Sangitar a El’Shara

Ja som Toth. Nesiem v sebe svetlo múdrosti, svetlo lásky. So slovami Omar Ta Satt zdravím teba, kolektív, ktorý sa zhromaždil, aby si posolstvá, čo sú prinášané, prijímal hlboko, celkom hlboko vo svojej duši. Precíť svetlo, precíť energiu, čo sa šíri a prichádza s každým slovom, čo k tebe smerujem, pretože je to láska, je to láska.

Planéta, vedomie planéty, ľudia, všetko živé na tejto planéte sa mení. Stojíte pred najväčšími zmenami, aké sa kedy stali. Nyónska energia žiari intenzívne, spojila sa a pretavila a je pripravená stále intenzívnejšie sa spájať v energetickom procese, ktorý sa práve teraz deje na vašej planéte a tým aj v celom univerze.

Tieto zmeny sú pre mnohých ľudí mätúce. Ale počúvaj slová Totha a prijmi ich hlboko to svojej duše: sú to zmeny, ktoré vyvolajú to pôvodné. To dobré, to pravé sa manifestuje a vy máte možnosť ponoriť sa do novej energie a tak si vytvárať život na vašej planéte, aby ľudia a ty sám ste mohli žiť v hlbokom mieri, bezpečí, radosti, zdraví, ľudskej láske a hojnosti. Toto sa stane.

Nachádzate sa v prechodnej fáze a každá zmena je spojená s tým, že sa niečoho vzdáš. Mnoho ľudí je zmätených, pretože sa musia niečoho vzdať. To staré, to na čo sú zvyknutí, to čo poznajú to sa rozpadlo a bude sa naďalej rozpadať. Ale je tu čosi nové, avšak to nové sa možno nedá ešte vidieť, preto je to pre mnohých ľudí také ťažké niečoho sa vzdať a odovzdať sa novému, novému, čo možno ešte nepoznáte. Je potrebné veľa dôvery obrátiť sa na stranu svetla.

Mnoho ľudí na vašej planéte je plných starostí a strachov. Pokúšajú sa vysvetliť, čo sa vlastne deje, pokúšajú sa hľadať vinníkov, pokúšajú sa zorientovať, aby mali jasnejšie. Ale dobre počúvaj slová Totha: jasnosť nájdeš v sebe, v tvojej duši, vo svetle, v jasnosti, v radosti, v súcite, vo vďačnosti, že žiješ, že máš možnosť zmeniť sa, nastoliť v sebe znova prapôvodnosť, že si viac ako len človek a že život, čo si poznal na tejto planéte, už nebude nikdy taký, aký bol. Ľudia poznačení dualitou majú v sebe pocit, že sa nemôžu vzdať toho, čo ich zväzuje, aj keď to pre nich nie je dobré. Ale počúvaj moje slová: pusti to preč, nepokúšaj sa kontrolovať, nepokúšaj sa chápať, len sa odovzdaj toku energií a vedz: sme s tebou.

Pretože teraz prišiel na vašej planéte čas, keď sa každý človek obracia dovnútra a rozmýšľa o zmysle svojho života, preciťuje to. A pri tom aj objaví, že existuje mnohé, čo je vzácne, čo nevidieť vonku, ale máš vo svojom vnútri. Toto všetko si mnohí ľudia uvedomia. To je začiatok toho, že pochopíš, že si viac ako len človek. Že máš v sebe potenciál, ktorý je taký mocný, intenzívny, žiarivý, že je to za hranicami rozumu.

Teraz je čas žiť v sebe spiritualitu a prejavovať ju navonok, plný vďačnosti a súcitu. Nie je to otázka, či si spirituálny, to už si dávno, prešiel si mnohými inkarnáciami, aby si bol teraz tu v tomto veku. Kedysi sme boli spolu, spoločne v časovej epoche, časovej epoche Atlantídy, preto aj cítiš, že slová, čo ti prinášam, sa hlboko ukladajú do tvojej duše a cítiš, že sme sa už stretli. Cítiš to.

Časy Atlantídy neboli ľahké. Veľmi sa bojovalo za svetlo. Vedomie bolo vysoké, a predsa to nestačilo na to, aby sa energia zemského vedomia, planetárneho vedomia zmenila. A nebolo to spirituálne poznanie, nebol to rozum, nebola to mentálna úroveň, čo dokázalo energie v jednom okamihu zvýšiť. Ale boli to tí ľudia, čo mali srdce plné lásky, čo mali dôveru. Kľakli si a začali sa modliť. Tak sa zvyšuje energia.

Vždy keď si celkom hlboko sám so sebou, vždy keď cítiš mier, je to ako modlitba, pretože každá energia, ktorú cítiš, čo je zo svetla, mení tvoje vedomie, nesie ťa, nesie ťa, nesie ťa. My sme časťou energie svetla, čo ťa podporuje. My sme celkom blízko pri tebe a viac ako kedykoľvek predtým môžeš cítiť, že každá bytosť svetla, je celkom blízko pri tebe, keď ju zavoláš, keď nadviažeš kontakt.

V tomto okamihu nie je čas boja, nie je čas pevne sa niečoho držať. Je to čas slobody,  uvoľňovania, pochopenia, že si viac ako len človek. Preto znova a znova preveruj v rôznych okamihoch tvojho dňa, kde bojuješ, čoho sa nevieš vzdať, kde sú pre teba zmeny mimoriadne ťažké, čo ťa spútava, čo ťa sťahuje, čo ťa zatvrdzuje. Keď si to preveríš, zbav sa toho a obráť sa k tomu, čo ťa oslobodzuje, čo ti dáva ľahkosť, čo ťa robí šťastným. Prijímaj do seba každú energiu svetla a nechaj sa ňou niesť. Energie, ktoré sú vyžarované na planétu, sú také intenzívne, majú silu ťa niesť, niesť do svetla, do lásky. Keď si taký odvážny, že sa vzdáš akéhokoľvek boja, už viac nebudeš cítiť vnútornú rozorvanosť.

Príde okamih, keď v hĺbke precítiš a budeš vedieť, že to mäkké, jemné, súcit, tolerancia, odvaha, mier, láska – vytvárajú život. Keď to precítiš, narastie Quin’Taas, narastie svetlo, čo sa šíri okolo celej planéty, o to rýchlejšie sa energie ponesú cez prechodnú fázu. A ty budeš ako kedysi vidieť svoju hviezdu, uvidíš, ako sa manifestujú zmeny. Ty si toho súčasťou. Preto sa nenechaj zastrašovať, nechaj sa ľuďmi strnúť do tieňových svetov.

Buď múdry a vedz, že každá myšlienka, každý pocit, sa netýka len teba, ale aj iných ľudí, vplýva na každú živú bytosť. Možno ste si už aj všimli, možno ste videli, ako sa vaše zvieratá menia. Tieto živé bytosti prijímajú v tejto dobe nyónske svetlo, ale oni nespochybňujú. Keď pôjdeš na prechádzku do lesa, keď si v prírode, môžeš cítiť, že všetko je živšie ako kedykoľvek predtým. Možno sa ti ukážu bytosti. Vychutnávaj si tento pocit a keď si v lese, vychutnávaj každý nádych.

Pre túto prechodnú fázu budeš potrebovať hlbokú dôveru a túto dôveru nájdeš len v sebe. Nájdeš ju v sebe. A keď túto dôveru v sebe nájdeš, budeš schopný milovať sám seba intenzívnejšie, budeš môcť mať väčší súcit pre druhých, cítiť pravdu, energie, každé slovo. Budeš cítiť, ako ťa milujeme a ako blízko sme v týchto časoch pri tebe. Milujeme ťa nesmierne.

An’Anasha.