Sangitar a El’Shara o aktuálnej situácii: Nyónska energia – 20.5.2020

V predchádzajúcom stretnutí  nás Sangitar a duchovný svet informovali o udalosti, ktorá doposiaľ nemala obdobu v celom vesmíre: zrodili sa miliardy bytostí Hviezdneho semä a do nášho vesmíru prišli magnetické bytosti Nuni z vesmíru Quadril 5, aby priniesli pre nás novú – pre univerzum však prastarú – nyónsku energiu. Nuni sa spojili s novozrodenými bytosťami Hviezdneho semä a začali pracovať na „koľajniciach“, po ktorých sa Zem privedie naspäť na jej pôvodné miesto v božskom magnetickom poli. [čítaj ďalej]