Kryštál An’Anasha

Energia Kozmického Krista

SABINE SANGITAR: Vďačnosť za VŠETKO, ČO JE. Vnímaj vďačnosť v sebe a vysielaj ju navonok, aby bolo prúdenie medzi dávaním a prijímaním. Posielaj z hĺbky svojho srdca AN’ANASHA všetkému, aj každému bloku a každému odporu. Tak sa oslobodíš od všetkého, čo ťa zväzuje a drží v ilúzii. [čítaj ďalej]