Čo sú aspekty?

Od: Myriel

V channelingoch často počúvame, že máme poprosiť anjelskú družinu, aby pripravila naše vybrané aspekty na cestu do skutočnosti. Čo ale aspekty vlastne sú?

Aspekty nie sú záležitosťou len nás ľudí. Aspekty má každá bytosť stvorená v univerze, aj božský zdroj, aj Melek Metatron, aj Ježiš, aj každý anjel. Božský zdroj nesie v sebe 27 aspektov – energetických línií – pričom navonok sa prejavuje 21 aspektami. Tie tvoria jeho merkabu. Cez túto merkabu – teda cez tieto aspekty, energetické línie – bolo možné, aby vznikol život a začal sa rozvíjať.

Každé svetlo, ktoré bolo stvorené, má v sebe 21 aspektov, aj ľudia. Každá bytosť, ktorá žije mimo duality, je dokonale prepojená so svojimi aspektami, nás tento (trvalý) stav ešte len čaká. Keď sme sa rozhodli, že pôjdeme do duality, tri aspekty zostali vo vesmíre, aby sa zabezpečilo, že spojenie našej duše s božou skutočnosťou pretrvá, aj keď duša zabudne, kto je a bude zahalená závojom zabudnutia. Tieto tri vesmírne aspekty majú vyššiu úroveň vedomia a zásobujú naše zvyšné aspekty energiou skutočnosti.

Inkarnovali sme sa zo zvyšnými 18-timi aspektami. Vždy však platilo, počas každej našej inkarnácie, že sme boli hlboko spojení s tromi vesmírnymi aspektami. V každej inkarnácii sme sem prišli s rovnakými aspektami, rozdiel bol iba v tom, že v každej epoche bol najdôležitejší iný aspekt. V tejto našej poslednej inkarnácii sú rovnako dôležité všetky.

Duchovný svet nám často hovorí, že všetko, čo potrebujeme, nesieme v sebe, aby sme si mohli uvedomiť, akú máme moc a kto naozaj sme. Aspekty tvoria našu merkabu a dávajú jej život. Keďže každý z 18 aspektov je prejavom inej energetickej línie, nesie v sebe inú energiu. Vo všetkých z nich prúdi energia skutočnosti a pravdy.

Keď sme boli stvorení, nemali sme telo, boli sme čisté svetlo. Namiesto fyzického aspektu, ktorý predstavuje naše telo, sme mali svetelný aspekt, ktorý predstavoval naše svetlo. Keď sme v Lemúrii začali hru s dualitou, svetelný aspekt začal hustnúť. Počas tisícov rokov sa svetelný aspekt viac a viac menil na fyzický. Energia duality bola taká hustá, že krok za krokom sa formovala telesná škrupina. Nestalo sa to náhle. Svetelný aspekt sa postupne adaptoval na energiu na Zemi. Keď sme opustili planétu, aby sme sa vrátili domov, fyzický aspekt transformoval znova na svetelný a zjednotil sa s ostatnými. Fyzický aspekt nám zostane aj po vzostupe, zmení sa však naša merkaba, začne vibrovať v rytme božieho dychu. To nám dáva možnosť zostať v tele mnoho rokov bez starnutia a bez chorôb.

Aké máme aspekty:

Inkarnované:

1. Fyzický aspekt – život umožňujúci
2. Ženský aspekt
3. Mužský aspekt
4. Aspekt duše
5. Aspekt pôvodu
6. Kristov aspekt
7. Aspekt uvedomenia
8. Anjelsky aspekt
9. Sewaja aspekt
10. Aspekt múdrosti
11. Aspekt osvietenia
12. Aspekt Vysokého (Najvyššieho) Ja
13. Aspekt schopností
14. Aspekt prebudenia
15. Aspekt všemohúcnosti
16. Aspekt obnovy
17. Aspekt pôsobenia
18. Aspekt spojenia

Aspekty v univerze:

19. Aspekt pôvodu
20. Aspekt svetla
21. Sewaja aspekt

Z 18 inkarnovaných aspektov 16 nesie iba energiu skutočnosti. Nie sú nijako zasiahnuté dualitou. Energie duality sa prejavujú iba v dvoch aspektoch: vo fyzickom aspekte a v aspekte duše. Aj v nich je uložená energia skutočnosti, no aj vzory dualitných energií. Preto máme bolesti, starneme, umierame, máme pochybnosti a strach.

Väčšina našich aspektov však nie je prebudená a čaká, kedy príde ich čas. Prebudených je len zopár a našou úlohou je postupne prebúdzať aj tie ďalšie – to je vlastne rast vedomia. Začiatok býva jednoduchý, aspekty v nižšej úrovni sa dajú prebudiť pomerne ľahko, no tie vyššie sa prebúdzajú náročnejšie. Prebudený aspekt sa prejavuje tým, že je v pohybe, energie v ňom prúdia všetkými smermi.

Keď človek prejde Kroky k prebudeniu (48 pôvodných alebo 36 nových), má prebudených najmenej 9 aspektov. Rovnako je to, keď dosiahne prebudene inou cestou. Keď človek pokračuje, rozvíja sa a pracuje ďalej ako Pionier svetla, prebudí sa mu 12-13 aspektov. Prebudiť ďalšie je už ťažké.

Keď príde vzostup, všetkým ľuďom na Zemi bude aktivovaných 12 aspektov. Keď budeme mať aktívnych všetkých 18 aspektov, budeme môcť cestovať s merkabou a pôsobiť úplne iným spôsobom.

Prebudené aktívne aspekty posielajú impulzy spiacim aspektom – môžeme povedať duši. Sú to impulzy hlbokej túžby, prichádzajú zo skutočnosti a slúžia na to, aby sme sa ďalej rozvíjali. Avatari ako Sai Baba mali aktívnych všetkých 18 aspektov a aj s nimi vedeli naraz pracovať. Každý z nás má potenciál toto dosiahnuť, za predpokladu, že bude na sebe spirituálne pracovať.

A ešte jedna zaujímavosť: Keď býva Sangitar k dispozícii pre walk-in niektorej duchovnej bytosti, 17 jej aspektov je odnesených preč do Shambally a nahradí ich 17 aspektov návštevníka. Zostáva tu iba jej fyzický aspekt. Takéto walk-iny zvykli bývať súčasťou Kryonfestivalov, kým sa ešte nekonali online.

Pozri aj: Prepojenie aspektov, dokonalý tón a pochybnosti