Aspekt pôvodu

Od: Myriel

fyzickým aspektom, ženským, mužskýmaspektom duše sa stretáva každý z nás. Vieme o nich, aj keď si ich nemusíme uvedomovať. Zvyknú byť prebudené – alebo sa dajú jednoducho prebudiť – a aj vieme vytušiť, čo robiť, aby boli prepojené: jednoducho povedané, musíme sa cítiť dobre. Pri aspekte pôvodu sa už dostávame k aspektom, ktoré zvyknú byť spiace a musíme ich prebudiť – počas cesty rastu vedomia, cesty prebudenia.

Prvým krokom je uvedomiť si, že nie sme len človek. Že sme aj duchovnou bytosťou, ktorá bola stvorená niekde v univerze. Že celé univerzum je plné podobných bytostí a my sme s nimi spojení. Ak veríme, že celá naša existencia je obmedzená na jeden jediný život, na jedno telo, že sme vo svojom konaní a vo svojich schopnostiach obmedzení len na to ľudské, potom zostáva náš aspekt pôvodu stále spiaci. Ak sa nám podarí prekonať túto mentálnu bariéru a je pre nás úplne samozrejmé, že nie sme len človek, ale vyspelá duchovná bytosť, ktorá je súčasťou obrovského kozmického celku, prebudí sa náš aspekt pôvodu k životu a začne cirkulovať.

Potom môžeme urobiť druhý krok: dozvedieť sa o svojom pôvode niečo viac. Môžeme zistiť, kto sú bytosti, ktoré nás v univerze stvorili – teda naši kozmickí rodičia, aké atribúty do nás vložili a ako sa prejavujú cez meno, ktoré nám dali – naše pôvodné meno, i to, v ktorej časti univerza sme boli stvorení – naša frekvencia pôvodu. Toto poznanie však nemusí zabezpečiť, že aspekt pôvodu zostane aktívny a prepojený s ostatnými aktívnymi aspektami. Záleží na tom, čo s tým urobíme. Či pootvorené dvierka opäť pribuchneme, alebo cez ne prejdeme a už za nimi zostaneme.

Ak nám spojenie s naším pôvodom, s našimi talentmi a atribútmi uloženými v našom pôvodnom mene, s našimi kozmickými rodičmi dlho nevydrží a vyšumí nám z hlavy, ak budeme neustále zabúdať, že sme viac ako len človek, budú v našom aspekte pôvodu chýbať energie, ktoré by ho udržali prebudený a stane sa znova spiacim.

Ak naopak tieto energie vyživujeme svojou pozornosťou, môže sa aspekt pôvodu prebudiť a spojiť so žensko-mužským aspektom, fyzickým aspektom aj s aspektom duše. Najjednoduchší spôsob ako to dosiahnuť, je každý deň používať svoje pôvodné meno. Keď vyslovujeme naše pôvodné meno, pritekajú energie z univerza priamo do aspektu pôvodu a vďaka tomu sa vytvára aj spojenie s našimi kozmickými rodičmi. Tiež je dobré sa každý deň spájať so svojimi kozmickými rodičmi. Napríklad večer, keď ideme spať, môžeme im porozprávať o všetkom, čo sme počas dňa zažili. Pomáhajú aj všetky modlitby.

Aspekt pôvodu v našej merkabe má svoju dvojičku medzi tromi aspektami, čo zostali v univerze. Je jeho energetickým odtlačkom, sú úplne identické. Sú spojené energetickou dráhou. Keď sa začíname spirituálne vyvíjať, pritekajú energie z aspektu pôvodu v univerze do aspektu pôvodu v našej merkabe a dekódujú sa určité kódy, ktoré v nás spúšťajú energiu poznania. Prúdia tu len energie skutočnosti, dualita sa ho nikdy nedotkne.