Aspekt duše

Od: Myriel

Aspekt duše je druhý z aspektov (po fyzickom), v ktorom prúdi okrem energie skutočnosti aj energia duality. Tu je však duality oveľa menej ako vo fyzickom aspekte. A cítime ho najviac zo všetkých aspektov.

Aspekt duše sa skladá z povrchovej vrstvy duše a z jadra duše. Jadro duše je čistá skutočnosť. Tu je uložené všetko, čo sme od prvého momentu nášho stvorenia zažili, celé naše svetlo. Je nedotknuteľné, nemanipulovateľné, ani druhými ľuďmi, ani nami samotnými, je to boh v nás. Je v ňom uložená naša životná úloha. A čo je zaujímavé – jadro duše vôbec necítime, hoci tvorí 99 % aspektu duše.

To, čo tak silno cítime, všetko, čo zažívame – všetky naše trápenia, starosti, hnevy, ale aj radosti, lásky, harmóniu, pocit bezpečia – to všetko sa odohráva na vrstve, ktorá obaľuje nedotknuteľné jadro duše a chráni ju pred energiami duality – na jej povrchovej vrstve. Povrchová vrstva duše tvorí iba 1 %, no my máme často pocit, že je to náš celý svet. Aj ona má v sebe čistú energiu skutočnosti, ale dokáže prijímať aj energie duality. A vďaka tomu tu môže prebiehať veľmi zaujímavý proces: transformácia dualitných energií.

Povrchová vrstva duše je vstupnou bránou energií duality do nášho systému. Tie sa na ňu prichytia, akonáhle sa okolo nich mihneme a cirkulujú tu a čakajú, čo s nimi urobíme – lebo my máme moc s nimi niečo urobiť. Každá energia je živá a vedomá, a každá energia, ktorá sa na nás prichytí, chce len jedno: byť transformovaná a vstúpiť do svetla. A to je presne to, čo sa tu v povrchovej vrstve duše deje. Buď sme natoľko zrelí, že vieme energiu transformovať – napríklad zneutralizovať hnev, či ho dokonca premeniť na porozumenie, prijatie a lásku, alebo nespokojnosť so svojím životom premeniť na radosť z každého dňa. Alebo to ešte nevieme, a potom sú tu energie duality lapené a hľadajú si cestu, kam ďalej. Nemôžu tu zostať, lebo sa na ne valia ďalšie, a tak musia niekam odtiecť. Keďže dovnútra duše nemôžu – tá je pred dualitou chránená –, idú na to jediné miesto v celom našom systéme, v ktorom môžu cirkulovať: do tela, do nášho fyzického aspektu – lebo len ten jediný je schopný energie duality prijať. A tak začínajú naše zdravotné problémy a choroby. Preto je také dôležité zaoberať sa aj svojou dušou a počúvať, po čom túži.

Pre ľudí, ktorí sú často negatívni, alebo sa stále necítia dobre, je to veľmi ťažké. Pretože tieto energie sa pohybujú na povrchu duše, cítime ich najčastejšie akoby „prikrývali“ ostatné energie. Zvládnuť to sám, môže byť veľmi ťažké. Preto nám duchovný svet dal do rúk jeden obrovský dar: energiu Ana’Anaraa. Tá dokonale čistí povrchovú vrstvu našej duše od prichytených energií a pomáha nám aj na tejto vrstve zažívať skutočnosť. K dispozícii je aj esencia Ana’Anaraa, ktorú neviem opísať inak ako čistý zázrak. To, čo dokáže, ako vie vyčistiť všetku ťažobu z hlavy, srdca, duše, ako vie rozpustiť všetky štruktúry v povrchovej vrstve našej duše a oslobodiť nás, je obrovské vykúpenie, ktorého sa nám dostáva.

A kedy inokedy môžeme zažívať chvíle, keď je aj to 1 % nášho aspektu duše v dokonalej harmónii so všetkým, čo je? Napríklad v zjednotenej čakre. Vtedy prijímame iba energie skutočnosti. Do zjednotenej čakry sa dostaneme buď sami, alebo počas počúvania channelingu či pri meditácii. Často sa však stáva, že keď vystúpime zo zjednotenej čakry, zameriame našu pozornosť znova na to 1 % a začneme pochybovať o tom, čo sme zažili.

Len vtedy, ak je aspekt duše spojený s inými aspektami, môžeme žiť svoje prebudenie a zažívať aj počas dňa to, čo zažívame v meditácii či pri channelingu. Ak aspekt duše nie je spojený s inými aspektami, sme plní pochybností. Ak napríklad niekedy vnímame svoje schopnosti veľmi zreteľne a zanedlho o všetkom pochybujeme, znamená to, že aspekt schopností nemáme spojený s aspektom duše.

V tomto nám veľmi pomôže, keď sa budeme viac venovať svojej duši. Keď sa s ňou budeme vedome stretávať a počúvať, čo nám chce povedať – a keď aj budeme robiť to, čo nám povie. Dokonca aj spirituálne pracujúci ľudia sa často zameriavajú na ostatné aspekty a zabúdajú na svoju dušu a potom vzniká nerovnováha a symptómy zo svetla.

 

Pozri aj: Čo sú aspekty?