Ženský aspekt a mužský aspekt – pocity

Od: Myriel

Ženský aspekt a mužský aspekt sú dva samostatne cirkulujúce aspekty, no sú tak úzko prepojené, že ich môžeme brať ako jeden aspekt. Máme ich všetci, bez ohľadu na to, či sme muž alebo žena – ženská aj mužská energia cirkuluje v každom z nás. U žien viac cirkuluje ženský aspekt, u mužov mužský.

Mužská energia v nás chce všetkému porozumieť a všetko pochopiť, štrukturovať, analyzovať a všetko niekam zaradiť. Je to energia činu, akcie, plánovania. Ženská energia je pokojnejšia, je to energia intuície, inšpirácie, nepotrebuje dôkazy, nepotrebuje chápať, nepotrebuje plánovať, je mäkká, obalí nás svojou starostlivosťou. Mnoho ľudí má viac rozvinutú mužskú energiu – jednoducho preto, že v minulých obdobiach bola práve mužská energia veľmi dôležitá a potrebná na to, aby vývoj napredoval a ženskej energie bol deficit.

Tieto dve energie bývajú v nás často v nerovnováhe. Následkom toho je, že sa emocionálne necítime dobre. Môžeme zažívať prudké zmeny nálady, môžeme mať pocit, že sme vo svete stratení, nevieme, kam patríme, nevieme si nájsť svoje miesto. Niekedy sa kvôli tejto nerovnováhe môžeme cítiť bez sily a energie. Keď sú však v harmónii, cítime sa dobre a spokojne a navyše do aspekt duše môže prúdiť múdrosť božieho myšlienkového poľa.

A ako môžeme podporiť, aby boli tieto aspekty v rovnováhe a prepojené s ostatnými? Veľmi jednoducho: Pozorujme svoje myšlienky a pocity, snažme sa o to, aby boli láskyplné, milujúce, radostné, nič nesúďme, neodsudzujme, vnímajme aj pocity druhých ľudí a snažme sa ich prijať.

Druhou pomocou je Ashtar Sheran. Ashtar je odborníkom na harmonizovanie energií a vie nám fantasticky pomôcť  práce s harmonizáciou našej mužskej a ženskej energie, a tým nám priniesť vnútorný pokoj a mier – a zároveň aj uzemnenie na emocionálnej úrovni.

 

Pozri aj: Čo sú aspekty?