Kristov aspekt

Od: Myriel

Kristov aspekt je po aspekte duše náš najosobnejší aspekt. Cez neho sme v spojení s Ježišom Kristom a vnímame jeho lásku, blízkosť, útechu, jeho hrejivú, milujúcu energiu. Pre mnohých je preto práve tým aspektom, ktorý najviac cítia – pretože sú s Ježišom úzko spojení.

Neprúdi tu žiadna dualita, nie sú tu žiadne kryštalické štruktúry, žiadne bloky. Preto ak máme tento aspekt aktívny a vedome s ním pracujeme, prináša nám nádherné pocity. Energie Kristovho aspektu sú naplnené bezpodmienečnou láskou, pokorou, vykúpením, pocitom bezpečia.

Zaujímavé je, že hoci ho máme vo svojej merkabe od počiatku nášho stvorenia, bol v nás prebudený k životu až v Zlatom veku, teda v čase príchodu Ježiša na Zem. Keď sa Ježiš inkarnoval, priniesol so sebou Prosonodo svetlo a práve ono aspekt prebudilo a vyživuje ho.

Ľudia zo zlato-modrej frekvencie zvyknú mať tento aspekt veľmi aktívny. Súvisí to s tým, že boli inkarnovaní v rovnakom čase ako Ježiš a osobne ho poznali, preto sú s jeho energiou hlboko spojení.

S Kristovým aspektom pracujú aj mnohí liečitelia Nového veku. Cirkulujú tu čisté energie liečenia, ktoré sa dajú využiť, keď potrebuje liečenie duša, keď nám chýba odpustenie či láska k sebe.

Energie z Kristovho aspektu dokážu prúdiť do iných aspektov a spájať sa s nimi. Jedným z takých príkladov je, keď Kristova energia pritečie do fyzického tela – vyžaruje napríklad z očí či zo slov, z ktorých prúdi bezpodmienečná láska a radosť.

Kristov aspekt je aj jedným z troch aspektov, cez ktoré môžeme channelovať (ďalšie dva sú aspekt duše a Sewaja aspekt). Ak komunikujeme s Ježišom, ale aj napríklad s Lady Nadou, Matkou Máriou či Mojžišom, energie prúdia práve cez tento aspekt.

Ak chceme energie Kristovho aspektu udržať aktívne a aspekt prebudený, pomôže nám v tom, ak sa budeme pravidelne každý deň spájať s Ježišom Kristom a pracovať s jeho energiami. Keď ho budeme žiadať o energiu Prosonodo svetla, budeme zároveň tento aspekt vyživovať.

Pozri aj: Čo sú aspekty?