Sewaja aspekt

Od: Myriel

Všetky doposiaľ spomínané aspekty boli veľmi osobné a mnohí si ich viac či menej uvedomujú (fyzický, ženský a mužský, duše, pôvodu, Kristov, anjelský). Sewaja aspekt pôsobí už viac „navonok“ ako „dovnútra“ a mnohí o ňom vôbec netušia. Je bránou, ktorou prechádzajú všetky energie z duchovného sveta: všetko, čo z duchovného sveta prijímame, prúdi k nám cez tento aspekt, vrátane energií kryštálov. Sewaja aspekt je tak mostom medzi skutočnosťou a našou dušou. Má dokonca pridelenú svoju anjelskú družinu – Sewaja anjelov, ktorý ho strážia.

Pôsobenie tohto aspektu je už čistým božím mystériom. Keďže cez neho prúdia všetky energie skutočnosti, má podstatný význam pri všetkých našich energetických cestách. Ak my sami aktivujeme svoj lúč srdca, udeje sa tak buď z nášho Kristovho aspektu alebo z aspektu duše. Ak nás však počas energetickej cesty na to vyzve duchovný svet, náš srdcový lúč sa aktivuje zo Sewaja aspektu. Vtedy naša anjelská družina vyberie z našej merkaby určité aspekty, zjednotí ich a uloží do Sewaja aspektu. Tu k nim  začnú pritekať všetky spomienky. Potom Sewaja anjeli odvedú aspekty do skutočnosti. Keď sa vracajú naspäť, všetko to, čo sme zažili, sa uloží ako vzor v aspekte Sewaja. Tento aspekt tak slúži aj ako veľká knižnica, kde je uložené všetko, čo sme zažili v skutočnosti.

Keďže Sewaja aspekt je bránou do skutočnosti, aktívny je aj vtedy, keď sa spájame s nejakou duchovnou bytosťou a channelujeme jej posolstvá. Posolstvá duchovného sveta môžeme prijímať cez tri aspekty: cez aspekt duše sú to odkazy našej duše, cez Kristov aspekt sa spájame s Ježišom Kristom a bytosťami, ktoré sú s ním veľmi úzko spojené, ako Lady Nada či Matka Mária, a cez Sewaja aspekt prijímame energie všetkých ostatných duchovných bytostí.

Dôležitú úlohu má aspekt aj Sewaja anjeli aj v čase, keď človek umiera a duša opúšťa telo. Tento proces je energeticky veľmi zložitý a tiež naplnený hlbokým mystériom. Keď duša opúšťa telo, osobná anjelská družina najskôr prenesie aspekty do božského jadra. Potom sa zloží celá merkaba, podobne ako keď zatvárame dáždnik. Tým sa zloží celá duša aj s aspektami. Anjelská družina potom zavedie dušu do aspektu Sewaja a tam jej prichádzajú všetky spomienky zo skutočnosti. Potom sa naposledy zjednotia všetky aspekty a prichádzajú Sewaja anjeli. Tí spolu s osobnou anjelskou družinou prinesú dušu naspäť domov.

Ak chceme udržať Sewaja aspekt prebudený, aktívny a spojený s dušou, je dobré pracovať s energiami skutočnosti: prijímať energie skutočnosti počas channelingov, pracovať s kryštálmi zo skutočnosti. Podporu nám v tom vie dať aj Sewaja esencia.