Aspekt Vysokého (Najvyššieho) Ja

Od: Myriel

Každý človek má v sebe svoje Vysoké (Božské) Ja a Vyššie Ja. Duchovný svet nazýva Vyšším Ja božské jadro, božiu iskru, plameň, ktorý je uložený v nás a vďaka ktorému sme spojení so skutočnosťou. Viac o Vyššom Ja sa dozvieš tu. Vysoké Ja sa nachádza mimo nás, v univerze, a spája nás s božským myšlienkovým poľom. Viac o ňom a o spojení s ním sa dozvieš tu.

Vysoké Ja obsahuje energetické otlačky veľmi mnohých duchovných bytostí, ktoré sa aktivujú, keď napríklad prosíme o pomoc. Energia, ktorú potrebujeme, sa spojí s aspektom Vysokého Ja a my potom túto bytosť vnímame ako nášho duchovného sprievodcu.

Takýto duchovný sprievodca sa mení podľa toho, čo práve potrebujeme. No základnou bytosťou, ktorá bola pri našom stvorení a je naším skutočným Božským Ja, môže byť len jedna z troch: Melek Metatron, Shakti alebo Ježiš Kristus. Je to vždy tá bytosť, ktorá tvorí energetický protipól k frekvencii, z ktorej pochádzame, pretože len tak mohlo byť naše svetlo stvorené. Ak napríklad niekto pochádza z Ježišovej frekvencie, jeho Vysokým Ja môže byť len Shakti alebo Melek Metatron.

Ktorá bytosť to je, vie zistiť každý jednoducho sám, keď sa ponorí do svojho vnútra a spojí sa so svojím Vysokým Ja. Spojenie s Vysokým Ja a spoznanie tejto bytosti je aj súčasťou zasvätenia do pôvodného mena. Keďže táto bytosť formovala naše stvorenie a odovzdala nám určité energie, tieto sa prejavujú v našom pôvodnom mene. Pri zasvätení do pôvodného mena dary od nášho Vysokého Ja preto môžeme poodhaliť a zistiť, ako nás formujú.

Aspekt Vysokého Ja nám umožňuje vnímať a prijímať energie nášho Vysokého Ja a cítiť s ním spojenie. Čím viac sa ním zaoberáme, čím viac pracujeme na odstránení prekážok, ktoré nám bránia v hlbokom kontakte s ním, tým je tento aspekt aktívnejší, tým väčšiu silu máme, tým intenzívnejšie môžeme zažívať skutočnosť v každej minúte nášho bytia.

Pozri aj: Čo sú aspekty?